צור קשר עם הרב ברלנד

הילולת הבן איש חי – שיעור מיוחד של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד

היום, יום שישי דפרשת 'כי תצא' תחול ההילולה הקדושה של הבן איש חי זיע"א, הרב יוסף חיים מבגדאד זצ"ל חי בין השנים כ"ז באב ה'תקצ"ה, 2 באוגוסט 1835, י"ג באלול ה'תרס"ט, 30 באוגוסט 1909.

אלה דברי קודשו של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א שנמסרו ב- י"ג אלול תש"פ לכבוד ההילולה  הקדושה של כ"ק הבן איש חי .

מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א התבטא בעבר באחד משיעוריו: "אילולא היה רבינו נחמן והיינו חסידי ברסלב אז היינו חסידי הבן איש חי".

פנינים מדברי קודשו של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, כפי שנמסרו מאיילון רמלה לכבוד ההילולה הקדושה.

האסירים ברקע שרים בשמחה: "תורת ה' תמימה משיבת נפש!"

"טהור! טהור! טהור!, העיקר להיות טהור! .."לא תגנוב"."

"אדם בא לחיות אלף שנה אדם נולד לחיות אלף שנה! לזה הוא נולד לפחות אלף שנה! 1300 שנה, 3 אלף… – סרח בת אשר חיה לעולם."

"אהרן קבור בהר ההר."

"..כל בעלי המומים. לרפא את כל בעלי המומים כמו מתן תורה כולם ראו כולם שמעו ברגע אחד, לרפא את כל העיוורים."

"אדם בא לעולם רק בשביל לחיות 3 אלף שנה, אם לא אז 700 400.
"בעל הטורים כותב שפעם כל בת הייתה נביאה כל בת, היו 60 ריבוא נביאות! 7 בתים קיבלו נבואה, כמו חנה."
""שבעים בלחם נשכרו", שבעים בני המן. מאיפה הגיעו כל אלה?! חלק מהודו חלק מנפאל.., שמעו שהולכים לתלות את מרדכי הגיעו כולם, פתאום נוחתים 70 בני המן, כולם נוחתים להגיע לטקס, 70 מיליון איש לטקס, כולם חבושי תרבושים, הוד והדר מיטות כסף וזהב, טקס כזה לא היה מבריאת העולם. כולם מוחאים כפיים עכשיו הולכים לתלות (את מרדכי כביכול) פתאום בום! מה? הם רואים את המן! קיבלו שוק, רצו למרדכי ביקשו סליחה, שכבו על הארץ תדרוך עלי, תרמוס אותי! כמו אנטונינוס לרבי! כמו נבוכדנצר לדניאל! איזה בכיות.. איזה צעקות! אוקיינוס של דמעות! מזה נהיה האוקיינוס השקט.. מ 70 בני המן."

"הייתי בים ביאכטה שלי פתאום הגיע גל מאה מטר, התרסקנו על המקום, היכטה התפרקה, הלווייתן הגיע בחכה קש, תותח זה קש. פעם כל התותחים היו עשויים מקש היו יורים אבני בליסטראות.. קש ! קש זה כמו תותח. כל העניין שהתותח יהפך לקש נהפך לקש מאיפה? קול תותח."

"באמסטרדם יש כת, שמה החיד"א והגאון שלחו בלי סוף כסף, מיליונים, מליארדים… החביאו, הצדוקים היו מרמים, חשבו שמותר לרמות, יש כתבי אישום, עכשיו עולים על הכל."

הרב שר עם אנ"ש "אודם פטדה ברקת.., מרים הייתה משובצת בכל 12 אבני החושן, האירה כמו השמש בצהריים! "כעצם השמים לטוהר". מאירה כמו צילה (אשתו היפה של תובל קין שהיה לו אשה ליופי ואשה לבנים) ונעמה (אחות תובל קין שטעו בה המלאכים מרוב יופיה), הן האירו כשמש בצהריים."

"..כי הייתה תמיד מוסתרת מבעלה, נעמה כל שנייה היה לה צער של מוות, מיום שנולדה היה טעם של מוות, באה צילה ולקחה לה את הכל, אז צילה טעמה טעם של מוות, ונעמה "מה נאוה על ההרים" ראשי תיבות "נעמה". אדם בא לעולם להיות נעמה, בשביל זה הוא נולד שהסינדיקט (התאחדות) תהיה שלו, לכן הוא נולד. סינדיקט… הביאה לצילה וצילה לעדה ועדה הביאה לתובל קין הוא איוב תובל קין זה איוב."

"רק עקרבים! בבוקר תאכלו עקרבים, בצהריים עקרבים, בלילה עקרבים! אם תבחרו בי למלך תקבלו עקרבים, לא שוטים עקרבים! "קטני עבה ממותני אבי"- אצבע קטנטנות שלי הזרת שלי יותר עבה מהמותניים של אבא שלי! מי זה אבא שלו? שלמה המלך! שקיבל מכות רצח!! הייתה לו ילדות מאד קשה רק מכות הוא חטף.., אם יקום אחרי 4 בבוקר.., שברו לו את כל העצמות! ערדליים כפכפים מה שאתם לא רוצים.. "מה בני מה בן בטני"."

"מרים אומרת לעמרם אביה "פרעה לא קיים! אין פרעה! פרעה מת! אין פרעה. נגמר פרעה! פרעה מת. פרעה זה אדים, התאדה! המתרים כולם נמוגו! נמוגו!"

מהחיבור של רחל ולאה גימטריא בלק בלעם, חיבור רחל ולאה, שיש חיבור רחל ולאה, כולם אוכלים עקרבים רק עקרבים! ארוחת ערב עקרבים, בוקר עקרבים מטוגנים במיץ של סרטנים.., עקרבים רק עקרבים תקבלו ממני! עקרבים. תגיד "טרקטורים נביא לכם, בנק.. מה פתאם עקרבים?! רחבעם רצה להוריד בית מקדש של אש! שכולו בוער באש! כי הם חשבו שכבר בזמן דוד יהיה בית מקדש של אש! אש הכל אש. מה אמר אבויה? "מה זה כאן באתם לשרוף את ביתי?" "לא, למדנו "ואתחנן" פתאום נהיה אש!" נהיה קצר בפלטה של שבת.., הכל עלה בלהבות.., כל הבניין אפר.. אבל אפר לבן! הכל עלה בלהבות אבל אפר לבן.. אפר של קדושה! של תורה! אפר.. (ואבויה רצה שיצא מבנו אלישע אש, אז שלח אותו ללמוד תורה שלא לשמה, ולכן כפר בסוף)."

"עקרבים תקבלו ממני עקרבים! קצות החושן נקרא עקרבים! בן אדם חייב ללמוד תורה יומם ולילה! זה הפירוש! עקרבים גם ביום גם בלילה ילמד תורה יומם ולילה! "בתורתו יהגה יומם ולילה", …הוא הגיע מעקרבים מזל עקרב. עקרב יש הכי הרבה ישוב דעת. אדם נולד מזל עקרבים, מזל עקרב. אדם נולד מעקרב! מי מל את אברהם אבינו? עקרב! יבוא עקרב ימול אותנו כמו את משה רבינו. באנו לעולם בשביל מזל עקרב. בשביל זה נולדנו! מזל עקרב. ואז ירד בית מקדש של אש! מזל עקרב שלמה לא הצליח להוריד בית מקדש של אש! הוא הוריד אש, אכל את העולה, הזבחים, העולות.. אבל לא ירד בית מקדש של אש. לא הצלחנו שיהיה בית מקדש של אש. כמה שבכינו.. "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו".. רק בכינו יום ולילה רק בכינו.."

"מרדכי ואסתר הביאו את הגאולה, ..רבקה לאה זה השם הכי חשוב, רחל ולאה הן שיביאו את הגאולה! רק הן! רחל ולאה, לכן יעקב התחתן עם רחל ולאה. איך שהתחתן עם לאה הביא את משיח בן דוד! יהודה- משיח בן דוד! ויזתא גימטריא "משיח בן דוד", ויזתא בשפיץ והתגלש למטה, אם היה עושה תשובה היה משיח בן דוד! יבקש סליחה ממרדכי יהיה משיח בן דוד.., מרדכי באו לבקש סליחה כולם נהיו ראשי ישיבות ("מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק" חז"ל)."

""שמן על ראשך לא יחסר", שמן הביא את הישועה, "עלה זית טרף בפיה" משיח בן דוד עלה. משיח בן דוד "עלה זית טרף בפיה!" עלה זית!"

"515 תפילות משה רבינו התפלל להיכנס לארץ, אתה יודע בכלל להתחנן? "ואתחנן" גימטריא 515. אתה לא יודע בכלל להתחנן, פעם התחננת בכלל? ביקשת בכלל? בקש מתנות חינם נראה אותך! בלי שכר! מתנת חינם! תבוא תבקש ברחמים. "כי ירבה אליך תחנונים!" לאן הולך ללווייתן. אתה יודע מה זה תחנונים בכלל? אתה יודע מה זה "ואתחנן" בכלל? ..ללמוד את כל הש"ס בין לילה אחד, תתחיל לדבר בתחנונים, "כי ירבה אליך תחנונים ידבר אליך רכות" דבר רכות. רך.. רכות.. אל תשכח מה שקרה "ידבר אליך תחנונים. כְּ֭קַשׁ נֶחְשְׁב֣וּ תֹותָ֑ח" התותח נחשב לקש! מאיפה הגיע התותח? מאיפה היה להם בכלל לפני מאה שנה? היה להם! כבר לפני 3 אלף שנה "כְּ֭קַשׁ נֶחְשְׁב֣וּ תֹותָ֑ח".,

"אדם בא לעולם! סינדיקט תותח! מאיפה יהיה לו תותח, מאיפה יביא את התותח? מנפל? מטיבט? נסע לנפל להביא תותח. יש שם מעיינות עמוקים מאות מטרים בורות 2000 מעלות! הרגל מיד נצלה.., "ברכי נפשי" ,לשיר שם בנפל כל יום "ברכי נפשי", מי שבא לנפל אומר "ברכי נפשי", הרים 8 אלף מטר."

"ואז פתאם הופיעה מרים עם אבני תרשיש שהם וישפה "אודם פטדה ברקת.."." הרב שוב שר עם אנ"ש. מרים הנביאה לבשה את, כל אבני השוהם כל השערים באומן יהיו מאבני השוהם! "אבני כדכד", "כדכד שמשותייך".,

"…מסכן למה צחקת, מה היה היה מצחיק? על המקום היה לו קושיה, מה הקושיה כאן בכלל? מה זה קצות החושן שיעור ברמב"ם מה קשה לך? איזה קושיה יש לך? טבעה בים. בסדר טבעה בים! הייתה לו יכטה טובה התרסקה לו.. תצא בשמחה בריקודים! מסכן מה עשה כבר שלמה המלך? שברה לו העצמות, שלוליות דם.. אמבולנסים, היה בעיתונים, הוא טען שהוא הגן על אשתו הבת של מלך נורווגיה והיא לא התגיירה באמת.
בת שלמה "טפת" היתה כולה נטיפות ,מערת הנטיפים נוטפת נבואה וקדושה! "טפת בת שלמה" כולה היתה נבואה מכף רגל ועד ראש, נולדה בחודש שבט ראשי תיבות שב"ט "טפת בת שלמה" הכול כוונות מדויק. זכה בה בפיס! מוצאי שבת, "שאבעס קוידש", היה הגרלה ויצא לו "טפת בת שלמה" הייתה בת שלוש "טפת"."

"אחרי השיעור נוסעים לדובאי."

"מרים לבשה את אבני החושן, דפקה על השולחן, אמרה "די! מספיק!" צרחות עד לב השמים! הפכה כיסאות שולחנות.. "אני לא מסכימה, שאבא יחזיר את אימא מיד!" היא כבר התחתנה עם אליצפן בן פרנך.., "לא מסכימה! לא מסכימה!" הכל נשבר, הכל שברה להם, "אני רוצה שאבא יחזיר את אימא!" עשו חופה אפיריון, באו מלאכים… רצה ליאור מלאכים לקחו אותו, "גושו גושו מהר מהר לברוח!" התחבאו בסוף כמו מרים הנביאה, ואז היא באה (בתיה בת פרעה) עם 7 נערות.. פחדה שיהרגו אותה ישחטו אותה (שהיא מצילה יהודי)."

"..בגלל זה אין תקציב במדינה הזאת! עכשיו קורונה 4 מיליארד דולר בשנה.."

"..הכי טעימה בעולם הבת של הבעש"ט! קשרו אותה לעצים עם חבלים וכבר חידדו את החרבות, כבר ראתה את החרב! "זה הבשר הכי טעים בעולם!" ואז הגיע אליהו הנביא בעגלה כולה זהב. קפץ מהעגלה התיר הקשרים ה"איידימאקעס" אוכלי אדם ברחו, ..הגיעו עד אומן, הם לא הספיקו לומר תיקון הכללי וכבר הגיעו המשטרה, לא הספיקו מסכנים."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת" • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום שלישי ליל ד' …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *