Tag Archives: שיעורי תורה

הזמנה לשיעורים בציון רבי נחמן באומן – ראש השנה תשפ"ב

הזמנה אישית לימים הקרובים שעד ראש השנה – סדרת שיעורי קודש באור רבינו הקדוש השיעורים נערכים מידי יום ביומו בהיכל הכוהנים בציון הקדוש (סמוך לגשר הכוהנים) 12:00 הרה"ח ר' נתן רובינשטיין שליט"א שיעור בדף היומי 13:00 הרה"ח ר' עופר ארז שליט"א 14:00 הרבנים הגאונים הרה"ח ר' מרדכי סופרין שליט"א והרה"ח ר' אלדד שמואלי שליט"א מידי יום לסירוגין 15:00 אחד ממשפיעי אנ"ש שליט"א 16:00 …

קרא עוד >

שיעור מצלמון – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א "אדם בא לעולם להיות עקביים"

שיעור שמסר כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום ג' דפרשת אמור תש"פ, י"א אייר, כ"ו יום לספירת העומר, מתוך כלא צלמון. "עכשיו הוד שבנצח.., הגמרא (עבודה זרה נב עמ"ב) אומרת שעד שלא עשו את העגל לא נחשבו העבודות זרות, כל הפסלים של הזבוב, של הג'וקים, הלטאות, הצפרדעים. זו העבודה זרה של המצרים, של פריון, אישה שלא נפקדה הייתה מביאה …

קרא עוד >

"תמיד נשארת האמונה" – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בשיעור לחמישה ימים לספירת העומר

ליל שלישי בשבת שמיני, חוה"מ פסח תש"פ, מורינו כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, בשיעור נפלא מכלא צלמון וספירת העומר – חמישה ימים לעומר. "אתמול היה ארבעה ימים לעומר והיום זה כבר חמש. ארבע זה מוחין דאימא, הברית זה מוחין דאימא, אורות החשמל זה מוחין דאימא, ש"ע נהורין. מילה זה מל, שבעים פנים לתורה, 70 אורות בשם י"ה. בלעם ינק …

קרא עוד >