Tag Archives: רבי יהונתן אייבשיץ

הרב ברלנד שליט"א: "רבי יהונתן אייבשיץ היה גלגול של נשמת יהונתן בן גרשון שעבד עבודה זרה"

בשיעור שנשא הבוקר מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א אמר הרב: "רבי יהונתן אייבשיץ שהיו חל יום ההילולא שלו היה גלגול של נשמת יהונתן בן גרשון (נכדו של מנשה) שעבד עבודה זרה, ורבי יהונתן אייבשיץ ירד לגלגול בעולם הזה כדי לתקן את מה שעשה. בכ"א אלול הוא יום פטירת רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מגדולי פוסקי ההלכה בדורו שנפטר לפני 255 …

קרא עוד >