Tag Archives: סיום מסכת

בחורי ישיבת 'נחלי התורה' בסיום מסכת ברכות במעון קודשו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

סיום מסכת ברכות על ידי בחורי שיעור ב' בישיבת 'נחלי התורה' ○ חלוקת שי ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לבחורים ○ שיעור במעלת לימוד הש"ס אמש יום שני ליל כ"ה אייר נכנסו בחורי שיעור ב' מישיבת 'נחלי התורה' בראשות הרה"ח ר' שמואל שטרן שליט"א מגדולי תלמידי מורינו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א, לסיום מסכת ברכות במעון קודשו של מורינו הרב …

קרא עוד >

יומא טבא לרבנן – סיום מסכת יבמות בסדר הדף היומי על ידי הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

סיום מסכת יבמות על ידי מורינו הרב ברלנד שליט"א במסגרת הדף היומי שעל ידי מפעל התורה שובו בנים: במסגרת מפעל התורה שע"י קהילת שובו בנים, ישנם מבחנים מידי שבוע על החומר הנלמד בדף היומי. ברוך ה' זכו ויחד המשתתפים במסגרת הדף היומי ב'מפעל התורה', עם רבבות עמך בית ישראל לסיים היום ח' תמוז מסכת יבמות שהיא אחת מהמסכתות הארוכות בש"ס. …

קרא עוד >

הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בסיום מסכת עם נכדו

בזמן שבעולם הולכים ונחשפים עוד ועוד פעולות שהצדיק פועל, פדיון נפש עימו המתיק 40 דקירות שמחבל רצחני דקר את גבריאל לביא. ועוד כאלה וכאלה מהלכים שכ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א פועל עם נשמות עם ישראל, הרב מצידו ממשיך להאיר את היסוד הגדול מכולם – לימוד התורה מתוך עיון ויגיעה. מאז ומתמיד הנחיל מורינו הרב ברלנד שליט"א את חשיבות לימוד …

קרא עוד >