צור קשר עם הרב ברלנד
הרב אליעזר ברלנד שליט"א הקפות שניות תשפ"ג קרדיט צילום - מכון קרן הצדיק

שישו ושמחו בשמחת התורה – הסיקור המלא וגלריית תמונות משמחת תורה בצילו של חתן התורה הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

תפילות החג ○ הקפות ברחובות ירושלים ○ הקפות שניות עד אור הבוקר ○ גלריית תמונות ראשונית מרהיבה

שמחת תורה בצילו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א הייתה מאז ומעולם לשם ולדבר, מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א הקשור לתורה הקדושה בכל נימי נפשו ומאודו הלומד בכל רגע פנוי ואינו מוציא את ראשו מהספרים, השמחה על לימוד התורה נכרת לעין כל בשמחת תורה, יודע כל הרוצה לשמוח בשמחת תורה עד 'פקע איגרא' יבוא לשובו בנים יחד עם הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א וירקוד וישמח לכבודה ולגומרה של תורה. גם השמחת תורה הזה זכינו ברחמיו ובחסדיו העצומים לשמחת תורה יחד עם מורינו הרב שליט"א לפניכם הסיקור המלא מכניסת החג ועד לסיום ההקפות השניות במוצאי החג:

הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א הקפות שניות מוצאי שמחת תורה תשפ"ג קרדיט צילום – מכון קרן הצדיק

 

ליל התקדש חג
קרוב לשעה 18:00 הגיע מורינו הרב לסוכה הענקית היכן שהתקיימה הילולת רבינו הקדוש זיע"א ומיד החל בתפילת מנחה של ערב החג לאחר תפילת מנחה, ומיד לאחר סיום תפילת מנחה תפילת מעריב ליל התקדש חג בחיות עצומה ובניגונים כנהוג.

תפילת מנחה ערב החג – קרדיט צילום – מכון קרן הצדיק

'סובו ציון והקיפוה'
לאחר תפילת מעריב מורינו הרב שליט"א החל ב'אתה הראת לדעת' והחל בהקפות, תחילה מורינו הרב הסתובב בתוך האוהל הגדול ולאחר מכן יצא לרחובה של עיר יחד עם ספרי התורה להקפות של למעלה משעתיים וחצי, תחילה רקדו ברחוב הע"ח היכן שהאוהל הגדול – הלוך ושוב שלושה פעמים, ועשו שלושה הקפות כשבין הקפה להקפה, מורינו הרב מתחיל בשיר וכל אנ"ש בריקודים סוערים תוך כדי הליכה בחיות ובהתלהבות עצומה, לאחר מכן מורינו הרב פנה לרחוב הנביאים ובמעלה הרחוב פנה לכיון מגרש הרוסים, ונכנס לרחבת עיריית ירושלים, באמצע כיכר ספרא מורינו הרב שליט"א נעמד להקפה חמישית כאשר מסביבו למעלה מאלף איש – אנשים נשים וטף שבאו לשמוח בשמחת התורה, מורינו הרב שליט"א החל בשירת 'מפי אל' וכן בשירת 'ויאתיו לך לעבדך' כשכולם מקפצים, בשמחה וריקודים. לאחר מכן פנה בחזרה לרחוב שבטי ישראל וחזר לרחוב הע"ח בשירה וריקודים, כשבאמצע מורינו הרב מפסיק רק להקפה שישית ולתחילת הקפה שביעית, בהכנסו לאוהל הגדול ובהגיעו למקומו מורינו הרב סיים את ההקפה השביעית והחלו בקריאת התורה, מורינו הרב שליט"א עלה לעליית 'קול הנערים' של ליל שמחת תורה, כאשר בסיום קריאת התורה, המשיך בתפילת מעריב עלינו לשבח ולאחר סיום תפילת מעריב הכריז מורינו הרב שליט"א כי בשעה 5:00 ותיקין באוהל הגדול, וחזר לביתו נאווה קודש בחומה השלישית מלווה במאות מאנשי שלומינו בשירה וריקודים.

קרדיט צילום – מכון קרן הצדיק

תפילות וסיום התורה – יום שמחת תורה
ביום שמחת תורה, יצא מורינו הרב שליט"א בשעה 5:15 לפנות בוקר מביתו נאווה קודש לכיוון האוהל הגדול, כשאנשי שלומינו מלווים את מורינו הרב מביתו, ובדרך מורינו הרב החל בשירת 'ברוך הוא אלוקינו…' לאחר כעשר דקות של הליכה הגיע מורינו הרב שליט"א לאוהל הגדול ומיד החל בתיקון חצות מ'עורה נא' ו'שערי ציון' כנהוג לומר בשבתות וחגים. לאחר מכן זמירות הבוקר בחיות בהתעוררות עצומה, לאחר מכן החל בקורבנות ובתפילת שחרית כבכל שבת ומועד האריך בניגונים ב'הושיעה את עמך' וכן ב'הנחמדים מזהב' וכן בשירת 'כי כל פה לך יודה…' בנשמת כל חי. לאחר מכן ברכות שמע ושמונה עשרה לשלוש רגלים. לאחר סיום חזרת הש"ץ מורינו הרב בירך על ההלל והחל בשירת ההלל בהתלהבות עצומה קרוב לשעה של שירת ההלל בניגונים של מורינו הרב שליט"א. לאחר ההלל מורינו הרב שליט"א עשה קידוש ומסר שיעור קצר על מעלת הריקודים בשמחת תורה שעניין הריקודים יותר גבוה מתפילות ראש השנה. והכריז כי תתקיים הפסקה בכדי שכל הציבור יוכל לעלות לתורה.
ויצא מהאוהל ונכנס לדירה שהוכנה לו מראש שיוכל לנוח בה. בעקבות חולשתו הרבה עקב ריבוי ההליכה ומצבו הרפואי הזקוק באופן תמידי לתפילות, מורינו הרב לא יצא להקפות, ורק בשעה 13:15 יצא מהדירה לעבר האוהל שם עשה שבעה הקפות סביב הבימה, לאחר מכן בעקבות השעה המאוחרת החל באמירת יזכור ולאחר מכן בתפילת מוסף שארכה למעלה מחצי שעה כשבאמצע שירת 'וקרב פזורינו' 'והביאנו לציון עירך' כשהציבור הגדול קרוב לאלף איש שר יחדיו בחיות ובהתלהבות עצומה, לאחר מכן חזרת הש"ץ עם תפילת הגשם בניגונים המעוררים. לאחר סיום התפילה, החל בקריאת התורה כשבזה אחר זה עולים הזוכים לסיים את התורה כשההקפות נמכרות בממון רב לכבודה של תורה ולממן את הוצאות חגי תשרי שמסתכמות בקרוב למיליון שקלים.

קרדיט צילום – מכון קרן הצדיק


מורינו הרב שליט"א כובד ב'חתן התורה' ולאחר הרשות 'לחתן התורה' עלה לתורה לקריאת 'מעונה' כשבסיום הקריאה שאגת 'חזק חזק ונתחזק' הדהדה עד לחומות העיר העתיקה. לאחר מכן קול הנערים מראה מרהיב כשנפרסים על כולם טליתות, לאחר סיום קריאת התורה מורינו הרב שליט"א סיים את התפילה ולאחר התפילה אמר תיקון הכללי יחד עם כל הציבור, וחזר לביתו נאווה קודש באומרו כי תפילת מעריב במוצאי החג יתקיים בשעה שבע וחצי.
במוצאי החג אכן קרוב לשעה שמונה יצא מורינו הרב שליט"א לתפילת מעריב של מוצאי החג קרוב לארבעים דקות של תפילה, לאחר סיום התפילה מסר מורינו הרב שליט"א שיעור קצר על מעלת הריקודים כל הלילה עד לשעה חמש בבוקר, ולאחר מכן אחד מנכדיו הבדיל על הכוס בקול רם, ומורינו הרב שליט"א נכנס לביתו נאווה קודש.

קרדיט צילום – מכון קרן הצדיק

'אין שמחה כשמחת התורה'
בשעה 00:30 מורינו הרב שליט"א הגיע מביתו נאווה קודש לאוהל הגדול ומיד החל באמירת הפסוקים של 'אתה הראת…' ומיד החל מורינו הרב שליט"א יחד עם כל הציבור בריקודים, כאשר באוהל הגדול אלפים מכל גווני הקשת רוקדים ומקפצים בשמחה העצומה לכבודה של תורה, כשהריקודים היו לקול צלילי התזמורת המיתולוגית של 'שובו בנים' בהנהלת הר' משה רווח והר' ילון יצחקי, כשבנוסף משתתפים בעלי מנגנים ידועים בצלילי קדושה ושמחה באש להבה.

תזמורת שובו בנים המיתולית הקפות שניות תשפ"ג קרדיט צילום – מכון קרן הצדיק


מורינו הרב שליט"א רקד במשך שעתיים וחצי כמעט ללא הפסקה בחיות עצומה, כשבין הקפה להקפה מורינו הרב אומר בקולו הזך את פסוקי ההקפה. בשעה 3:00 מורינו הרב שליט"א יצא מההקפות לביתו נאווה קודש באומרו כי הריקודים ימשכו עד לשעה 5 בבוקר – תפילת שחרית. ויצא לביתו נאווה קודש, כשהריקודים ממשיכים בכל עוז ותעצומה עד לשעה ארבע וחצי אז יצאו מהאוהל הגדול בתהלוכת ענק יחד עם ספרי התורה לעבר בית מדרשינו שם הכניסו את ספרי התורה לארון הקודש בשירה וריקודים.

קרדיט צילום – מכון קרן הצדיק

שידור חוזר מהקפות שניות בהשתתפות הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

אשרינו שזכינו לסיים את התורה ולרקוד יחד עם מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א חתן התורה כפשוטו הלומד ושוקד על תלמודו יומם וליל, לא נותר לנו אלא לומר;
'ברוך הוא אלוקינו שהבדילנו מן הטועים ונתן תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו'!!

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לפרשת האזינו – שבת תשובה לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת האזינו – שבת תשובה התשפ"ד: עלון שביבי אור …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *