Tag Archives: פרשת חוקת מפי הרב ברלנד

מאותיות התורה נבראים מלאכים – פרשת חוקת – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

 "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום…" (חקת כ',יד) "ודע שעל ידי כוחות הרוחניות, הנבראים מאותיות התורה שחידש, הכוחות האלו הן מלאכים ממש… והן מענישין את הרשעים, בבחינת "כי מלאכיו יצוה לך… על שחל ופתן תדרוך…" (ליקוטי מוהר"ן תורה כ'). הרב'ה אומר שעל ידי כל אות בתורה אתה בורא מלאכים! וזה מלאכים ממש! זה לא מעין מלאכים, ולא בחינת מלאכים, …

קרא עוד >