Tag Archives: פגעי הטכנולוגיה

איך נוכל לגרום שלא ימותו עוד מישראל? הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר שליט"א, בשיעור קצר בכמות, אך רב מאוד באיכות – י"ט חשון תשפ"ד הרב ברלנד שליט"א פורס לפנינו את הדרך להינצל מהגזירות הקשות שעוברות עלינו ואיך במעשינו נסייע לחיילינו בחזית. בזכות הבנות הצדיקות של שובו בנים שמאריכות את השמלות – אין לנו פה אלף הרוגים, כמו שהיה בצוק איתן אלף הרוגים ביום הראשון. הגענו ל- 17 …

קרא עוד >

מכתב הימנעות מפגעי הטכנולוגיה בחתימת הרב ברלנד שליט"א

כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א חותם על המכתב להימנע מפגעי הטכנולוגיה

במהלך חודש אדר ב' תשע"ט התפרסם מכתב עליו חתם כ"ק מורינו, הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, בדבר הצורך החשוב להישמר מכל פגעי הזמן והתקשורת הפרוצה. גם לפני חתימתו דיבר הרב שליט"א רבות על החובה להתרחק מכל מכשול שכזה ועד כמה הדבר מפריע ומעכב את עלית התפילה וירידת השפע. אנו מביאים לפניכם את לשון המכתב עליו חתום מורינו הרב ברלנד שליט"א. …

קרא עוד >