Tag Archives: ציון רבי נחמן אומן

נפטר הרה"ח צבי פסח שתמך בגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א במחלוקת שלפני 26 שנה

הרב החסיד ר׳ צבי פסח פראנק זצ״ל - תמך בגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בעת המחלוקת לפני 26 שנה

היום, יום ג' כ"ב סיון תשע"ח נתבקש לבית עולמו אחד המיוחדים מבין חשובי וזקני אנ״ש חסידי ברסלב בירושלים עיר הקודש, ה״ה הרב החסיד ר׳ צבי פסח פראנק זצ״ל, חתנו של הרב החסיד ר׳ אליהו חיים רוזן זצ״ל ואחיו של הרב החסיד ר׳ נחום יצחק פראנק זצ״ל. הלוויה יצאה היום יום שלישי כ"ב סיון ה׳תשע״ח מביתו רחוב אבינדב בירושלים בשעה 12. …

קרא עוד >