Tag Archives: שירת העשבים

השירה מגדילה את הנפש – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי של מורינו, כבוד קדושת הגאון הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א, העוסק בתיקון הנפש על ידי ניגוני הקודש יום ו', ח' אדר ב תשפ"ב, אלה דברי קודשו: הרבי אומר שיעשה שעה התבודדות, בשעה שכל העשבים שרים, כל האילנות שרים, אתה הולך לשדה תראה איך שהאילנות מתנועעים – איך שהעשבים מתנועעים לפי קצב של שירה. מי שמבין בשירה יכול לראות איך …

קרא עוד >