Tag Archives: פוטין

מה זה אפיקורסות? החיזוק היומי של הגה״צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי של מורינו, כבוד קדושת הגאון הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א, העוסק בחשיבות השיחה עם השם יתברך יום ה, ז' אדר ב תשפ"ב, אלה דברי קודשו: אתה לא רואה שהשם ברא את העולם? אתה לא רואה שהכול פה..? חשמל.., כל דבר זה למעלה מהטבע! אז שואל הרב: דע מה שתשיב לאפיקורוס, אלא זה שאדם לא מתפלל בכוונה סימן שיש …

קרא עוד >

"אמירת חצות ממתיקה את הגזירות" – החיזוק היומי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – ו' אדר ב תשפ"ב

החיזוק היומי של מורינו, כבוד קדושת הרב אליעזר ברלנד שליט"א, המדבר על המתקת הדינים הקשים על ידי אמירת תיקון חצות והרגשת החורבן יום ד, ו' אדר ב תשפ"ב, אלה דברי קודשו: צריך לכפר על כל החטאים, על שני החורבנות, אדם אומר חצות זה על שני החורבנות. עכשיו יש לנו חצות עד יום חמישי האחרון שזה ראש חודש ניסן, אחרי זה …

קרא עוד >