תגים פוסטים מתויגים עם "שיעור תורה"

שיעור תורה

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - "מי שמגיע לאדם קדמון הוא משפיע את כל המתיקות"
חלק ראשון מהשיעור של הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א יום ד’ דעשי”ת

כולם ילמדו תורה כולם לומדים עכשיו עד 6 וחצי בלי הפסק מי שהיה ער בלילה יילך לישון ושעה התבודדות כולם לעשות שעה התבודדות עכשיו שעה התבודדות שאליהו בן שולמית יוכל להחזיק את כל שובו בנים ויבנה פה בניינים של אלף קומות הוא יש לו יש לו את הכח הוא — את זה וכל אחד יקבל דירה או בחינם או במשכנתא של אלף שקל לחודש לארבעים שנה ואתה נתן איך השם שלך () אה דניאל אתה תעזור לו אתה תהיה שותף איתו על כל דירה תרוויחו אלף שקל חמש מאות לך חמש מאות לו תבנו אלף דירות ביום זה חמש מאות אלף שקל — אלף דירות ביום זה הכל אפשרי זה אנחנו הולכים עם רבינו רבינו זה למעלה מהטבע למעלה למעלה מהשכל אלף דירות ביות על כל זה אתה מרוויח — שקל זה מספיק זה המון חמש שקל ליום וואי הלוואי שאני ירוויח – כולם יושבים ולומדים בלי לא להוציא את הראש מהאותיות עד 6 וחצי היום זה ז’ תשרי ספירת התפארת כתוב שתפארת זה כולל את כל הספירות מי שמתקן את ספירת התפארת אז כל העוונות שלו מתוקנים כרל ה—חסד גבורה — כל מה ש/הוא עשה בכל הגלגולים היום זה היום שדנים את — כל פגמי הברית בתנאי שלא עושים יותר לא הולכים למכה ועושים עוד עבירות הולכים למכה זורקים אבנים על שלשה עמודים אחד לזכר הגר אחד לזכר פאטמה אברהם וישמעאל והגר שלשה עמודים וזורקים כמספר העוונות זורקים אבנים — אבן פגעה במישהו מיד הוא החזיר נהיה — כמו באטום ונהרגו 800 ערבים מסכנים ערבוצ’ים אמרתי שיביאו אותם במוצאי שבת אבל לא היה משאית ביקשתי מהלר מנחמן הלר יש לו משאית הוא לא הוא לא קיבל וויזה מערב הסעודית אז פעם הבאה — ערבוצ’ים נעשה מהם שניצל אמן אמן כולם יגידו אמן אז עכשיו עכשיו זה היום שמתקנים את כל העוונות כי זה ספירת התפארת זה מתחיל בא’ א’ תשרי זה כתר ב’ תשרי זה בינה חכמה ג’ זה הבינה ראשון ד’ ד’ זה דעת ה’ זה היה ביום שני זה היה חסד ו’ היה גבורה ימי הגבורות היום זה כבר תפארת מחר זה נצח וביום שישי זה הוד יסוד מלכות אז מי — כל הרהור תשובה זה כמו מיליון שנה של תשובה כל הרהור תשובה מה כל פגם אין פגם שלא נמחל היום כל הרהור תשובה בתנאי שהאדם הוא לא כמו הנוצרים הולכים לכומר שמים עשר דולר ואחרי זה עשה עוד כמה עבירות שם 20 דולר עוד כמה עבירות 30 דולר פה מי שעושה עבירות הוא לא יכול לבוא לשובו בנים פה הרב מודיע יחתימו פה את כולם לפני שיוצאים שיותר לא עושים עבירות יהיה פה חותמת ועל כל — קנס של אלף דולר עשר עבירות זה עשר אלף מאה עבירות זה מאה אלף מיליון עבירות זה מיליארד דולר מהיום זה על כל עבירה על כל מחשבה לא טובה — של אלף דולר היום זה — תפארת מי שנולד היום אז הוא יכול למחול את העוונות של כל הדור כל מי שנולד בתפארת יש לו כח למחול את העוונות של כל הדור ולכן צריך לראות לא לחלוק על הרבנית ולא לדבר על הרבנית ואין מחלוקת בין הרב והרבנית הרב מכיר את הרבנית כבר ששים ושלש שנה מגיל שבע עשרה ששים ושלש שנה הרבנית היא — מגיל שבע עכשיו אמרו לרבנית שהיא תלך לרופאה לקבל אישור שהיא תוכל לאכול קצת היא כבר ממש מצב גסיסה אז היא הלכה לרופאה הרופאה אמרה אני לא נותנת אישור סיפור אמיתי — הרופאה הרופאות משוגעות חולות נפש צריכים לאשפז אותם הרופאה אמרה — את רוצה התר תלכי לרב אז הרבנית אמרה לא הולכת לשום רב יותר טוב שיירו בי ואני יצום אם אני לא יצום אני יקבע שיעורים — יהודיה — יהודי וגמרנו אני לא גוי —- אין להם כח — אז הם צמים 30 יום ויותר גרוע מערבי לך אמרו לצום דאורייתא פעם אחת ומדרבנן בתשעה באב השאר מותר להקל אז אתה לא יכול מה שערבי עושה הנוצרים צמים היה אצלי פלורן אחד פלורן בגרמניה אז הוא לא אוכל חודשיים דבר מן החי יש להם כל חודש מנהג אחר לא לאכול ביצים לא לאכול עוף לא לאכול דבר מן החי פלורן צריך ליסוע אליו לגרמניה — הבראה — מכולם — שיחביאו אותי מהאינטרפול אבל ברוך ה’ האינטרפול הביא אותי לארץ הם נשארים ביוהנסבורג עוד 200 שנה אז היינו — משהו אז פשוט צריך לדעת שלא לחלוק על הרבנית היום זה ז’ תשרי היום יהיה היה אתמול מסיבה לכל הקהילה מי שלא בא לא בא אתמול היה מסיבה לכל הקהילה ביום שני שלישי שני היה מסיבה רק למקורבות לרבנית רק מי שאוחזת ממנה ואחרי זה אז כולם נפגעו אז הודיעו לכולם לבא אבל נשים לא באו היה כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך ייתי ויפסח אז אודל מוציאה ה’ וא האלקים אין עוד מלבדו אז היא הוציאה בחוברת של פסח לפני שנתיים — לפני פסח שהיה — אחד קמצן שבקמצנים משהו יחיד בדורו יחיד בכל הדורות משהו קמצן של קמצן שורש של כל הקמצנות שבעולם בקיצור הרב מזמין אותו לפני פסח והוא כבר מבין למה הרב מזמין אותו רוצה מיליון שקל מיליארד שקל טוב הוא בא הרב מזמין הוא חייב לבוא הוא כולו רועד כמו דג רועד רועד רועד רועד הוא יושב והוא כולו רועד הוא רועד הוא רועד הוא רועד הוא כבר חצי שעה הוא הרב נותן לו לרעוד אחרי חצי שעה הוא אומר לו עכשיו נתחיל לדבר על מה שקראתי לך והוא יודע על מה שהוא קרא — הוא כבר הולך להתעלף הוא פשוט לפני גסיסה והיו צריכים —- את הפניצילין המציאו רק בתרפ”ט עד אז כולם מתו מקדחת כפשוטו זה היה בתרע”א הסיפור שר’ זלמן הסבא של ר’ יצחק דוד כולם מתו ממלריה אז אמרו לו אתה נוסע לרב’ה מסטולין לינוקא לר’ ישראל הוא קבור בפרנקפורט קבור בפרנקפורט — על הקבר שנוסעים לפרנקפורט אז אתה נוסע אליו אז תדבר איתו שישלח קצת כסף הוא מיליארדיסט תגיד לו שיפעל אצל איזה גביר הוא אומר מה הוא קבצן יותר ממני מה איך הוא —- אין רופאים אין רופאות אין אחים אין כלום כולם מתים אחד אחרי השני ה— אצל אחיו כולם משמר הירדן הקימו חרדים הכל הקימו חרדים משמר הירדן ראש פינה מטולה כל מטולה — הכי מפואר לפני 200 שנה הכל הקימו חרדים ולאט לאט — קצצו להם את הפאות כל יום סנטי מטר אם לא לא תקבל עבודה — טיפהלה טיפהלה אז — לעבודה הוא כל יום אמרו עוד טיפהלה עוד טיפהלה עוד טיפהלה עד שכבר לא נשאר כלום מרוב הטיפה’לאך רוצים תמיד טיפות מה ישאר לרב לקחו את כל הטיפות אז הוא הלך למשמר הירדן לבקר את אחיו הוא אמר בתי נפטרה וככה אני אבל כולם פה מתים אחד אחרי השני —- בלי ראש היה בלי ראש — או אנטיביוטיקה ולא היה אז אשתו מכרה את כל התכשיטים לא היה לו כסף לעלות על האניה היתה לו אשה צדקת בזכות שהיא מכרה את כל התכשיטים — הברון רוטשילד אם האשה מוכרת את כל התכשיטים אז מיד פוגשים את הברון רוטשילד אפילו היום אפשר לפגוש אותו יש הרבה ברונים יש בלי סוף ברונים אז הוא עולה והוא שר זמירות כל השבת הוא רק שר זמירות במוצ”ש ניגש אליו הברון רוטשילד אומר פעם ראשונה הרגשתי טעם שבת בחיים שלי והוא רואה שאחד סמוי עוקב אחריו זה מהאינטרפול מישהו סמוי עקב אחריו כל השבת הוא הבין שרוצים להסגיר אותו וככה הוא כבר קלט את הענין בקיצור הסמוי הזה ניגש אליו אחרי במוצ”ש הוא כבר גמר את המלווה מלכה הוא אמר לו אני הברון רוטשילד תדע לך אז הוא — כבר הבין ש— האינטרפול הוא כבר קלט את הכל אז הוא אומר לו עכשיו תבקש בקשה אני פעם ראשונה בחיים הרגשתי טעם שבת אני עוקב אחריך ואני ראיתי את הזמירות הוא — עוד זמירות ועוד זמירות ושר ועוד זמירות והוא — הוא אומר שבת — לא יושן השומרים פה לא יושנים לשומר אסור לישון אם אתה שומר שבת אתה חייב לשיר כל הזמן לקחת א אשתך ולשיר לקחת את הנכדים ולשיר רק לשיר לא להפסיק עד הבוקר – שרנו עד הבוקר ואז בדיוק הגיע נחמן איזק הגיע והגיע שמואל אייזיק צוקר והגיע דוד רובינשטיין וכל רגע הגיע עוד מישהו אז שרנו עוד שעה עוד שעה עוד שעה עד שנהיה בוקר ארבע וחצי אז כל הענין שאת השבת להמשיך עד הבוקר הוא אומר פעם ראשונה בחיים הרגשתי טעם שבת העשירים לא מרגישים טעם שבת עוד קוגל עוד שניצל עוד בורקס עוד בלינצ’ס מה זה מזה הוא ירגיש טעם שבת מזה הוא קיבל כאבי בטן —–  תש”ט אז כל העשירים יעמדו בתור לפני זה הם וודאי עמדו בתור ואז מה קרה הוא אומר עכשיו תבקש בקשה בקשה אחת לא — אתה רוצה פרנסה אתה רוצה נעליים לידים אתה רוצה סוודר לילדים בקשה אחת טוב הוא ירד ירד וחשב הוא אמר מה אני מה הוא חשב על עצמו אדם קרוב אצל עצמו — זה הסטרא אחרא שהוא קודם חושב רק על עצמו אנשים מתים במלריה מתים בכמו זבובים אני — תגיד לו שישלח מיד אניה שלמה עם רופאים תרופות פניצילין עוד לא היה זה היה רק בתרפ”ט אבל מה שהיה אז אנשים מתו כמו זבובים באמריקה מתו (11.40) כולם בפנמה כולם מתו מהמלריה אחרי שחפרו את תעלת סואץ אז היה היה כזה קידוש ה’ מי חפר יהודים חפרו את התעלה למי יש כסף רק ליהודים — תוך 10 שנים גמרו עכשיו עברו לחפור בפנמה אבל שמה יש שני רמאים גדולים אחד היה — שני רמאים גדולים וגנבו את כל הכסף של מיליאדים וכל הפנמים מתו ממלריה אז לא היה להם תרוץ ו800,000 איש הפסידו את כל הכסף שלהם — 800 חברי פרלמנט שהיו בעסקה זה עסקה שאי אפשר לעשות אותה בלי הפרלמנט ואז התחילה האנטישמיות החזקה כל השואה והכל האנטישמיות זה התחיל שגנבו את כל הכסף של פנמה והיו צריכים מחדש את הכל לחפור אז במקום לגמור את זה ב1893 גמרו את זה ב1903 עוד עשר שנים ואז גנבו כל הכספים אבל זה היה הברון רוטשילד מדברים בע”א מדברים והוא בסוף מת בכספת כספת בגודל של חדר שמה הוא כולם נפטרים בכספות אנשים נפטרים נכנס לכספת ושמה הוא כתב עם הדם אני בנימין רוטשילד אמרתי שלא אמות ברעב — היה נותן איזה מאה דולר לאיזה ברסלבער לאיזה זה היה הכל עובר בשלום כל ה— נותנים לברסלב לא נותנים אפילו אגורה אחת אפילו טריליונית אגורה לא נותנים אם נותנים אגורה אחת אז הכל היה עובר בשלום לא היו מתים במיתות משונות — וזה ככה וזה בדיוק בפורים — בלילה ושום ברסלב לא קיבל אגורה אז הוא לא הלך לצדיק האמת הלך אז הוא לא הלך לצדיק האמת אז השם ירחם אז מה שאדם עושה זה הכל גאווה אז עכשיו הוא אמר לו המלריה אז הכל מיד שלחו אניה עם רופאים והכל ובאמריקה כולם מתו באמריקה בטקסס בקורולינה וירג’יניה כולם מתו בקדחת הכל היה ביצות ביצות איפה שהשטח ישר זה הכל ביצות וכולם מתו שם מתו מיליוני אנשים בארה”ב — עד שהמציאו את הפניצילין ואחרי זה אז הכל — שומר שבת עכשיו זה יום כיפור אז אנחנו מבקשים מכולם עכשיו זה עשרה לתשע אז עד עשרה לחמש נשאר עוד בדיוק 9 שעות שילמדו מדף ל”ד איך שכולם עפו באוויר כולם עפו באוויר אתה כבר למדת מדף ל”ד אז היום תלמד איך שעפו באוויר ואחרי זה המים עלו 300 מיל בגובה של חללית גם אז היה חללית נגיד עוד הפעם קדיש יתגדל ויתקדש.

חלק שני מהשיעור של הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א יום ד’ דעשי”ת

—הם רצו להשתמש ב—הם בכלל לא רצו לקחת שום פרי אז הוא שלח עם החרב טוב — טוב נראה להם נגיד להם כמו שהפירות משונים ככה האנשים משונים אין הפירות מראים שאי אפשר לכבוש את הארץ  באמת הוא בא מאדם קדמון הוא — וּמֵרֹאשׁ הַרְרֵי קֶדֶם וּמִמֶּגֶד אומר רש”י מה זה מגד זה כל המתיקות שבעולם כי מי שמגיע לאדם קדמון אז הוא משפיע את כל המתיקות אז יוסף הצדיק וּלְקָדְקֹד נְזִיר אֶחָיו הוא הגיע לקדקד הוא הגיע לאדם קדמון אז הוא משפיע את כל המתיקות שבעולם אז לכן אומר רש”י ממגד מה זה ממגד מה זה מגדים מגדים זה מטעמים זה מגדנות זה כל הדברים הכי טעימים כמו יואב שהיה — את הדברים הכי טעימים הוא דאג שלכל יהודי יהיה הדברים הכי טעימים הוא בחיים לא נגע באגורה כל מה שהוא כבש כל מה שהוא לקח הוא אחר כך חילק אז יוצא שכל עם ישראל היה להם ארטיקים גלידות הכל כל המעדנים שבעולם אז יוסף משפיע את כל המטעמים מי שהולך אחרי הצדיק יש לו את כל המטעמים שבעולם לא חסר לו כלום אז ברגע שהאדם הולך אחרי הצדיק אז הוא מוצא את השידוך מיד הוא ישר יש לו בן זכר האשה שלו נפקדת ברגע שהאדם הולך אחרי הצדיק אז הכל במהירות האור כזו מהירות כל דבר וכל פרט והוא מתרפא מכל המחלות הוא מרפא את כל המחלות כל הענין זה ללכת אחרי הצדיק — הצדיק אז הכל היה — ראובן היה בן 23 איך — פתאום הוא הולך יחף הולכים יחפים ולא דוקר שום דבר ויש להם שפע והצאן מתרבה ומאות אלפים עגלים מאות כבשים בסוף הם מוכרים את האח שלהם בעבור נעליים אין איזה כבש אין איזה עגל אין איזה עז טלה גדי למה בשביל נעליים צריכים למכור דווקא את האח אלא כל הענין שזה להיות הנעליים של אדם קדמון כל העבודה שלנו זה להיות נכללים באדם קדמון כל שניה ושניה להיות נכללים באדם קדמון איפה שאדם הולך איפה שהאדם זז שיהיה נכלל באדם קדמון על ידי הגמרא הוא נכלל באדם קדמון בלי הגמרא אי אפשר זה אנחנו לא —(פרקילים?) אנחנו לא רבי אברהם בן הרמב”ם אומר תלמדו מה-(פרקילים?) מהדרווישים הולכים על ההרים מתבודדים אבל הם לא רואים כלום הם לא מגיעים לאדם קדמון נשארים איפה שהם נמצאים מה זה איוב לא היה ולא נברא הוא נשאר איפה שהוא היה לא נברא הוא לא ברא כלום הוא לא היה לא היה לו שום מציאות והוא אדם עובר את ה120 שנה אין לו שום מציאות הוא חי 210 בלי מציאות לא היה ולא נברא לא היה בעולם היצירה ולא נברא בעולם הבריאה כי אדם בא אדם צריך להכנס לעולם היצירה צריך להכנס לעולם הבריאה כי כתוב וַיִּיצֶר אֶת הָאָדָם נַעֲשֶׂה אָדָם בִּדְבַר ה’ שָׁמַיִם נַעֲשׂוּ מה זה בדבר ה’ בדבר ה’ דבר ה’ זה עולם האצילות זה צריכים לרדת מאצילות לעשיה ה’ רוצה שאנחנו נרד מאצילות לעשיה שזה רק על ידי לימוד הגמרא בלי לימוד הגמרא אדם לא יכול לתקן את עולם העשיה אז אדם נמצא בעולם העשיה עם גוף עם ידיים עם רגליים צריך לקדש את הידיים לקדש את הרגליים שלא יהיה לו מחשבות רעות שלא יהיה לו תאוות רעות שלא יהיה לו תאוות אכילה תאוות אכילה זה הכי גרוע בעולם מי שיש לו תאוות אכילה לא ייצא מהגהינום לעולם אין לתאוות אכילה אין שום תיקון כי — זה דבר ראשון — שזה טעים כל כך טעים שיש שם את כל הטעמים שבעולם ולכן היא לא יכולה לצאת מהגיהינום היא כמה שהיא חיה היא לא יכולה לצאת מהגיהינום — תאוות אכילה הוא לא כל המחלות זה רק תאוות אכילה היום יש שפע אוכל אדם אוכל אנחנו היינו בישיבה אכלנו היה לנו טיפה סלט ולחם עם ריבה וזהו לחם ריבה אוכלים בישיבה היום אוכלים כל כך הרבה כל אחד עד שהבטן מתפוצצת והוא נהיה חולה בכל המחלות הוא לא מבין למה יש לו כאבי בטן הוא אוכל הוא אוכל והוא אוכל והוא אוכל מגיע הביתה ב9 אוכל עד 12 בלילה רק אוכל ואוכל ואוכל ואוכל צריכים לברוא עוד בטן כתוב בֶּטֶן רְשָׁעִים תֶּחְסָר אמר את זה ר’ אליהו לאפיאן מה זה בטן רשעים תחסר לרשע חסר לו עוד בטן אומר חבל שאין לי עוד בטן אני אכלתי כבר שלש שעות אני רוצה לאכול עוד 3 שעות אדם רק בתאוות אכילה 24 שעות והוא אוכל ואשתו עושה לו עוד אוכל ועוד אוכל הוא לא יודע שהיא רוצחת אותו חונקת אותו וכל המחלות שבעולם יבואו לו אדם לא קולט שהוא הולך וחולה מיום ליום יותר ויותר אז בטן רשעים –(תחלה?) אז עכשיו אנחנו בתפארת –(דתפארת?) תפארת זה כולל את הכל תפארת זה הגוף ידיים רגליים הכל אז — אין דבר שלא מתקנים היום — את כל הגלגולים מחטא עץ הדעת מה שהיינו בריונים בכל הגלגולים כי כל השואה זה שלא כפרנו על הבריונים שהחריבו את בית המקדש — אסור להילחם היום אנחנו כמו חזקיה המלך אנחנו כמו החשמונאים אתם לא כמו החשמונאים אתם לא כמו חזקיה אתם כולכם פגמי ברית שום לא היה שום קדושה שום דבר גם לא היה רבינו שידבר על קדושה הם היו פגומים בכל הפגמים שבעולם — הולכים להילחם באותו בית ראשון חשבו שיכולים להילחם כי היה חזקיה יאשיה הלך להילחם עם פרעה נְכֹה אז 300 לונקיות של ברזל חיצים 300 ואחרי זה הוא היה צריך לבא ביהודה בן בבא בגלגול הוא לא הספיק גלגול אחד עוד פעם 300 חיצים אדם צריך לדעת שגלגול אחד לא מספיק הוא צריך לבא עוד ועוד ועוד וכל פעם מחדש 300 חיצים ואבל אם הוא מקורב לרבינו והוא מגיע לספירת התפארת אז אין אדם שהוא לא מתקן אותו וברגע שהוא יושב ולומד עכשיו מ6 עד 6 מ9 עד 6 זה 9 שעות הוא מכפר את הכל כי ב12 וחצי שעות אנחנו אומרים 60 ריבוא אותיות כי ב10 שעות זה 480,000 כל שעה זה 48,000 כל דקה זה 200 מילים כפול 4 אותיות זה 800 כפול 60 זה 48,000 יש לנו 480,000 נשאר עוד 2 וחצי מ480 עד ששים ריבוא זה 120,000 זה שעתיים וחצי כל שעה זה 48 שעתיים זה 96 ועוד 24 זה 120 אז אם אנחנו לומדים עכשיו — התפילה התחלנו ב5 עכשיו אנחנו נגמור ב8 ב9 היום בלילה אז יש לנו מ5 עד 5 זה 12 ועוד 12 שעות אז אפשר לתקן יותר מ60 ריבוא גם את הגויים ויש יותר מששים ריבוא יהודים ששים ריבוא זה ב12 אז אפשר לתקן עוד עוד ארבע שעות זה עוד שליש אז עוד מאתיים אלף אפשר לתקן עוד 800,000 יהודים אפשר לתקן אז אדם צריך לדעת אם אתה עכשיו יושב ולומד מתקנים 800,000 יהודים פעם אמרתי לאחד — מחזיר בתשובה — רוצה שיחזירו עוד 10,000 בתשובה אדם אומר אותיות אז חוזרים עוד 600,000 עוד זה 12 וחצי אם זה 16 וחצי אז זה בדיוק 800,000 עוד שליש עוד 200,000 אז אדם יכול להחזיר את כל עם ישראל בתשובה בזכות זה שהוא יושב ולומד לא מוציא את הראש מהספר ונראה שהיום הזה זה ספירת התפארת הכל יתכפר וימחלו כל העוונות ועם ישראל יחזור בתשובה.

יתגדל ויתקדש.

תודה “לשביבי אור” 0583-283-181

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - מוצ"ש פרשת חקת תשע"ז
“רצים למשה וצועקים מים, מים מים, צעקתם מים הפסדתם את הכל. הייתה תכנית לתחיית המתים הייתה תכנית להוריד מקדש של אש, הייתה תכנית של משה להוריד מקדש שלא ייחרב לעולם. הצדיק יכול בשנייה אחת לבנות את בית המקדש, הצדיק יכול בשנייה אחת להוריד בית מקדש של אש.”
“אומר המגלה עמוקות (פז) שה’ עשה שמשה רבינו יבנה את בית המקדש ואז הוא לא ייחרב לעולם. נכון, כתוב שמשה מת, אבל משה מת רק לשנייה אחת, בכל נבואה יש אמת. אבל, דברי נבואה לא דוחים הלכה, הלכה זה מה שמשה אומר, שלוש מילים משה אמר לעם ישראל, ‘להיכנס לארץ ישראל.”
“המרגלים לא רצו לקבל את דברי משה רבינו, אומר ר’ שמואל בן המהרח”ו שהמרגלים חשדו שיהושע בן נון עושה קומבינות, הוא רוצה לתפוס את הגבאות, הוא רוצה לחלק את המים בארץ ישראל, הם קלטו את כל הקומבינות של משה רבינו ויהושע בן נון.”
“ר’ שמואל אומר שלמרגלים הייתה תכנית להרוג את יהושע, בגלל הנבואה שמשה ימות ויהושע יחליף אותו, המרגלים אמרו, ‘אנחנו רוצים שמשה יחיה, אנחנו מגנים על הצדיק לא כמו יהושע שרוצה שמשה ימות. אבל, יהושע לא ישן ולא אכל 40 יום ו- 40 לילה, אז אי אפשר היה לחסל אותו.”
“זה הפירוש שמביא התרגום יהונתן שיהושע קיבל את האות י’ משרי, כי בלעדיה אי אפשר להיכנס לארץ ישראל (כמו שמסביר ר’ נתן בליקוטי הלכות). כשהולכים לשידוך צריך לקנות חרב ענקית, לומדים את זה מסנהדרין (יט:) שפַּלְטִיאֵל בֶּן לָיִשׁ קנה חרב ענקית ותשע שנים הוא ישן עם החרב. עד ששאל החזיר לדוד את מיכל, כי תשע שנים דוד היה בחברון ועוד שנתיים ברדיפות.”
“כל הרדיפות שעם ישראל עובר הן משום שעוד לא כיפרו על הרדיפות של דוד המלך, 600 איש ברחו איתו, נשים יולדות פחדו כל רגע עם התינוקות שלהן. כתוב בברכות (ו:) שכל השכר של התפילה הוא הדוחק, כי כל תפילה היא חתונה חדשה. זה השכר, שדורכים לך על הרגליים, כל שנייה דחיפות חדשות.”
“לא פשוט לקבל את האות ‘י’ של שרי, בשביל זה צריך לחכות 402 שנה. 400 שנה של מצרים, כי לידת יצחק הייתה כשאברהם היה בן 100 ועוד שנה של המרגלים ועוד שנה לפני זה. 402 שנים ה- ‘י’ השתטחה לפני כסא הכבוד ולא ויתרה, אסור לאדם אף פעם לוותר, היא חיכתה 402 שנה ו- ה’ לא שם אותה בשם של אף צדיק. רק יהושע קיבל אותה, כי משה ראה את הענווה של יהושע.”
“כי ענווה זה כשאתה יודע שהולכים להרוג אותך, אם אתה תגן על משה רבינו יהרגו אותך. יהושע ידע שאם הוא יגן על משה רבינו יהרגו אותו. אומר ר’ שמואל בן המהרח”ו שבכל יום יהושע ידע שהולכים להרוג אותו.”

הרב אליעזר ברלנד שליט
הרב אליעזר ברלנד שליט"א מוסר את שיעור ל"ג בעומר מהמלונית בו שהה
ל”ג בעומר תשע”ז במירון, אתרא דבוצינא קדישא, מאורם של ישראל. מאות אלפי עמך בית ישראל מוסרים נפשם בכדי לזכות ולהשתתף בהילולה הקדושה של ראש בני ישראל, רשב”י, התנא הקדוש שממנו תצא תורה. גם מתחם ברסלב שובו בנים הומה אדם, הזמן הוא עלות השחר וכולם ממתינים לשמוע את דבריו הקדושים של הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.
הרב שליט”א התחיל בשיעור, כולם התרגשו לשמוע את קולו הקדוש והתחברו איתו בלבבם, עם זאת כולם גם היו רוצים שהרב יהיה נוכח איתם במירון. בסיעתא דשמיא, אנו שמחים להביא לפניכם גם את המראות הקדושים שעמדו מאחורי קולו הקדוש של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א. לפניכם ההקלטה מהמעמד בו הרב מסר את השיעור מחדרו במלונית בה שהה באותה העת.
דרך אגב, בזמן שאתם צופים ברב שליט”א שימו לב להילה המסטורית שעופפת לפתע את החדר לקראת סוף השיעור. השיעור צולם במצלמה איכותית ולא נעשה בו שום עריכה או הוספת הפקטים. לבסוף אף רואים את הצלם נכנס בכדי לבדוק מדוע הכל לבן.
הרב ברלנד מוקף אור לבן בזמן מסירת השיעור של ל"ג בעומר תשע"ז
הרב ברלנד מוקף אור לבן בזמן מסירת השיעור של ל”ג בעומר תשע”ז
בשיעור מיוחד וסוחף אמר הרב מורינו הרב ברלנד שליט”א, “עשיו צעק צעקה גדולה עד מאוד, יותר ממרדכי, יותר מכל הגלויות. אם בן אדם פוגם הוא צריך לצעוק וליילל בלי סוף, כי לעשיו ירדו שתי דמעות וכך נחרבו שני בתי המקדש. ואם לא הייתה יבשה הדמעה השלישית על הלחי של עשיו לא היה נשאר שריד ופליט משונאי ישראל, בגלל המחשבות הרעות, ההרהורים הרעים וכל שכן המעשים הרעים.”

“לכן יהיה נבנה הבית המקדש השלישי, וזה הוא העניין של רשב”י שראה את הבית השלישי, רבי שמעון הוא הבית השלישי. כשמגיעים למירון מגיעים לבית השלישי, בסוד י’ חכמה קדומה. ה- י’ של שם הוויה שרק רשב”י זכה בה.”
“הגבורה ירדה לקליפות, אדם רץ אחרי תאוות במקום שירוץ אחרי הקדושה. תקפוץ לאש כמו אברהם אבינו, כמו חננאל מישאל ועזריה, זה תיקון מידת הגבורה. לכן קין צריך לתקן את מידת הגבורה, שאדם הראשון אמר לקין, תתקן את מידת הגבורה, אתה גבורות, אתה ה’ חלקים גבורות ו- ה’ של חסד.”
המונים הקשיבו לשיעורו של הרב ברלנד שליט"א ששודר ברמקולים במתחם שובו בנים במירון
המונים הקשיבו לשיעורו של הרב ברלנד שליט”א ששודר ברמקולים במתחם שובו בנים במירון
“צריך להשתמש עם הגבורות בכדי לבקוע את המסכים ולא לנצח במלחמות. אבל קין קינא בהבל ולכן הפסיד את כל מידת הגבורה. אז החליט הבל שהוא יתקן את העולם, אבל ה’ אמר למשה שהוא למעשה נשמת רבי עקיבא והוא יחזור בדור של שמד ואז יסרקו את בשרו במסרקות ברזל. ורבי עקיבא שהיה בבור גילה את הסוד של שני השיני”ם של התפילין.”

מראות ההילולה הקדושה במירון – מתחם ברסלב שובו בנים

“כל אלא שנוסעים 7 שעות לרבי שמעון בר יוחאי, חצי מליון אנשים שנוסעים במסירות נפש עם כל התינוקות. זה כמו חנניה, מישאל ועזריה שקופצים לאש, שהאדם הזה מתחנן לקין, ‘בא תתקן את מידת הגבורה’. אבל קין היה מלא קנאה ולכן הביא את הפשתן שמחשיך את הקרקע במשך 7 שנים.”
“קין במקום לתקן את העולמות רק הגביר את מידת הגבורה, ולאדם הראשון הייתה קושיא נוראה, לא מספיק שאני חטאתי, עכשיו גם קין הגביר את החטא? הוא השתמש במידת הגבורה לקנאה, להרס וחורבן. אז ה’ גילה לאדם הראשון את מזמור שיר ליום השבת, שאין אדם יכול להשיג את המעלה של אלה שעלו על המוקד ומתו מות קדושים על קידוש השם. כמה מתו על קידוש השם והם שעלו עד אדם קדמון, שזה, ‘בפרח רשעים כמו עשב’.
“רשב”י כמו דוד זה לא אדם, זה אדם קדמון. כל מי שמגיע לרשב”י מקבל את הכח להחיות מתים.”

הרב שמעון בעדני שליט
הרב שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת החכמים במסירת שיעור בישיבת שובו בנים
היסטוריה. הרה”ג הרב שמעון בעדני שליט”א, ראש כולל תורה וחיים בבני ברק וחבר מועצת חכמי התורה הגיע לישיבת שובו בנים (ליל יום ה, ז’ ניסן התשע”ז) של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א ומסר שיחה מיוחדת. לפני השיעור דיבר הרב ברלנד שליט”א וביקש מכל הקהילה להגיע לשיעור תוך שהוא אומר, “אחרי פטירת הרב עובדיה יוסף זצ”ל הרב בעדני הוא גדול הדור. הוא יהיה גדול הדור עד שיבוא משיח צדקנו ולכן הוא מנשמת מרדכי הצדיק”, המשיך ואמר מורינו הרב ברלנד שליט”א.
הרב שמעון בעדני בירידתו במדרגות ישיבת שובו בנים
הרב שמעון בעדני בירידתו במדרגות ישיבת שובו בנים
“טרחה לא פשוטה להגיע לישיבתכם שבתוך העיר העתיקה היה עבור הרב בעדני”. נשאל הרב יעקב בן ניסן ע”י קו הסקופים.
“נכון, זה היה עבורו מסירות נפש, אבל הרב בעדני ממש התעקש למסור את השיחה בישיבתנו”. ענה הרב בן ניסן. “הצענו לרב בעדני לערוך את השיחה בעידו הנביא שם הוא לא יצטרך להתאמץ כ”כ, אך כמו שאמרתי, הרב בעדני העדיף להגיע לישיבה בעיר העתיקה.”
“במשך כל אותם עשרות מדרגות שהוא טיפס בדרך לישיבה, במסירות נפש אדירה ובגילו המופלג, חזר הרב בעדני והדגיש שרצונו לחזק את קהילת שובו בנים. ‘אחרי כל הרדיפות שהם עוברים חשוב לי לבוא ולהיות איתם’, חזר ואמר.”
הרב בעדני שליט"א מגיע לישיבת שובו בנים של הרב ברלנד שליט"א בעיר העתיקה
הרב בעדני שליט”א מגיע לישיבת שובו בנים של הרב ברלנד שליט”א בעיר העתיקה
“היכל הישיבה היה מלא עד אפס מקום במאות אברכים שהגיעו לכבודה של תורה, למרות שהשיחה הייתה אחרי זמן הסדר של הלימודים. השיחה התחילה בדברי תורה (כמו שאפשר לשמוע בסרטון שלמטה), כאשר הרב בעדני הרחיב על כך שאנו נמצאים כרגע בסוף הגלות. ‘רואים בבירור את הרדיפות שעם ישראל עובר’, אמר הרב בעדני תוך שהוא מדגיש את הרדיפות שקהילת שובו בנים עוברת.”
“‘תתחזקו כולם וקבלו על עצמכם קבלות טובות לטובת הרב שלכם (הרב ברלנד שליט”א)’, חזר ואמר הרב בעדני בשיחתו. ואז גילה לכל הנוכחים, ‘כמה פעמים הגיעו אלי רודפי הרב ברלנד וניסו לשגע אותי שאפנה כנגד הרב ברלנד שליט”א, אך עניתי בתוקף שאני לא מוכן לקבל לשון הרע. אתם לא נוהגים ע”פ דין תורה, ככה זה לא הדרך, הרב ברלנד הוא אדם גדול מאוד ויש דרך להתנהג ולהפנות את הטענות’, אמרתי להם.”
הרב בעדני שליט"א מוסר את שיעורו הקדוש בישיבת שובו בנים בעיר העתיקה
הרב בעדני שליט”א מוסר את שיעורו הקדוש בישיבת שובו בנים בעיר העתיקה
 ” ‘תדעו שאין לכם להתבלבל משום דבר שהרודפים אומרים, כל דבריהם זה הבל ושטויות, תחזיקו מעמד ותתחזקו’.  אח”כ הרב בעדני ביקש מהציבור להגיד איתו כמה פרקי תהלים להצלחת וישועת הרב ברלנד ובירך אותנו שנזכה שהרב יחזור במהרה להנהיג את הקהילה ולעשות עוד תלמידים ובעלי תשובה. לבסוף עשה הרב בעדני ‘מי שברך’ לרב ברלנד שליט”א.”
“חשוב לציין שכל האירוע היה מיוזמתו של הרב בעדני שליט”א שפנה אל אברך מהקהילה שיבקר אותו ואמר לו שהוא רוצה להגיע לשובו בנים.

התיעוד המלא של ביקורו של הרה”ג הרב שמעון בעדני שליט”א בישיבת שובו בנים בעיר העתיקה בנשיאותו של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.

קליפ קצר המסכם את ביקורו ושיחתו של הרב שמעון בעדני שליט”א בהיכל ישיבת שובו בנים בנשיאות הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.

גלריית תמונות מקיפה מביקורו המרגש של הרה”ג הרב שמעון בעדני בישיבת שובו בנים של הרב אליעזר ברלנד שליט”א.

מאות אברכים זכו להשתתף במעמד ההיסטורי של שבת התאחדות ק”ק “שובו בנים” בישוב מירון. לאחר שהתפרסם מכתבו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א שקרא לכל תלמידיו להתאחד, מיהרו מאות מתלמידיו, אברכי ק”ק “שובו בנים”  והגיעו יחדיו למירון.
מאות מאברכי שובו בנים הגיעו לשבת ההתאחדות במירון
מאות מאברכי שובו בנים הגיעו לשבת ההתאחדות במירון
“שבת ההתאחדות ליד ציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי הייתה פשוט אדירה”, העידו בפנינו חלק לא מבוטל ממשתתפי האירוע. השבת נערכה ואורגנה ע”י הקהילה והשתתפו בה מאות מאברכי הקהילה שהגיעו והתקבצו יחד מכל רחבי הארץ.
סעודות השבת ברב עם, שמחה וניגונים
סעודות השבת ברב עם, שמחה וניגונים
בין הבולטים שבמשתתפים אפשר לציין את רבני ומשפעי אנ”ש ובינם:
הרה”ח ר’ שמואל שטרן שליט”א, ראש מוסדות “נחלי נצח”.
הרה”ח ר’ מאיר מלכה שליט”א.
הרה”ח ר’ משה צנעני שליט”א.
הרה”ח ר’ נחמן הורביץ שליט”א.
הרה”ח ר’ נתן שפירא שליט”א (בנו של ר’ מענדל).
הרה”ח ר’ משה פארקש שליט”א.
ועוד רבנים ומשפיעים נוספים.
חלק מהרבנים והמשפיעים שהשתתפו בשבת ההתאחדות במירון
חלק מהרבנים והמשפיעים שהשתתפו בשבת ההתאחדות במירון
סעדות השבת נערכו ברוב עם והדרך מלך באולם ענק, כאשר זמירות מרגשות ליוו את דברי התורה שנשמעו על שולחנות הקודש. תפילות השבת נערכו בצוותא בציון התנא הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, בניגון המיוחד של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א ובברן המתלווה אליהם.
בסוף השבת נשארו כולם לסעודת “המלווה מלכה” שנערכה ברוב עם כשברקע נשמע קולו האדיר של מורינו הרב ברלנד שליט”א ששר וניגן עם הקהל את זמירות “המלווה מלכה”. אם לא די בכל הטוב הזה, זכו כולם לשמוע שיעור חי ממורינו הרב ברלנד שליט”א.
פרט נוסף החשוב לציון הוא ששבת ההתאחדות החלה להתארגן רק שבוע ימים לפני כן, דבר שלא מנע ממאות האברכים להגיע ולהצטרף.
אברכים שלא נמצא להם מקום במתחם הקהילה עקב ריבוי המשתתפים שכרו דירות אירוח מסביב למתחם הקהילה.
מעמד תפילה אדיר בציונו של רשב"י שע"י ק"ק 'שובו בנים'
מעמד תפילה אדיר בציונו של רשב”י שע”י ק”ק ‘שובו בנים’
מהמארגנים נמסר: “לא חלמנו לכזו הענות, בפעם הבאה נערך חודש ימים לפני בכדי שיוכלו להגיע כל האלפים שלא יכלו להצטרף מחמת מחסור במקום עבורם.
לאחר ההצלחה הגדולה של שבת ההתאחדות במירון, אנו מביאים לפניכם את הרשמים מסעודת המלווה מלכה ומשיעורו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א שחתמו את השבת הנפלאה הזו.
הסעודה התחילה בניגוני המלווה מלכה כשברקע נישמע קולו הקדוש של מורינו הרב ברלנד שליט”א. מיד לאחר מכן מסר הרב שיעור מיוחד לכל משתתפי שבת ההתאחדות.
“למה לא כתוב במזוזה את עשרת הדיברות”, שאל הרב בשיעור וענה. “כי העיקר זה אחד”. בכוונתו להלל ולשבח את הצורך בהתאחדות כדרך הכרחית בעבודת השם.
“הכתר של רחל זה רק ע”י הניגונים. כשהעקביים של לאה נכנסים לכתר של רחל זה הסוד של מגדל עדר.” גילה הרב שליט”א את פנימיות הצורך בניגון התפילה ובכלל.

שיעורו המלא של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א מופיע בסרטון הבא:

שיעור מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט
שיעור מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א על קצות החושן אור יח אדר תשע"ז

שיעור על הסדר בספר ‘קצות החושן’ שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א אור ל- יח’ אדר תשע”ז.

לאחר שהבאנו באתר את דבריו הנוראיים של כבוד קדושת האדמו”ר מקאליב שליט”א:

מי שנוגע אפילו שערה אחת באדם הצדיק הזה לסוף יקבל ירחם ה’…………..

הרב ברלנד אדם צדיק ואני יכול להעיד הכרתי אותו ראיתי אותו אדם ישר,

צריכים לעשות הכל ואני מבקש רחמים מאותם אנשים שאפילו לא רק אירגונים שהם מחוייבים , שהרמבם פוסק להציל נפשות לא צריכים……
אבל אני מבקש אפילו מאותם שהם נגד הדת הם צריכים לדעת אם הם יעזרו להוציא לאור את רבי אליעזר בן עטיה אז יש להם זכות של עולם הבא!!
ואני מבקש שבכל התלמודי תורה צריכים בסיעתא דשמיא כל אחד על מקומו שיגידו פרק תהילים אחד עם הילדים כדי להציל את האדם היקר הזה שרבים צריכים לו , אשרי חלקו
מי שיעזור יראה נחת בכל החיים שלו…..

אנו מביאים כעת שיחה נדירה בה שומעים דברי תורה באידיש מפי שני שרפי הקודש הללו. כבוד מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט”א וקדושת האדמו”ר מקאליב שליט”א.