תגים פוסטים מתויגים עם "שיעור תורה"

שיעור תורה

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - מוצ"ש פרשת חקת תשע"ז
“רצים למשה וצועקים מים, מים מים, צעקתם מים הפסדתם את הכל. הייתה תכנית לתחיית המתים הייתה תכנית להוריד מקדש של אש, הייתה תכנית של משה להוריד מקדש שלא ייחרב לעולם. הצדיק יכול בשנייה אחת לבנות את בית המקדש, הצדיק יכול בשנייה אחת להוריד בית מקדש של אש.”
“אומר המגלה עמוקות (פז) שה’ עשה שמשה רבינו יבנה את בית המקדש ואז הוא לא ייחרב לעולם. נכון, כתוב שמשה מת, אבל משה מת רק לשנייה אחת, בכל נבואה יש אמת. אבל, דברי נבואה לא דוחים הלכה, הלכה זה מה שמשה אומר, שלוש מילים משה אמר לעם ישראל, ‘להיכנס לארץ ישראל.”
“המרגלים לא רצו לקבל את דברי משה רבינו, אומר ר’ שמואל בן המהרח”ו שהמרגלים חשדו שיהושע בן נון עושה קומבינות, הוא רוצה לתפוס את הגבאות, הוא רוצה לחלק את המים בארץ ישראל, הם קלטו את כל הקומבינות של משה רבינו ויהושע בן נון.”
“ר’ שמואל אומר שלמרגלים הייתה תכנית להרוג את יהושע, בגלל הנבואה שמשה ימות ויהושע יחליף אותו, המרגלים אמרו, ‘אנחנו רוצים שמשה יחיה, אנחנו מגנים על הצדיק לא כמו יהושע שרוצה שמשה ימות. אבל, יהושע לא ישן ולא אכל 40 יום ו- 40 לילה, אז אי אפשר היה לחסל אותו.”
“זה הפירוש שמביא התרגום יהונתן שיהושע קיבל את האות י’ משרי, כי בלעדיה אי אפשר להיכנס לארץ ישראל (כמו שמסביר ר’ נתן בליקוטי הלכות). כשהולכים לשידוך צריך לקנות חרב ענקית, לומדים את זה מסנהדרין (יט:) שפַּלְטִיאֵל בֶּן לָיִשׁ קנה חרב ענקית ותשע שנים הוא ישן עם החרב. עד ששאל החזיר לדוד את מיכל, כי תשע שנים דוד היה בחברון ועוד שנתיים ברדיפות.”
“כל הרדיפות שעם ישראל עובר הן משום שעוד לא כיפרו על הרדיפות של דוד המלך, 600 איש ברחו איתו, נשים יולדות פחדו כל רגע עם התינוקות שלהן. כתוב בברכות (ו:) שכל השכר של התפילה הוא הדוחק, כי כל תפילה היא חתונה חדשה. זה השכר, שדורכים לך על הרגליים, כל שנייה דחיפות חדשות.”
“לא פשוט לקבל את האות ‘י’ של שרי, בשביל זה צריך לחכות 402 שנה. 400 שנה של מצרים, כי לידת יצחק הייתה כשאברהם היה בן 100 ועוד שנה של המרגלים ועוד שנה לפני זה. 402 שנים ה- ‘י’ השתטחה לפני כסא הכבוד ולא ויתרה, אסור לאדם אף פעם לוותר, היא חיכתה 402 שנה ו- ה’ לא שם אותה בשם של אף צדיק. רק יהושע קיבל אותה, כי משה ראה את הענווה של יהושע.”
“כי ענווה זה כשאתה יודע שהולכים להרוג אותך, אם אתה תגן על משה רבינו יהרגו אותך. יהושע ידע שאם הוא יגן על משה רבינו יהרגו אותו. אומר ר’ שמואל בן המהרח”ו שבכל יום יהושע ידע שהולכים להרוג אותו.”

הרב אליעזר ברלנד שליט
הרב אליעזר ברלנד שליט"א מוסר את שיעור ל"ג בעומר מהמלונית בו שהה
ל”ג בעומר תשע”ז במירון, אתרא דבוצינא קדישא, מאורם של ישראל. מאות אלפי עמך בית ישראל מוסרים נפשם בכדי לזכות ולהשתתף בהילולה הקדושה של ראש בני ישראל, רשב”י, התנא הקדוש שממנו תצא תורה. גם מתחם ברסלב שובו בנים הומה אדם, הזמן הוא עלות השחר וכולם ממתינים לשמוע את דבריו הקדושים של הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.
הרב שליט”א התחיל בשיעור, כולם התרגשו לשמוע את קולו הקדוש והתחברו איתו בלבבם, עם זאת כולם גם היו רוצים שהרב יהיה נוכח איתם במירון. בסיעתא דשמיא, אנו שמחים להביא לפניכם גם את המראות הקדושים שעמדו מאחורי קולו הקדוש של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א. לפניכם ההקלטה מהמעמד בו הרב מסר את השיעור מחדרו במלונית בה שהה באותה העת.
דרך אגב, בזמן שאתם צופים ברב שליט”א שימו לב להילה המסטורית שעופפת לפתע את החדר לקראת סוף השיעור. השיעור צולם במצלמה איכותית ולא נעשה בו שום עריכה או הוספת הפקטים. לבסוף אף רואים את הצלם נכנס בכדי לבדוק מדוע הכל לבן.
הרב ברלנד מוקף אור לבן בזמן מסירת השיעור של ל"ג בעומר תשע"ז
הרב ברלנד מוקף אור לבן בזמן מסירת השיעור של ל”ג בעומר תשע”ז
בשיעור מיוחד וסוחף אמר הרב מורינו הרב ברלנד שליט”א, “עשיו צעק צעקה גדולה עד מאוד, יותר ממרדכי, יותר מכל הגלויות. אם בן אדם פוגם הוא צריך לצעוק וליילל בלי סוף, כי לעשיו ירדו שתי דמעות וכך נחרבו שני בתי המקדש. ואם לא הייתה יבשה הדמעה השלישית על הלחי של עשיו לא היה נשאר שריד ופליט משונאי ישראל, בגלל המחשבות הרעות, ההרהורים הרעים וכל שכן המעשים הרעים.”

“לכן יהיה נבנה הבית המקדש השלישי, וזה הוא העניין של רשב”י שראה את הבית השלישי, רבי שמעון הוא הבית השלישי. כשמגיעים למירון מגיעים לבית השלישי, בסוד י’ חכמה קדומה. ה- י’ של שם הוויה שרק רשב”י זכה בה.”
“הגבורה ירדה לקליפות, אדם רץ אחרי תאוות במקום שירוץ אחרי הקדושה. תקפוץ לאש כמו אברהם אבינו, כמו חננאל מישאל ועזריה, זה תיקון מידת הגבורה. לכן קין צריך לתקן את מידת הגבורה, שאדם הראשון אמר לקין, תתקן את מידת הגבורה, אתה גבורות, אתה ה’ חלקים גבורות ו- ה’ של חסד.”
המונים הקשיבו לשיעורו של הרב ברלנד שליט"א ששודר ברמקולים במתחם שובו בנים במירון
המונים הקשיבו לשיעורו של הרב ברלנד שליט”א ששודר ברמקולים במתחם שובו בנים במירון
“צריך להשתמש עם הגבורות בכדי לבקוע את המסכים ולא לנצח במלחמות. אבל קין קינא בהבל ולכן הפסיד את כל מידת הגבורה. אז החליט הבל שהוא יתקן את העולם, אבל ה’ אמר למשה שהוא למעשה נשמת רבי עקיבא והוא יחזור בדור של שמד ואז יסרקו את בשרו במסרקות ברזל. ורבי עקיבא שהיה בבור גילה את הסוד של שני השיני”ם של התפילין.”

מראות ההילולה הקדושה במירון – מתחם ברסלב שובו בנים

“כל אלא שנוסעים 7 שעות לרבי שמעון בר יוחאי, חצי מליון אנשים שנוסעים במסירות נפש עם כל התינוקות. זה כמו חנניה, מישאל ועזריה שקופצים לאש, שהאדם הזה מתחנן לקין, ‘בא תתקן את מידת הגבורה’. אבל קין היה מלא קנאה ולכן הביא את הפשתן שמחשיך את הקרקע במשך 7 שנים.”
“קין במקום לתקן את העולמות רק הגביר את מידת הגבורה, ולאדם הראשון הייתה קושיא נוראה, לא מספיק שאני חטאתי, עכשיו גם קין הגביר את החטא? הוא השתמש במידת הגבורה לקנאה, להרס וחורבן. אז ה’ גילה לאדם הראשון את מזמור שיר ליום השבת, שאין אדם יכול להשיג את המעלה של אלה שעלו על המוקד ומתו מות קדושים על קידוש השם. כמה מתו על קידוש השם והם שעלו עד אדם קדמון, שזה, ‘בפרח רשעים כמו עשב’.
“רשב”י כמו דוד זה לא אדם, זה אדם קדמון. כל מי שמגיע לרשב”י מקבל את הכח להחיות מתים.”

הרב שמעון בעדני שליט
הרב שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת החכמים במסירת שיעור בישיבת שובו בנים
היסטוריה. הרה”ג הרב שמעון בעדני שליט”א, ראש כולל תורה וחיים בבני ברק וחבר מועצת חכמי התורה הגיע לישיבת שובו בנים (ליל יום ה, ז’ ניסן התשע”ז) של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א ומסר שיחה מיוחדת. לפני השיעור דיבר הרב ברלנד שליט”א וביקש מכל הקהילה להגיע לשיעור תוך שהוא אומר, “אחרי פטירת הרב עובדיה יוסף זצ”ל הרב בעדני הוא גדול הדור. הוא יהיה גדול הדור עד שיבוא משיח צדקנו ולכן הוא מנשמת מרדכי הצדיק”, המשיך ואמר מורינו הרב ברלנד שליט”א.
הרב שמעון בעדני בירידתו במדרגות ישיבת שובו בנים
הרב שמעון בעדני בירידתו במדרגות ישיבת שובו בנים
“טרחה לא פשוטה להגיע לישיבתכם שבתוך העיר העתיקה היה עבור הרב בעדני”. נשאל הרב יעקב בן ניסן ע”י קו הסקופים.
“נכון, זה היה עבורו מסירות נפש, אבל הרב בעדני ממש התעקש למסור את השיחה בישיבתנו”. ענה הרב בן ניסן. “הצענו לרב בעדני לערוך את השיחה בעידו הנביא שם הוא לא יצטרך להתאמץ כ”כ, אך כמו שאמרתי, הרב בעדני העדיף להגיע לישיבה בעיר העתיקה.”
“במשך כל אותם עשרות מדרגות שהוא טיפס בדרך לישיבה, במסירות נפש אדירה ובגילו המופלג, חזר הרב בעדני והדגיש שרצונו לחזק את קהילת שובו בנים. ‘אחרי כל הרדיפות שהם עוברים חשוב לי לבוא ולהיות איתם’, חזר ואמר.”
הרב בעדני שליט"א מגיע לישיבת שובו בנים של הרב ברלנד שליט"א בעיר העתיקה
הרב בעדני שליט”א מגיע לישיבת שובו בנים של הרב ברלנד שליט”א בעיר העתיקה
“היכל הישיבה היה מלא עד אפס מקום במאות אברכים שהגיעו לכבודה של תורה, למרות שהשיחה הייתה אחרי זמן הסדר של הלימודים. השיחה התחילה בדברי תורה (כמו שאפשר לשמוע בסרטון שלמטה), כאשר הרב בעדני הרחיב על כך שאנו נמצאים כרגע בסוף הגלות. ‘רואים בבירור את הרדיפות שעם ישראל עובר’, אמר הרב בעדני תוך שהוא מדגיש את הרדיפות שקהילת שובו בנים עוברת.”
“‘תתחזקו כולם וקבלו על עצמכם קבלות טובות לטובת הרב שלכם (הרב ברלנד שליט”א)’, חזר ואמר הרב בעדני בשיחתו. ואז גילה לכל הנוכחים, ‘כמה פעמים הגיעו אלי רודפי הרב ברלנד וניסו לשגע אותי שאפנה כנגד הרב ברלנד שליט”א, אך עניתי בתוקף שאני לא מוכן לקבל לשון הרע. אתם לא נוהגים ע”פ דין תורה, ככה זה לא הדרך, הרב ברלנד הוא אדם גדול מאוד ויש דרך להתנהג ולהפנות את הטענות’, אמרתי להם.”
הרב בעדני שליט"א מוסר את שיעורו הקדוש בישיבת שובו בנים בעיר העתיקה
הרב בעדני שליט”א מוסר את שיעורו הקדוש בישיבת שובו בנים בעיר העתיקה
 ” ‘תדעו שאין לכם להתבלבל משום דבר שהרודפים אומרים, כל דבריהם זה הבל ושטויות, תחזיקו מעמד ותתחזקו’.  אח”כ הרב בעדני ביקש מהציבור להגיד איתו כמה פרקי תהלים להצלחת וישועת הרב ברלנד ובירך אותנו שנזכה שהרב יחזור במהרה להנהיג את הקהילה ולעשות עוד תלמידים ובעלי תשובה. לבסוף עשה הרב בעדני ‘מי שברך’ לרב ברלנד שליט”א.”
“חשוב לציין שכל האירוע היה מיוזמתו של הרב בעדני שליט”א שפנה אל אברך מהקהילה שיבקר אותו ואמר לו שהוא רוצה להגיע לשובו בנים.

התיעוד המלא של ביקורו של הרה”ג הרב שמעון בעדני שליט”א בישיבת שובו בנים בעיר העתיקה בנשיאותו של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.

קליפ קצר המסכם את ביקורו ושיחתו של הרב שמעון בעדני שליט”א בהיכל ישיבת שובו בנים בנשיאות הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.

גלריית תמונות מקיפה מביקורו המרגש של הרה”ג הרב שמעון בעדני בישיבת שובו בנים של הרב אליעזר ברלנד שליט”א.

מאות אברכים זכו להשתתף במעמד ההיסטורי של שבת התאחדות ק”ק “שובו בנים” בישוב מירון. לאחר שהתפרסם מכתבו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א שקרא לכל תלמידיו להתאחד, מיהרו מאות מתלמידיו, אברכי ק”ק “שובו בנים”  והגיעו יחדיו למירון.
מאות מאברכי שובו בנים הגיעו לשבת ההתאחדות במירון
מאות מאברכי שובו בנים הגיעו לשבת ההתאחדות במירון
“שבת ההתאחדות ליד ציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי הייתה פשוט אדירה”, העידו בפנינו חלק לא מבוטל ממשתתפי האירוע. השבת נערכה ואורגנה ע”י הקהילה והשתתפו בה מאות מאברכי הקהילה שהגיעו והתקבצו יחד מכל רחבי הארץ.
סעודות השבת ברב עם, שמחה וניגונים
סעודות השבת ברב עם, שמחה וניגונים
בין הבולטים שבמשתתפים אפשר לציין את רבני ומשפעי אנ”ש ובינם:
הרה”ח ר’ שמואל שטרן שליט”א, ראש מוסדות “נחלי נצח”.
הרה”ח ר’ מאיר מלכה שליט”א.
הרה”ח ר’ משה צנעני שליט”א.
הרה”ח ר’ נחמן הורביץ שליט”א.
הרה”ח ר’ נתן שפירא שליט”א (בנו של ר’ מענדל).
הרה”ח ר’ משה פארקש שליט”א.
ועוד רבנים ומשפיעים נוספים.
חלק מהרבנים והמשפיעים שהשתתפו בשבת ההתאחדות במירון
חלק מהרבנים והמשפיעים שהשתתפו בשבת ההתאחדות במירון
סעדות השבת נערכו ברוב עם והדרך מלך באולם ענק, כאשר זמירות מרגשות ליוו את דברי התורה שנשמעו על שולחנות הקודש. תפילות השבת נערכו בצוותא בציון התנא הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, בניגון המיוחד של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א ובברן המתלווה אליהם.
בסוף השבת נשארו כולם לסעודת “המלווה מלכה” שנערכה ברוב עם כשברקע נשמע קולו האדיר של מורינו הרב ברלנד שליט”א ששר וניגן עם הקהל את זמירות “המלווה מלכה”. אם לא די בכל הטוב הזה, זכו כולם לשמוע שיעור חי ממורינו הרב ברלנד שליט”א.
פרט נוסף החשוב לציון הוא ששבת ההתאחדות החלה להתארגן רק שבוע ימים לפני כן, דבר שלא מנע ממאות האברכים להגיע ולהצטרף.
אברכים שלא נמצא להם מקום במתחם הקהילה עקב ריבוי המשתתפים שכרו דירות אירוח מסביב למתחם הקהילה.
מעמד תפילה אדיר בציונו של רשב"י שע"י ק"ק 'שובו בנים'
מעמד תפילה אדיר בציונו של רשב”י שע”י ק”ק ‘שובו בנים’
מהמארגנים נמסר: “לא חלמנו לכזו הענות, בפעם הבאה נערך חודש ימים לפני בכדי שיוכלו להגיע כל האלפים שלא יכלו להצטרף מחמת מחסור במקום עבורם.
לאחר ההצלחה הגדולה של שבת ההתאחדות במירון, אנו מביאים לפניכם את הרשמים מסעודת המלווה מלכה ומשיעורו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א שחתמו את השבת הנפלאה הזו.
הסעודה התחילה בניגוני המלווה מלכה כשברקע נישמע קולו הקדוש של מורינו הרב ברלנד שליט”א. מיד לאחר מכן מסר הרב שיעור מיוחד לכל משתתפי שבת ההתאחדות.
“למה לא כתוב במזוזה את עשרת הדיברות”, שאל הרב בשיעור וענה. “כי העיקר זה אחד”. בכוונתו להלל ולשבח את הצורך בהתאחדות כדרך הכרחית בעבודת השם.
“הכתר של רחל זה רק ע”י הניגונים. כשהעקביים של לאה נכנסים לכתר של רחל זה הסוד של מגדל עדר.” גילה הרב שליט”א את פנימיות הצורך בניגון התפילה ובכלל.

שיעורו המלא של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א מופיע בסרטון הבא:

שיעור מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט
שיעור מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א על קצות החושן אור יח אדר תשע"ז

שיעור על הסדר בספר ‘קצות החושן’ שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א אור ל- יח’ אדר תשע”ז.

לאחר שהבאנו באתר את דבריו הנוראיים של כבוד קדושת האדמו”ר מקאליב שליט”א:

מי שנוגע אפילו שערה אחת באדם הצדיק הזה לסוף יקבל ירחם ה’…………..

הרב ברלנד אדם צדיק ואני יכול להעיד הכרתי אותו ראיתי אותו אדם ישר,

צריכים לעשות הכל ואני מבקש רחמים מאותם אנשים שאפילו לא רק אירגונים שהם מחוייבים , שהרמבם פוסק להציל נפשות לא צריכים……
אבל אני מבקש אפילו מאותם שהם נגד הדת הם צריכים לדעת אם הם יעזרו להוציא לאור את רבי אליעזר בן עטיה אז יש להם זכות של עולם הבא!!
ואני מבקש שבכל התלמודי תורה צריכים בסיעתא דשמיא כל אחד על מקומו שיגידו פרק תהילים אחד עם הילדים כדי להציל את האדם היקר הזה שרבים צריכים לו , אשרי חלקו
מי שיעזור יראה נחת בכל החיים שלו…..

אנו מביאים כעת שיחה נדירה בה שומעים דברי תורה באידיש מפי שני שרפי הקודש הללו. כבוד מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט”א וקדושת האדמו”ר מקאליב שליט”א.