צור קשר עם הרב ברלנד
הרה"צ הרב אלמליח שליט"א בברית אצל הרב ברלנד שליט"א

המקובל הרה"צ שלמה אלמליח – על השחרור הרב ברלנד עבר שנה קשה מאוד

"קודם כל צריך להגיד: 'ברוך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה' שהרב יוכל להשתחרר ולבוא לבית פרטי עם תנאים פרטיים, והחשוב מכול – שהרב סוף סוף יוכל ללמוד כאוות נפשו, בעשרות ובמאות ספרים שהרב ברלנד נוהג, מי שמכיר את ההנהגה של הרב מקדמת דנא. אני זכיתי להיות הרבה בבית הרב, וגם אתם יעקב (מנהל קו ברסלב), אתה יודע הרי מה ההנהגה של הרב."

פותח המקובל הרה"צ שלמה אלמליח שליט"א את שיחתו לקו ברסלב (*9148)

הרב מסר נפש בכדי שיתירו לו טלית ותפילין ביוהנסבורג

"הנהגת הלימוד של מורינו הרב ברלנד לא נתפשת בשכל, שעלינו לבית הרב, ויש לו שולחן ענק של 5 מטר, הרב פותח עוד ועוד ספרים, עד שמגיעים רואים שולחן עמוס בכול הספרים שבעולם. שיטת הלימוד של הרב בלתי נתפשת, בכמה שעות הוא פותח מאות ספרים. הכי כאב לרב בכול המהלך זה שלא היו לו ספרים בבית האסורים.

"זה דומה מאוד לסיפור שסיפר לי הגבאי נתן בזאנסון, סיפור מזעזע ומצמרר. הרב היה בבית האסורים ביוהנסבורג במרתף 9 קומות תחת האדמה. היה שם קור אימים, יש תמונות ותיעוד שעד השקיעה הוא היה עם תפילין וטלית עליו. כשהוא בא לבית הסוהר מפקד בית הסוהר אמר לו להוריד את התפילין, 'לא יורדים לפה עם תפילין, כי עם הרצועות אפשר להתאבד'."

"המפקד לקח את התפילין והחרים אותם, הרב התחנן לנתן בזאנסון שיחזירו לו את התפילין. בזאנסון דיבר עם מפקד הכלא ואמר לו, אנחנו יהודים וחייבים את התפילין. ענה המפקד: אני מוכן לתת את התפילין בתנאי שאני לא מוריד לו אוכל, או אוכל, או תפילין. כמו הסיפור של ר' עקיבא בבית הסוהר."

"בזאנסון חזר ושאל את הרב מה הוא מעדיף, הרב העדיף את התפילין, תשמעו טוב, הרב במשך ארבעה ימים וארבע לילות לא אכל, הוא חי רק על מים שהתירו לו. אתם זוכרים שהרב גרוסמן טס בבהילות ליוהנסבורג? הוא קיבל דיווח שהרב ברלנד ממש בקוּסְטָא דְּחַיּוּתָא, על סף גוויעה."

"הרב גרוסמן נסע ליוהנסבורג לבית האסורים, וכשהגיע למרתף 9 קומות תחת האדמה הוא ראה שהרב ברלנד גוש קרח, כל הדם הפסיק לזרום לו בגוף, הוא היה על סף גוויעה עבור הנחת תפילין. אני לא יכול לפרט איזו מלחמה הייתה בשנה האחרונה, גם במעצר הזה וגם במעצר הקודם להכניס לרב עוד איזה דף מתוך ספר שיוכל ללמוד שם בבית האסורים."

כל מה שקורה איתי זה על פי ה'

"אנחנו שמענו מאסיר שהיה עם הרב בבית סוהר בצלמון, במעצר הזה, אותו אסיר זכה לשבת עם הרב כמה שבועות באותו חדר. אני לא אספר את דבריו על גדולת הרב ואצילות נשמתו, איך הוא מתנהג בימים האלה שהוא בבית האסורים, איזו אצילות, באיזה מוחין, באיזו שמחה, איך שהוא משמח את כולם. כל האסירים והסוהרים כפופים אליו ואוהבים אותו. הרב רק מקרין ומעניק ונותן להם אהבה אין סופית, ככה הוא מספר."

המקובל ר' שלמה אלמליח שליט"א בברית עם רבו, כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
המקובל ר' שלמה אלמליח שליט"א בברית עם רבו, כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"אהבתי מכול הסיפור שלו שהוא שאל את הרב: שמעתי שהולכים להעביר אתכם לכלא ברמלה, מה אתם אומרים? ענה לו הרב: "עַל פִּי ה' יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל פִּי ה' יַחֲנוּ", כל העניין שלי זה, "עַל פִּי ה' יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל פִּי ה' יַחֲנוּ", מתי שה' קובע שאני צריך לחנות אני חונה, מתי שה' קובע שאני צריך לצאת, אני יוצא."

"על הדיבור הזה אני אומר: זהו זה, הרב גמר כבר את כל התיקון שהיה צריך לעבור שם בבית האסורים, את כל הייסורים שהיה צריך לעבור שם. השחרור של הרב זה "עַל פִּי ה' יִסְעוּ", זה לא בתי משפט ולא שופטים, "זה הכול על פי ה'". ועכשיו זה צו השעה לעזור לרב שיהיה, "עַל פִּי ה' יִסְעוּ"."

"זו רק נקודה אחת. כשהרב משתחרר עכשיו מבית האסורים, למרות התנאים המגבילים המאוד קשים, אמנם עדיין לא נזכה להתפלל ולשמוע שיעורים, אבל צריך להסתכל על הרב ולא עלינו. הריווח הכי גדול בשחרור הוא שהרב יוכל ללמוד כאוות נפשו, יוכלו להעביר לו ספרים כאוות נפשו. הרב יוכל ללמוד יום ולילה ללא הפסקה, זה רק היבט אחד של השחרור."

התנאים של הרב בשנה האחרונה היו קשים מאוד

"היבט שני, אפשר להעביר עכשיו לרב תזונה בריאותית ונכונה לגילו. אסור לי לדבר, אם הייתי יכול הייתם מבינים במה מדובר. בכלליות אגיד שכול ההידרדרות בשנה האחרונה, בגלל המאכלים הגרועים שאכל שם. סיפר לי אסיר בצלמון שאוכל של בית הסוהר זה גועל נפש. הרב בגיל כזה חייב לשמור על תזונה נכונה ובריאה והרב צריך לצאת להבראה. הרב עבר שנה מאוד מאוד קשה, הוא עבר כמה בתי חולים, כמה ניתוחים. הרב עבר תלאות, אפשר לכתוב על זה קונטרס ימי התלאות כפשוטו."

",מוהרנ"ת כותב בהלכות יין נסך ד', שהואיל והצדיק הוא משכן לשכינה, והוא הכיסא לשכינה, לכן בשעה שהצדיק נמצא בבית האסורים, גם השכינה נמצאת איתו בבית האסורים, כמו שכתוב: "מֶלֶךְ אָסוּר בָּרְהָטִים". והמלכות דקדושה אסורה איתו ברהטי המוח, .הקב"ה נמצא איתו בבית האסורים, השכינה נמצאת בבית האסורים – מי שפודה את הצדיק מבית האסורים, פודה את השכינה מגלותה."

הרב אלמליח והרב מאיר מלכה בעצרת התפילה

"הוא פודה את הקב"ה מהגלות, כי הרב לא יושב לבד בבית האסורים, כמו שכתוב על יוסף הצדיק "וַה' עִמּוֹ", ה' ובית דינו נמצאים עימו בבית האסורים. כי, "בְּכָל צָרָתָם לא לוֹ צָר", הצדיק היה חייב לקחת עליו את הגלות הנוראה הזו, לכן – לא עת לחשות, כל דקה שאנחנו מתמהמהים הרב נשאר בבית האסורים, השכינה והקב"ה נמצאים איתו בבית האסורים."

"כל מי שזוכה לפדות את הצדיק – זה לא פדיון פשוט, זה פדיון של הקב"ה והשכינה מהגלות, זה פדיון עם ישראל מהגלות, זה פדיון רוחני גבוה מאוד. ישבנו עם וועד ראשי הישיבה וקבלנו עדכונים, כל מי שזוכה עכשיו להשתתף בפדיון הנפשות של הצדיק, של הקב"ה ושכינתא, זוכה, בעזה"י, שה' יפדה אותו מכול הצרות, ויזכה לכול הישועות."

הפדיון של הצדיק כ"כ גדול שדווקא על זה גזרו

"אמרתי לרבנים, כל דבר שבקדושה יש עליו מניעות, ובסיפור של הרב רואים שהם עשו איתו הסכם שאסור לו לעשות פדיונות ולברך אנשים, שמעתם? הם ביקשו סכומי עתק של מיליון מאתיים כשהוא עמד בתנאים של לא לברך ולא לעשות פדיונות – מכאן לומדים את גודל מעלת הפדיונות והברכות של הצדיק. מתוך הגזירה שגזרו עליו לא לעשות, תבינו כמה זה חשוב."

"אמנם, עכשיו הכסף לא מועבר ישירות לצדיק, כביכול אדם לא מקבל ברכות מהצדיק, אבל הרב יודע. אנחנו יודעים שהרב זה התפשטות, זה לא גשמיות, כל מי שנותן לרב לא הפסיד כלום."

"וועד רבני הקהילה החליטו שכול משפחה שאוהבת את הרב ברלנד, להתגייס עכשיו דחוף לתרום ולהתרים. מתחת בית הרב מוקם חפ"ק. פה מתחת לבית הרב יוכלו להעביר את הפדיונות. תהיה פה פעילות טלפונית, ומבקשים מכולם להצטרף ולהתרים ."

רוקדים בקדושה הרבנים אליהו סוכות אליהו מירב אהרן פרקש שלמה אלמליח~1
משמאל לימין – רוקדים בקדושה הרבנים אליהו סוכות אליהו מירב אהרן פרקש שלמה אלמליח

" גם בקו המידע יש אפשרות לתרום בשלוחה 1, 0, ואפשר גם להעביר לוועד רבני הקהילה. בינתיים יש הענות ומודעות, יש לב פתוח לכולם. יש התרגשות עצומה של הציבור ואנחנו לפני ימי הפורים, זמן מתאים להעברת מחצית השקל – קבענו וועד רבני הקהילה שמחצית השקל השנה יהיו 2000 שקלים
עבור פדיון לרב."

"הפדיון עובר לרב, כל מי שנותן פדיון מבורך ויזכה לכול הישועות כשם שהוא פודה את הרב, כך ה' יפדה אותו כשיצטרך. כל יום שאנשים מתמהמהים, זה עולה בנפש של הרב שבבית הסוהר – אנו מתחננים, עד שהגענו לזמן הזה, להוציא את הרב מבית האסורים. תראו את התמונה האחרונה איך הרב נראה, אני ממש בכיתי הוא נראה ממש ה' ירחם, רק לבכות, נשאר רק לבכות, איך מתעללים ברב."

להוציא את השכינה מהגלות

"איך נתנו תנאי שחרור, אתם לא תאמינו, יותר קשה מבית האסורים, אבל מה לעשות, חייבים להוציא את השכינה מגלותא. מי שזוכה עכשיו לפדות את הצדיק, אז אני לא מדבר על אלפיים, ,חמש אלף זה כלום…, 10 אלף שקל עכשיו כולם מתקשרים, לא פחות. כמה שאנשים יתגייסו להביא סכומים יותר גדולים."

"כך גם מקרבים את הגאולה, את הישועה…, רבותיי אני מתחנן אליכם, בוכה בדמעות שליש, שמעתי דברים מוועד הרבנים מאוד קשים. אנחנו בוכים ומתחננים על הרב ברלנד, עכשיו תרימו טלפונים לקו אנחנו חייבים לשחרר את הרב, חייבים לנצח פה במלחמה."

"להוציא את הרב, כל מה שאתם מתעכבים…, כל כולי מרוגש ומזועזע, כ"כ עברנו תלאות, כאלה זמנים קשים, כזו שנה קשה עברנו – עכשיו זה הגמר, ואמרו חז"ל שאין מצווה נקראת אלא על שם גומרה. מי שזוכה עכשיו לגמור, להביא עכשיו 10 אלך פדיון, המצווה הזו נקראת עליו, על שם גומרה."

"בואו נגמור ונתן להם את כסף הפדיון, והרב .ישתחרר מבית האסורים ויוכל להיות בבית חם. תדעו שהיציאה של הצדיק מבית האסורים היא גם היציאה שלנו מבית האסורים. רבינו אומר בתורה , אנוכי ה' אלוקיך…, הצדיק פודה אותנו."

"רבותיי, אין פה שום פוליש טיק, כל הכסף עובר נטו לפדיון הצדיק. יש מוקדי התרמה…, כספי הפדיונות עוברים אך ורק למקומות שהזכרתי."

"חוץ מהמוקדים האלה לא לתרום לאף מוקד אחר. לתרום רק לוועד רבני הקהילה, החפ"ק שמתחת לבית הרב ולקו המידע של בן ניסן."

תרומות לפיקדון לבית משפט מעבירים דרך עמותת 'חכמת אדם' תאיר פניו לחץ כאן

להעברת תרומתכם דרך הטלפון, חייגו נא כעת:

*9148 שלוחה 10

העברה בנקאית: 

עמותת חכמת אדם תאיר פניו
בנק מזרחי
סניף 403
חשבון 161694

ה' עמכם!

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

בראש השנה יכתבון • סיקור נרחב מימי ראש השנה בצילו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

קיבוץ ראש השנה בצילו של מורינו הרב שליט"א ○ תפילות היום הקדוש ○ דברי אלוקים …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *