Tag Archives: תלמוד תורה נחמת ציון

ילדי החמד של כיתות ה' בתלמוד תורה 'נחמת ציון' במבחן לאחר מבצע שינון מסכת 'ביצה' בקודש פנימה

שינון ומבחן על מסכת ביצה בעל פה ○ שיעור לילדי החמד במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לאחר חודשים של יגיעה עמל שינון וחזרה זכו ילדי כיתה ה' בתלמוד תורה 'נחמת ציון' לברך על המוגמר ולקיים את הנאמר 'יהיו מחודדין בפיך' שאם ישאלך אדם אל תגמגם… אלא אמור לו מיד!. לרגל סיום המסכת וההצלחה הגדולה בידיעת התלמידים, ילדי החמד …

קרא עוד >

חלוקת תעודות לכיתות ז' בתלמוד תורה 'נחמת ציון'

עשרות ילדי החמד בכיתות ז' בתלמוד תורה 'נחמת ציון' נכנסו אל הקודש פנימה למבחן וסיום פרק 'השוכר את האומנין' ■ קבלת תעודות מידי קודשו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א ■ שיר מיוחד ששרו הילדים על לימוד התורה ■ המחנכים התברכו ממורינו הרב שליט"א בצוהרי יום רביעי כ"ז אדר א' נכנסו עשרות מילדי החמד של כיתות ז' 1 ו-2 כן …

קרא עוד >