צור קשר עם הרב ברלנד
הרב מרדכי מנצר

פחד פחדים. מסר מהרב מנצר מאחד ה-לו' צדיקים: "אין עונשים, אלא אם כן מזהירים, ועל כן אני מזהיר"

מפחיד עד כדי חלחלה. מסר מבהיל מר' אלעזר מרדכי מנצר שליט"א, בעל הישועות הקדוש והמלומד בניסים, אשר ר' אברהם חי זצ"ל (המקובל מפרדס כץ) ועוד הרבה צדיקים העידו עליו שהוא אחד מגדולי ה-לו' צדיקים שבדורנו. אך, לפני זה מכתב מזעזע שנכתב ע"י הצדיק ר' אלעזר מרדכי מנצר שליט"א לפני שנה והודפס בספר ברכת אברהם חלק נב:
      הרב אלעזר מנסור
הרקע למכתב

ב- יז טבת תשע"ו יום השנה של הצדיק הנסתר, הרב עזרא אליהו פרחיה כהן זצ"ל, התדרדר מאוד מצבו של בנו, הצדיק המקובל, הרב חיים כהן שליט"א, החלבן. מצבו היה קריטי והיה שוכב בבידוד ב'תל השומר'. כאשר שמע שמע על זה הצדיק, הרב מרדכי מנצר שליט"א, החליט לנסוע באמצע הלילה לבית החולים בכדי לפעול עבורו ישועה.

בדרך פלא נתנו לרב מנצר שליט"א להיכנס, הוא נכנס, התפלל, עשה מה שעשה, עד שהחלבן פתח את עיניו והתחיל להזיז את עיניו. מיד בבוקר ראו שיפור במצבו ולאחר זמן קצר, באורח פלא, שוחרר הביתה. סיפר הרב מנצר סיפור מפחיד, כי באמת באותו הזמן הגיע זמנו של החלבן הקדוש להסתלק מהעולם וכאשר הרב מנצר שליט"א נכנס להתפלל עליו הוא ראה את החלבן מדבר עם נשמת אביו.

'בא איתי לעולם שכולו טוב', ביקש אותו אביו, אלא שע"י התפילות התבטלה הגזרה. אח"כ כתב הצדיק הרב מנצר שליט"א את הדיבורים ששמע באותו המעמד מנשמתו של אביו של החלבן.

לשון המכתב (השייך לעניינינו)

"אור ליום שישי, לפני עלות השחר בשעה 4:29, לאחר שסיימתי כעת תפילת מעריב בניגון ובנוסח של הימים הקדושים, קבלתי רשות מאבינו שבשמיים, מושיענו, לגלות דבר זה. באור יז טבת, יום דהילולא של הצדיק המפורסם מהדור הקודם שרבים מצדיקי דורו הרבו להגיע לביתו, הרב עזרא פרחיה כהן זצ"ל, אביו של רבינו הרב חיים הכהן שליט"א, החלבן, צדיק יסוד עולם."

"הרב עזרא זצ"ל ירד ביום דהילולא שלו ואמר לבנו, צדיק יסוד עולם שליט"א, בני, בני, בני, החביב לי ולבורא כל העולמות, אני מבקש ממך מאוד, בא למעלה לגן עדן, מוכן עבורך מקום מאוד טוב. מה יש לך להיות פה (בעולם הזה)? עכשיו שהשכינה הקדושה וכל הצדיקים עימה בוכים לראות שפלות הדור הזה."

אחר שהאריך האבא זצ"ל לדבר בגנות קנאים למיניהם, אשר 'רוממות קל בגרונם וחרב פיפיות בידם', המשיך ואמר לו:

"גם עליך ועל עוד צדיקי אמת שבדור מוציאים שם רע, וכן על הצדיק יסוד עולם, הרב אליעזר ברלנד שליט"א, שברח לגלות ואין איש שם על לב. לכן, אני מבקש ממך (בני) שתרחם עלי, אני לא יכול לראות ממעלה צערך וצער שאר הצדיקים הנרדפים, הם מוכפשים. וגדולי ישראל שלא הולכים בדרכי הרודפים, נרדפים גם כן."

"השכינה והצדיקים למעלה בוכים ומצערים עצמם, רק השטן והמקטרגים שמחים ורוקדים על שהם מנצחים את השכינה ואת הצדיקים שלמעלה, תוך שהם מאריכים את הגלות הנוראה והמרה הזו." עוד האריך בנושאים שונים ולבסוף חתם, "יותר אין לי רשות לגלות עדיין לכם."

שלשום הייתי אצל הצדיק הגדול והנורא הזה, רבי מרדכי מנצר שליט"א, והוא התיר לי לפרסם את תוכן המכתב הנ"ל ואז הוסיף דברים מבהילים'.

דברי הצדיק הקדוש, מראשי ה- לו' צדיקים בדורנו, הרב מרדכי מנצר שליט"א על הרדיפה הנוראה אחר הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א:

"דע לך שכל הרדיפה הזו נובעת מקנאה. אין לי שום ספק שאם החולקים הללו היו חיים בדורו של רבינו הקדוש, רבי נחמן, היו חולקים גם עליו. ה'ישמח משה' (אדמו"ר רבי משה טייטלבוים, אבי שושלת סיגאט- סאטמר) אומר שעץ רומז לצדיק ומים רומזים למחלוקת, ככתוב במשלי (יז יד), "פּוֹטֵר מַיִם רֵאשִׁית מָדוֹן". כמו שאי אפשר לאילן בלי מים, כך אי אפשר לצדיק לְהִתְגַּדֵּל בלי מחלוקת."

שאלתי אותו בנושאים אישיים, אך הוא ענה שכרגע הוא אינו יכול לענות לי, כידוע לבאי ביתו שהוא משיב רק את אשר שם ה' יתברך בפיו.

לקראת 2:00 בלילה אמר לי שכרגע קיבל מסר מהשמיים ועלי למסור זאת בשמו:
"אין עונשים, אלא אם כן מזהירים, ועל כן אני מזהיר"

"התוספות במסכת סוטה (מסיק רבי יוחנן המביא את דברי רשב"י: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים") וכן רבינו יונה ( בשערי תשובה, שער ג' סי' קלט', הסביר שמדובר ב'אבק' רציחה, כי הביוש גורם להסתלקות מראה האודם מפני המתבייש) כתבו שהמבזה חברו ברבים זה כמו ג' עבירות חמורות שדינם ביהרג ובל יעבור (לא תרצח, גילוי עריות ואיסור עבודה זרה). מעתה, כל מי שפותח את פיו נגד הרב ברלנד שליט"א הוא מזיד וידע שהוא משחק באש ויתקיים בו דברי המשנה באבות (ב, י), "וֶהֱוֵי זָהִיר בְּגַחַלְתָּן (של תלמידי חכמים) שֶׁלֹּא תִכָּוֶה, שֶׁנְּשִׁיכָתָן נְשִׁיכַת שׁוּעָל, וַעֲקִיצָתָן עֲקִיצַת עַקְרָב, וּלְחִישָׁתָן לְחִישַׁת שָׂרָף, וְכָל דִּבְרֵיהֶם כְּגַחֲלֵי אֵשׁ."

"גם מי שרק חושב מחשבות רעות כנגד הרב ברלנד שליט"א, שידע שמחשבה זו, היא כמחשבת עבודה זרה, וצריך להכניס את כל הכוחות בכדי לגרש מחשבות אלה. ומי שכבר דיבר כנגד הרב ברלנד שליט"א אין לו תקנה, אלא שילך לשני יהודים נאמנים ויגלה להם שהוא מקבל על עצמו שכאשר ישתחרר הרב שליט"א, בעז"ה, הוא ילך אליו לפייסו עד שישמע ממנו שהוא מוחל לו."

עד כאן דבריו הנוראים של הצדיק הקדוש, הרב מרדכי מנצר שליט"א.

באדיבות קו המידע ברסלב 02-800-8800 מארה"ב 18456400007 מאנגליה 442038073333

המקובל הצדיק הרב מרדכי מנצור שליט"א בהדלקת נרות חנוכה

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

סוד הלוויתן • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מודע רק איוב זכה לסוד הלוויתן? ומה הקשר בין הריקודים לבין היסורים שאיוב קיבל על …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *