Tag Archives: פרשת כי תבוא

פרשת כי תבוא מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "העיקר זה הצעקות שצועקים אל ה’ יום ולילה"

""ונצעק אל ה’ (כו’ ז’)" אדם צריך לגלות את המים העמוקים את העצות העמוקות שיוציאו אותו משאול תחתיות ומתחתיו, כמו שכתוב “מים עמוקים עצה בלב איש”." העצות מתגלות ע"י צעקות "והעיקר זה הצעקות שצועקים אל ה’ יום ולילה, בכל שעה צועקים אל ה’, וצריכים להמשיך את העצות על ידי הצעקות “ויצעקו אל ה’ בצר להם”. כי כל העצות מתגלות על …

קרא עוד >