צור קשר עם הרב ברלנד
הרב ברלנד שליט"א - שיעור עידו הנביא

"צדיק האמת ערב לקב"ה על העולם ועל נשמות ישראל" – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א: צפו

דברי קודש מכ"ז חשון תשס"ו המחזקים את הצורך להתקרב להצדיק האמת שעימו נמלך ה' יתברך בבריאת העולם, והוא גם שערב להחזיר את כל העולם בתשובה

"כשה' יתברך רצה לברוא את העולם, אז הוא נמלך בנשמותיהם של צדיקים, וברא את העולם, כמו שכתוב "הם היוצרים עם המלך במלאכתו". כי ה' שאל הצדיקים אם לברוא את העולם, או לא לברוא את העולם."

"ולמה נמלך בצדיקים, כי המלאכים אמרו שלא כדאי לברוא את הבן אדם. המלאכים אמרו (גמרא סנהדרין) שלא כדאי לברוא את הבן אדם, שהבן אדם בסוף הוא יחטא הוא יעשה כל מיני עבירות, ומי יודע אם הוא יעשה תשובה בכלל. כתוב (גמרא סנהדרין) שה' התחיל לשרוף את כל המלאכים, הוא שרף כת אחת שרף כת שנייה, עד שהוא הגיע לכת השלישית, היא אמרה תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה מבין."

"אחרי זה הוא שאל את המלאכים של האמת, אמרו כולו שקרים, שאל את המלאכים של השלום, כולו קטטות. אז ה' שאל את הצדיקים, נמלך בצדיקים והצדיקים אמרו לברוא את העולם – הצדיקים אחראים שכל העולם יעשה תשובה. אחראים שאיפה שהאדם ייפול, מה שיהיה איתו, כולם יעשו תשובה."

"את זה הבטיחו הצדיקים לקב"ה, שמי שיבוא אליהם, מי שרק יאמין בהם הם יחזירו אותו בתשובה שלמה."

"אמר ר' יהודה אמר רב, בשעה שביקש הקב"ה לברוא את האדם, באה כת אחת של מלאכי השרת, אמר להם רצונכם שנעשה אדם, בצלמנו כדמותינו, הוא יהיה כמו הקב"ה ממש, הבן אדם הוא כמו הקב"ה, יש לו כאלה כוחות הוא כולל את כל העולם. אמרו חס ושלום, מה אנוש כי תזכרנו, האדם הזה עתיד הוא למחטי כמך. הוא יחטא הוא יעשה עבירות הוא יחלל שבת, מה פתאום שתברא אותו? אז הוא נתן אצבעו ביניהם, אותה אצבע שאיתה ה' נתן את התורה באצבע אלוקים, כתובות באצבע אלוקים, ועם אותה האצבע ה' שרף את המלאכים."

"ה' אמר, עם האצבע הזאת אני עתיד ליתן את הלוחות, ועם הלוחות האלה כולם יעשו תשובה, כי כשיש תורה בישראל האדם עושה תשובה. ה' נתן את התורה, כי אילו קירבנו אל הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. אומר קדושת לוי, הדור בא' ניסן כבר ידעו את כל התורה, איך שהגיעו להר סיני כולם הגיעו לדרגת אברהם יצחק ויעקב, פסקה זוהמתן. וכמו שאברהם יצחק ויעקב ידעו את כל התורה."

"כי היו מלמדות אותם תורה, אדם פותח את העין העין צועקת למה פתחת אותי? למה שרפת אותי? שרפת את הנשמה! אדם פתח את העין שרף את הנשמה! כשיבוא מלך המשיח גם יהיה אסור לפתוח את העניים, רק אחרי תחיית המתים יהיה מותר לפתוח את העיניים. עד אז האיש מלובש בתוך הס"מ, האישה מלובשת בתוך הלילית, והגופות זה לא גופות שאיתם ה' ברא את העולם. רק אחרי הבריאה, אחרי תחיית המתים, יתחלפו הגופות, נקבל גופות של תחיית המתים שפסקה זוהמתן, גופות שקודם חטא העגל."

"כל מה שעובר על הבן אדם, זה שיהיה לו גוף לפני חטא העגל, כמו ישי שהוא מת בלי חטא, ור' יהושע בן לוי שזכה להיכנס עם הגוף לגן עדן. על יהושע בן לוי כתוב שהוא היה מלמד תורה לאנשים שאף אחד לא רצה ללמד אותם תורה, ובזכות זה הוא זכה להיכנס עם הגוף לגן עדן. כי ברגע שאדם מלמד תורה לכל אחד, הוא יזכה בעצמו להיכנס עם הגוף לגן עד."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

שיעור לאברכי כולל הוראה במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

ביום רביעי ליל י"ט סיון נכנסו אברכי כולל הוראה לשיעור מיוחד ממורינו הרב אליעזר ברלנד …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *