צור קשר עם הרב ברלנד

שיעור חובה בלתי נשכח: כל סודות ראש השנה אצל הצדיק מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – הכנה לנסיעה לקיבוץ הקדוש באומן

דבריו של כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מי"ח אלול תשע"ה אודות מעלת הקיבוץ בר"ה אצל רבי נחמן מברסלב.

"שבועיים לפני ראש השנה ה' ברא את העולם עם האות ה' של שם י'ק'ו'ק' שם ס"ג, כי כולם נולדו עם בני זוג, כי שם ס"ג מתחבר בשם ב"ן ובב"ן עצמו יש 9 אותיות. בס"ג יש עשר אותיות במילוי והה' האחרונה נשארת בלי מילוי."

"כתוב ויקהל משה שהה' האחרונה בכתה להקב"ה – אין לי בן זוג, כי השם ב"ן שהוא נאצל בי"ז אלול, היום י"ח אלול לידת הבעל שם טוב שנשמתו נמשכת מכתר דב"ן. בעל התניא גם נולד היום, כי נשמתו נמשכת מחכמה דב"ן, חב"ד דב"ן, לכן הוא הקים את תנועת חב"ד כי זה חב"ד דב"ן. אליהו הנביא זה שם ב"ן, כאשר שם ב"ן משתלשל משם ס"ג. לעתיד לבוא יהיה רק ע"ב וס"ג כי שם ב"ן יכלל בע"ב. לכן סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן זה ע"ב אלף, סוד אלף. זה ברופא חולי עמו ישראל ובישראל עושה חיל שנאמר על מלחמת סיחון ועוג."

"כתוב במדרש תנחומא, ורבה שסיחון זה אלול, ועוג זה אחרי הקפות שניות. סיחון ינק מעקב רגל שמאל ועוג מעקב ימין, על זה נאמר, "אל תירא אותו", כי עכשיו בראש השנה נכנסים עקבי לאה בכתר רחל. ועל זה נאמר, "על אדום אשליך נעלי", שהכתר של רחל נהפכת לנעל של לאה. "ועמדו רגליו על הר הזיתים", הר הזיתים זה הכתר דרחל, והרגליים זה הרגליים של לאה שמתחברות עם הכתר של רחל – אז תהיה הגאולה."

      shiur020915

"שראה בלק שמתחברות העקביים של לאה עם הכתר של רחל הוא אמר, הגיע סוף העולם. כמו שחם ראה שהיונה מביאה. היונה באה מקן ציפור, ציפור זה ש"ע ריבוא נהורין שנלקחו מחוה. מחוה נלקחו ש"ע ריבוא נהורין ומאדם נלקחו ק"ן ריבוא, לכן יש ק"ן פרקי תהילים בשביל להחזיר את הק"ן ריבוא של האורות שנלקחו מאדם הראשון. האורות שנלקחו מחוה זה ש"ע, קן ציפור, על ידי שמקריב המצורע שני ציפורים."

"ציפר בלי ו' זה ש"ע ריבוא, ציפורה זכתה לש"ע ריבוא נהורין שנלקחו מחוה, כל זה כתוב בשער הכוונות פרק ה' בפירושים על פרשת מצורע. המצורע זה סליקו דנהורא עלאה, הסתלקות האור העליון  ולכן העור שלו נהיה מצורע, כי העור מפסיק להאיר. העור עם ע' מקבל האור עם א' וכל הזמן אנחנו מקבלים אורות."

"בראש השנה רבנו מנסר את לאה, רק רבנו הוא  הצדיק שיודע לנסר את לאה. כי הוא אמר אני קבלתי מתנה את ראש השנה, פירושו שה' גילה לרבנו איך מנסרים את לאה וזעיר אנפין, ואיך מחברים את העקביים של לאה עם הכתר של רחל."

"בלק ראה את אשר עשה ישראל לאמורי, "כלחוך השור את עשב השדה". "בכור שורו הדר לו", זה הארון של יוסף שהלך לפני מחנה ישראל. כי יוסף בחיים לא נכשל בשום פגם בעולם, כשאדם לא נכשל בשום פגם בעולם שום דבר לא יכול להזיק לו, הוא יכול להיכנס בתוך גוב אריות כמו דניאל."

"דניאל שלט על האריה במרכבה, כי כל האריות שבעולם נמשכות מאריה במרכבה, לכן אריה הוא מידת החסד. כי אריה לא טורף בן אדם, אפשר לצאת מהאוטו ולתת לטיפה לאריה ולחזור לאוטו, לא קורה שום דבר עד שלא מרגיזים אותו ממש, הוא לא נוגע בבן אדם."

"הרבי אומר שאדם שיודע את סוד החיות אז שום חיה לא תזיק לו. אפילו אדם הולך להתבודד בג'ונגל ורואה אריה הוא צריך רק לעמוד בשקט, "מוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ". כמו שכתוב בפרק המפקיד שאפילו אריות ונמרים מפחדים מבן אדם, אדם יש לו צלם אלוקים, הוא שומר את הברית קודש אז שום חיה לא יכולה לשלוט בו."

"כי לכל אדם יש מלאכים שמקיפים אותו, ארגמ"ן זה אוריאל, נוריאל, רפאל, גבריאל ומיכאל, כל אחד מהם מוקף בחמשה מלאכים. ועל ראשי שכינת קל זה אור פניא-ל. וזה זוכים בראש השנה שבאים לצדיק האמת שהוא יודע לנסר את לאה מזעיר אנפין. כי סוד הנסירה זה הסוד הכי גדול שיש בעולם, כמו שר' נתן מביא בליקוטי הלכות בהלכות ראש השנה, בהלכות תפילין, בהלכות ראש חודש, שאת סוד הנסירה מגלים רק לצדיק אחד בעולם."

"שברגע שנפטר האור החיים בישראל זה היה במוצאי שבת בתאריך בט"ו לחודש. הבעל שם טוב בדיוק נטל ידיים ואז הוא קיבל את הסוד של נטילת ידיים, שזה הסוד של נסירת לאה אותו מגלים רק לחד בדרא. אבל, אחרי רבנו כבר לא גילו לאף אחד את סוד הנסירה, איך מנסרים את לאה מזעיר אנפין, שזה כל הסוד של ראש השנה. שאיך שרבנו הלך 4 אמות ראשונות בארץ ישראל מול מערת אליהו הנביא הוא קיבל את הסוד הזה."

"כי אליהו הנביא הוא עצמו שם ב"ן ולכן הכלבים צוחקים, כי כלב זה גם שם ב"ן. כתוב בבבא קמא ס' עמוד ב' שהכלבים צוחקים, רוקדים משמחה שאליהו הנביא מגיע, כי בכלבים יש נשמות של מיני רשעים, כי הכלב הוא החיה היחידה שנובחת כל היום, אריה שואג רק שהוא רעב, אבל הכלב הוא נובח בלי הפסק."

"מחיר כלב אסור להביא, אם אדם מחליף כלב בכבש או בכסף שהוא קיבל עבור הכלב הוא לא יכול להביא את זה לבית המקדש, אבל הוא יכול לקנות בזה משהו. על כל פנים הכלב נחשב לחיה הכי טמאה שהתורה כתבה פסוק מיוחד על זה, כי הוא נובח כל הזמן, הכלבים לא ידעו שבעה ולכן ה' השהה את האוכל במעיו שלושה ימים. אבל, הכלב גם מודה לה', "בואו נכרעה נברכה לפני ה'"."

"על ידי אליהו הנביא שהוא יודע לתקן את הנשמות אפילו אלו שמגולגלות בכלבים, שזה הנשמות הכי מאוסות והכי גרועות שיש בעולם, "לכן למס מרעהו חסד", ארור מי שמגדל כלבים, אדם מגדל כלב אין לו פרנסה, אין לו כלום, הכל הולך הפוך, הוא נמצא בארור. אם היה 172 אלף בישראל וחסר אחד ואשה הייתה צריכה ללדת והכלב נבח והיא הפילה אז אז הכלב הזה גרם שהשכינה הסתלקה מישראל."

"הרבי מעביר את כולם בליל זכור ברית. הרבי כבר עושה את כל התיקונים בלילה הראשון של ערב ראש השנה, ליל זכור ברית, שאז הרבי מתחיל כבר את הנסירה של לאה מזעיר אנפין, שבלק ראה את הנסירה הזאת כלחוך השור, שבכור שורו הדר לו כי הכל נעשה על ידי ארונו של יוסף יוסף הצדיק, שהוא רמז לאחים עם הגביע. יוסף רמז להם, תגידו אשמים אנחנו, כמו שראובן אמר בהתחלה ברגע ששמו אותם בבית סוהר ראובן אמר אשמים אנחנו, אחרי זה כבר ראו כאלה ניסים, כאלה נפלאות."

"האחים פשוט למדו שיעור באמונה מיוסף הצדיק, מהמשנה למלך, הוא אומר להם זה הכל ה', הכל זה אלוקות. אתם חושבים שסתם קבלתם מיליון דולר כל אחד בחזרה לסלים שלכם? זה משמים נפל עליהם, מיליון דולר מי זוכה לכזו אמונה, הלוואי שאני אזכה לכזו אמונה. אחרי מיליארד שנה הלוואי שנבין דיבור אחד של רבנו, אחרי עשר אלף שנה."

"הרבי בירך את ר' אהרון מברסלב שתזכה אחרי עשר אלף שנה להבין דיבור חול אחד שלי, אז שנזכה להבין איזה דיבור של רבנו. אם רבנו אמר "איש לא יעדר" אין דבר גדול מזה, אסור לעשות שום קונצים, חייבים להיות אצל רבנו הקדוש. אם אדם אנוס ממש אז כאילו הוא היה, אבל עד שאדם לא אנוס ממש, ר' נתן אמר אני אפילו על סכינים אסע."

"רבנו קיבל את הסוד הנורא הזה שהוא היחיד בכל הדורות עד שיבוא משיח, ומשיח גם יקבל את הסוד דרך רבנו שגילה את סוד הנסירה של לאה מזעיר אנפין. זה הסוד הכי גדול מכל הסודות, ושבלק ראה את אשר עשה ישראל לאמורי שהעקביים של לאה נכנסים בכתר רחל הוא שלח שליחים לבלעם. בלעם איש בלייעל, גימטרייא בלייעל, הוא אמר, בלעם מה עושים? גמרנו! כמו שחם ראה שהעולם נגמר ובזכותו העולם ממשיך עוד 3 וחצי אלף שנה. כתוב בזהר שלח קס"ה כי אם היונה הייתה מביאה את נשמת משיח אז העולם היה נגמר, גמרנו אנחנו לא היינו באים לעולם, לא היה לנו שום תיקון. חם התכוון לרעה, אבל על ידי זה נמשך קיום לעולם."

"היו שני בתי מקדשות, עכשיו נבנה הבית השלישי עכשיו במוצאי יום כיפור כולם צריכים לראות בית מקדש של אש. אם חס ושלום משיח לא יבוא השנה במוצאי החג, מוצאי יום טוב ראשון, אז נצטרך לחכות עוד 7 שנים, זה ממש אסון צריכים להתפלל בחוזקה. כתוב בגמרא (ראש השנה ל"ב) שהיו שני חולים אחד ירד מהמיטה ואחד לא ירד, כי זה התפלל בכל הנפש, בכל הלב, בחוזקה. כתוב בנינווה, "ויצעקו בחוזקה" צעקו בחוזק, היו גויים, כי הגוי מתפלל יותר טוב מהיהודי, אם הוא מתפלל הוא צועק ובחוזקה, הוא לא מתבייש מאף אחד. צריכים להתפלל בחוזקה וככה מנסרים את לאה מזעיר אנפין, שרק על ידי התפילות אפשר לנסר את לאה."

"כל הלימוד גמרא שלומדים זה שיהיה לנו מוחין להתפלל, ולכן צעקו בחוזקה. הם כבר עשו את כל התועבות שבעולם אבל ה' מחל להם רק אחרי זה, הם ראו שהייתה הרווחה כמו פרעה הוא ראה שהייתה הרווחה אז מיד הם התחרטו. אמרו למה עשינו תשובה זה היה סתם העיר לא התהפכה, עולם כמנהגו נוהג, סתם היינו טמבלים האמנו ליונה. 40 יום אחרי שהתחרטו העיר שקעה באדמה."

"כל ה- 12 יום האלה שנותרו לנו להכין את ראש השנה, להכין את הנסירה של לאה. כי בלילה הראשון מנסרים את לאה, ואחרי זה את החוכמה, את הכתר של רחל. אחרי זה בינה, ובינה זה כבר צום גדליה. דעת זה ד' ד' ד', ואחרי זה ה' זה חסד, וו' זה גבורה, ז' זה התפארת של זעיר. מנסרים את התפארת ומלכות דתפארת עוברת לרחל."

"מלכות דנצח זה בח', אח"כ בערב יום כיפור מנסרים את המלכויות של הוד יסוד מלכות ואז מתחילה העלייה של רחל. רחל מתחילה לעלות רחל עולה עולה עולה, בכל נדרי היא עולה לראש התבונה ואחרי זה בערבית היא כבר במלכות דבינה, בשחרית היא חג"ת דבינה ובחזרה היא כבר בדעת דבינה. במוסף היא כבר בחכמה בינה של הבינה ובכתר היא כבר מגיעה לכתר של הבינה."

"ואילו לזעיר אנפין אין שום עליות, לכן בזכות הנשים נמחלים כל העוונות, כל העוונות נמחלים בזכות הריקודים והמחולות שנשים מחוללות. כי כל אשה שמה את הצעיף האדום שלה ועד הבוקר הוא נהיה לבן. השמן ששון אומר מדוע הגברים בכלל צמים, אין להם שום עלייה לתפילה? רק הנשים מעלות את התפילה של הגברים, העזרת נשים היא למעלה כיון שהן מעלות את התפילות, כי הנשים מתפללות באמת. ר' לוי יצחק סיפר שבאומן כולם היו מתעוררים מתפילות הנשים, היו כאלה בכיות מהעזרת נשים ובכיות מהגיורות. היו מאות גיורות שהתחילו להתגייר מרוב הקדושה."

"כל אומן היו עומדים עשר אלף אנשים מסביב לקלויז לשמוע את התפילות הנוראות, את הבכיות, אי אפשר לתאר מה היה אומן לפני מאה שנה. בשנת 1938 שזה לפני 77 שנה אי אפשר לתאר כל אומן עשר אלף איש, אי אפשר בכלל להגיע לבית כנסת מי שיצא מהבית כנסת כבר לא יכול לחזור. אנשים בכלל לא יצאו מבית הכנסת כל ראש השנה, רק רצו לשמוע את התפילות, את הבכיות, את השאגות ואת הניגונים. כל אומן עמדו וכל הכפרים מסביב התגיירו מרוב הקדושה, ובאו לעשות את הגירות באומן בבית כנסת ומילה, אנשים בני 60-70-80 היו מלים את עצמם."

"מה שנעשה באומן בראש השנה זה שום מוח לא יכול להבין את זה, ולהכיל את זה, אלו דברים שלמעלה מהשכל ומהדעת שזה סוד הנסירה של לאה, זה כל העץ חיים, סוד הלוז של תחיית המתים. כי עכשיו אפשר ממש להחיות מתים, אחרי שנוסעים לאומן זה סוד הלוז, שהלוז זה העורף, ללוז זוכים רק במוצאי שבת ששרים את הניגונים של אליהו הנביא, "איש חסיד היה"."

"אנחנו עכשיו נמצאים בי"ח ביום שירדה הנשמה של הבעל שם טוב, ירדה הנשמה של בעל התניא. היום אין מקום בעולם שאין בית חב"ד, בכל מקום יש מקוואות, אין פינה בעולם שאנשים לא חוזרים בה בתשובה. היום אנשים בורחים לתאילנד, בורחים לכל מיני מקומות, איפה הם נמצאים בבית חב"ד ושם הם עושים תשובה. מגיעים לנפאל בית חב"ד עושים תשובה."

 

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הטוב כבוש ומחכה לצאת החוצה – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – אומרת דבורה: "כִּי לֹא תִהְיֶה תִּפְאַרְתְּךָ …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *