Tag Archives: משפטים

שיעור לראשי הקהילות ברחבי הארץ במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

ממטולה ועד אילת יש למורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א קהילות ברחבי הארץ, לאותם קהילות שובו בנים בנשיאות מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א יש אנשי חסד שדואגים לקהילתם. ומשמשים כשגרירי הצדיק במקום מושבם. זכו אותם ראשי קהילות ברחבי הארץ, להכנס אל הקודש פנימה ביום חמישי האחרון ליל כ"ו שבט לשיעור מיוחד ממורינו הרב ברלנד שליט"א. בתחילת השיעור דיבר מורינו הרב שליט"א …

קרא עוד >

שיעור לראשי הכוללים של שובו בנים ברחבי הארץ במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

כוללי שובו בנים ברחבי הארץ ○ תקציר מתוך השיעור מהפכת הכוללים שהקים מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפני למעלה משני עשורים, בסעייתא דשמיא עדיין שוקקת. ואלפי אברכים בכל רחבי הארץ יושבים ושוקדים על תלמודם ומסתופפים תחת אורו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. מעל אותם אברכים ישנם קרוב לשלושים אנשי מעשה תלמידי חכמים שזכו לקחת על עצמם את ניהול הכוללים. …

קרא עוד >

הרב מנחם אזולאי: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (כא,א).

רבי אליעזר אומר: אם יש דין למטה, אין דין למעלה, ואם אין דין למטה, יש דין למעלה. כיצד? אם יעשו בני ישראל את הדין מלמטה – אין מידת הדין נעשית מלמעלה. לפיכך אמר הקב"ה : שמרו את המשפט שלא תגרמו לי לעשות משפט מלמעלה, שנאמר : "ואלה המשפטים" (מדרש תנחומא ה). תורה של בוקר, תורה של ערב. רק לפני שבוע, …

קרא עוד >