הרב משה מרדכי קארפ שליט”א: “אלוקים יבקש את הנרדף, בפרט כאשר רשע...

הרב משה מרדכי קארפ שליט”א: “אלוקים יבקש את הנרדף, בפרט כאשר רשע רודף צדיק גמור שאין בו רבב”

הגה"צ הרב מנחם קלוגר שליט"א: פרץ בבכי על צער השכינה מבזיון התורה ובזיון צדיקי אמת באיצטלא של "לשם שמים" כביכול. "יש היום חילול ה' שלא היה כמותו מעולם"

הרב מרדכי משה קארפ שליט
הרב מרדכי משה קארפ שליט"א והגרי"ח קניבסקי שליט"א
ביום שישי ערש”ק ויצא לסדר “כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך”, התקיים מעמד נורא הוד של מחאה נרגשת למען כבוד התורה המחולל בראש כל חוצות. היה זה כאשר הגאון הגדול,  מגדולי פוסקי הדור, רבי משה מרדכי קארפ שליט”א מקרית ספר הגיע להתפלל לפני העמוד בקבר רחל.

לאחר התפילה התכנסו יחד כל אברכי כולל חצות ובוקר בקבר רחל לשיחת חיזוק והתעוררות. ראש הכולל, הגה”צ רבי משה מנחם קלוגר שליט”א נשא דברים נרגשים ובמהלכם פרץ בבכי על צער השכינה מבזיון התורה ובזיון צדיקי אמת באיצטלא של “לשם שמים” כביכול. “יש היום חילול ה’ שלא היה כמותו מעולם”, אמר, ומסר בשם גדולי ישראל כי לא תינתן שום אפשרות לפגוע בכבוד התורה ובכבוד הצדיקים במסגרת הכוללים של קבר רחל.

לאחר מכן הביע הגאון הגדול הרב קארפ שליט”א את דעת התורה כי חייבים למחות בכל מי שמדבר סרה או פוגע בכבודם של תלמידי הגה”צ רבי אליעזר ברלנד שליט”א, אשר יש ביניהם רבים שמוסרים נפשם למען כבוד שמו יתברך ביגיעת התורה ובשמירת ההלכה על כל פרטיה ודקדוקיה. “דמם נשפך כמים ללא שום היתר על פי תורה או על פי בית דין ודורש דמים אותם זכר, כי אלוקים יבקש את הנרדף, בפרט כאשר רשע רודף צדיק גמור שאין בו רבב”. בזעקה נוראה מעמקי לבו הודיע כי “לאחר שחקר ובדק, זאת היא דעת התורה של כל גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, וכל נסיון להציג אחרת את עמדתם של גדולי הדור נועדה לכישלון כי השקר אין לו רגלים, וסוף האמת לנצח”.

בסיום המעמד התקיימה תפילה מעומק הלב כי ילמדו תועים בינה ואותם בעלי מחלוקת רודפי הדת ומחללי שם שמים בפרהסיא, ירפו ידיהם ויפסיקו לטמטם את מוחם וליבם של מקצת מהתמימים הכשרים הנסחפים אחר שקריהם ודמיונותיהם הקודחים, ויתנו לכלל ישראל להמשיך ולעבוד את ה’ באהבה ושלום כאיש אחד בלב אחד כרצונו יתברך שמו.

ראה ה”קול קורא” של הרב קארפ מלפני 4 שנים בעניין הרב ברלנד, להורדה לחץ כאן)

 (ראה הדברים הקודמים של הרב קלוגר אודות הרב ברלנד בעלון כנישתא חדא גיליון 32 המובאים בסרטון למטה)

אין תגובות

השאר תגובה