צור קשר עם הרב ברלנד

מיד נשרף! – דיבורים ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א על גדולת התנא יונתן בן עוזיאל וקברו בעמוקה

דיבורים ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א על התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל • זמן חייו • גדולתו סגולת מקום קברו תפילה ממורינו הרב ברלנד שליט"א לומר על קברו גדול שבהן יונתן בן עוזיאל

זמן חייו

ר' יונתן בן עוזיאל היה חמשה דורות לפני רשב"י; הוא היה תלמיד של הלל, רשב"י היה תלמיד של ר' עקיבא, שהיה תלמיד של ר' אליעזר הגדול, שהיה תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי, שהיה תלמיד של הלל, חמשה דורות היו בין רשב"י לר' יונתן בן עוזיאל.

מגדולתו

יונתן בן עוזיאל שהיה מתלמידיו, היה בדרגת משה רבנו, יכול להזיז את השמש והירח.

קטן שבהם יוחנן בן זכאי, שידע את כל השיחות, העופות, משלים והדקלים. מתורת הדקלים אפשר לדעת עתידות, מה שהולך לקרות, רק מהתנועה של הדקלים. שיחות דקלים, שיחות עופות, שיחות ציפורים, שיחות חיות, שיחות בהמות, הויות אביי ורבא, זה ודאי את כל הגמרות, את כל השסי"ם עד סוף הדורות, אז זה היה הכי קטן. הכי גדול זה יונתן בן עוזיאל. מגיעים ליונתן בן עוזיאל, אז הכל נשרף! הכל נשרף! כל המחשבות זרות הכל נשרף! הכל נשרף! הכל נשרף! הכל נשרף! אז החכמה יונתן בן עוזיאל היה יושב ולומד, אז היתה פורצת אש, מתוכו פורצת אש, שורפת את הכל!

יונתן בן עוזיאל שהיה דורש בדברי תורה, אז האש הייתה מלהטת. באים ליונתן בן עוזיאל, צריכים להאמין שעדיין האש מלהטת. כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

אדם נוסע ליונתן בן עוזיאל, הוא יכול לראות ממש אש! אם הוא זוכה הוא רואה ממש אש! כי צדיקים גדולים במיתתם יותר מבחייהם. אותה אש שהיתה יוצאת מיונתן בן עוזיאל ושורפת, אותה אש אפשר לראות עכשיו גם כן. אם אדם זוכה, יש לו עיניים כשרות, עיניים זכות, הוא יכול לראות את האש מעל הציון של יונתן בן עוזיאל! את האש הבוערת! כי האש הזאת הולכת ונכפלת מיום ליום, הולכת ונכפלת מיום ליום!

סגולות מקום קברו

אדם הוא כבר בעל גאוה; הוא נהיה בעל תשובה, הוא נהיה צדיק… תלכו ליונתן בן עוזיאל הוא יוציא לכם את השטויות האלו מהראש! שמה הכל עף! הכל פורח!

אדם נוסע לר' יונתן בן עוזיאל הוא יכול לפעול את כל הישועות!

מחפשים שידוכים; כזה שידוך – כזה שידוך. אין מה לחפש בשידוכים!… אפשר לנסוע ליונתן בן עוזיאל ולפעול!

החזון איש אומר, שבבין הזמנים צריך לכל הפחות להיות כמו בעל אומנות וללמוד תשע שעות, ואחר כך נשאר עוד חמש עשרה שעות למה שרוצים; לנסוע לעמוקה, ליונתן בן עוזיאל, יש שם אש ששורף את הכל. כתוב שכל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף. אומרים שלכן מי שמגיע לציון של יונתן בן עוזיאל אז הוא מוצא את השידוך, כי למעשה לכל אחד מציעים את השידוך, מי שהיה אצל רבנו מגיע עם השידוך שלו, אבל הבעיה שיש לכל אחד בלבולים, שהאף שלה עקום… וברגע שמגיע לעמוקה נשרפים לו כל הבלבולים, ואז ממילא מוצאים את השידוך…

יונתן בן עוזיאל זה אש! אפשר לראות את האש! היה מקיפה אותו אש 24 שעות. קטן שבכם זה יוחנן בן זכאי, גדול שבכם – שיכול להעמיד חמה ולבנה כמו משה רבנו, הוא היה בדרגת משה רבנו. אז נוסעים ליונתן בן עוזיאל, ולוקחים פעם את הילד, זה כזה חויה, כזה אור, הילד לעולם לא יהיה חילוני!

צריכים לעשות איזה כלי … לנסוע ליונתן בן עוזיאל, לעשות כלים, שמה הכל אש! כשאדם נוסע זה הכל אש! גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. אז אם היה לו אש בחיים – איזה אש יש עכשיו?! אתה בא ליונתן בן עוזיאל בכל שבוע זה אש יותר גדולה. הצדיק הולך ממדרגה למדרגה. אתה זוכה לנסוע ליונתן בן עוזיאל בליל שישי, אז הכל נשרף! כל הקליפות, כל המחשבות הרעות, הכל נשרף! הכל הוא שורף! הכל הוא שורף יונתן בן עוזיאל!

תפילה ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לומר על מקום קברו

רבונו של עולם כל יכול, בעומדי לפני הציון הקדוש והנורא, של התנא האיום והנורא יונתן בן עוזיאל, שהיה הגדול שבין תלמידי הלל הזקן (ירושלמי נדרים ה, ו. בבלי סוכה כח. בבא בתרא קלד.), והיה ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, והיה ראוי להעמיד את החמה והלבנה. 

אנא רחום וחנון, זכני להעמיד חמה ולבנה כמו משה ויהושע, ולזכות בזכותו לייחוד חמה ולבנה, שזה ייחוד חכמה ובינה, ועל ידי זה לזכות לנפש רוח נשמה חיה יחידה, וכפר לי על כל חטאיי ופגמי הברית שלי, ויותר לא אפגום בבריתי לעולם, לא במחשבה, לא בראייה, לא בדיבור, ולא במעשה. ואזכה בזכות התנא האלקי השוכן פה, שהנני עומד לפני ציונו הקדוש באימה וביראה נוראים, להוריד דמעות כמים, כמו שכתוב (תהלים קיט, קלו) "פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך", ואזכה לשמע את שאגות קודשא־בריך־הוא על האיילה שהתרחקה ממנו, כמו שכתוב (ירמיה כה, ל) "שאג ישאג על נוהו", ואיך שהוא בועט בשלש מאות ותשעים רקיעין (זוהר חדש מדרש רות ג), ומוריד דמעות רותחות כאש לים הגדול, ומכח דמעות אלו עומד ומתקיים שר של ים שנקרא רהב (בבא בתרא עד:), שהוא היה הממונה על תולעת השמיר, ומסרה ל-דוכיפת = 520 (גיטין סח:), סוד עשר פעמים אליהו הנביא זכור לטוב (אליהו = 52 X 10 = 520), שיתגלה במהרה בימינו אמן.

רבונו של עולם, בחיל ורעדה פחד ואימה, וכל עצמותיי רוחפות מפחד, וארכובותי דא לדא נקשן, איך רימה ותולעה כמוני יבוא לפני התנא האלקי, ראש תלמידי הלל, השקול כמשה רבנו, ואשר יכול להעמיד חמה ולבנה, ואני ברוב מחשבותי הרעות ומעשי המגונים, מעיז לעמוד לפני הדרת קדושתו, אבל על רחמיו האין סופיים נשענתי, ויודע אני שאין קץ לרחמיו, בפרט על חוטא ופושע כמוני, שאין יותר פושע ממני בכל העולם ובכל הדורות, וכמו שזכה שכל עוף הפורח מעליו היה נשרף (סוכה כח.), כן תזכה אותי גם כן, שכל מחשבותי הרעות ישרפו וייעלמו לגמרי, וכל מעשי הרעים והמגונים ייהפכו לזכויות, בזכות שאקבל כעת על ציונו הקדוש הרהור תשובה אמיתי, לא לחטוא יותר מעכשיו ועד עולם, ולשמור את עיניי ומחשבותי בתכלית השמירה.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הסוכה זה חיבוק שמחבק אותנו הקב"ה – דברים קדושים לפני חג הסוכות

זאת לא ניסת עדיין לצעוק כל היום: "רבונו של עולם, הטעימני טעם סוכה"! איזה טעם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *