צור קשר עם הרב ברלנד

צדיק נסתר שחזה מראש את אסון מירון מגלה איך להינצל לעתיד לבוא

עדות מדהימה מיהודי בשם ר' ישראל מאיר שפגש ביערות מירון צדיק נסתר שחזה את אסון מירון לפני התרחשותו, וכן גילה איך יהיה ניתן להינצל מהגזירות שחו"ש לא יגיעו.

לפני האסון במירון היה יהודי שפגש את אחד הצדיקים הנסתרים שחזה את האסון במירון, זו עדותו של ר' ישראל מאיר:

"הלכתי להתבודד ולהתכונן לל"ג בעומר וראיתי יהודי שבוכה באמירת התיקון הכללי"

"הגעתי לל"ג בעומר במירון, כידוע שהזמן הזה הוא לא פשוט, זה אחד הרגעים הגבוהים, ההתגלות של הצדיק האמת, לכן הייתי צריך ללכת לשדה להתבודד, להתכונן.., בשדה ראיתי איזה יהודי שמחזיק תיקון הכללי ואומר אותו מילה במילה ומהעיניים שלו נשפכו דמעות כמו ברז, אף פעם לא ראיתי כזו אמירת תהילים."

"המשכתי להתבודד בהר, אחרי חצי שעה ראיתי אותו עדיין אומר תיקון הכללי ובוכה, כנראה שאמר כמה וכמה. אחרי שעה עדיין אמר תיקון הכללי ובכה, לא רואים דברים כאלה. התבודדתי עוד וביקשתי מה' לזכות לדבר עם הצדיק הזה. בקשתי מה' לזכות לדבר איתו ופתאום אחרי כרבע שעה ניגש אליי אותו אדם, וקרא לי בשמי, ישראל מאיר."

"צריך להתפלל שהרב ברלנד יגיע למירון"

"שאלתי אותו איך הוא יודע את שמי, ענה שהוא יודע, זה בסדר, התפללת שאתה רוצה לדבר איתי, הנה בשמיים קיבלו את התפילה שלך. התרגשתי ושאלתי אותו מה צריך להתפלל עכשיו במירון? ענה: צריכים להתפלל שהרב ברלנד יגיע למירון."

"הוא ידע שאתה חסיד של הרב ברלנד? לא, לא אמרתי לו כלום, הוא אמר מעצמו! שאלתי אותו מאיפה הוא מכיר את הרב ברלנד? הוא אמר שהוא לא מכיר אותו אישית, אבל יש להם קשר רוחני."

"איך זוכים להגיד תיקון הכללי ככה?"

"שאלתי איך זוכים להגיד כמותו כזה תיקון הכללי בבכיות?"

"ענה: אם היית יודע מה הולך להיות כאן עוד כמה שעות, גם אתה היית בוכה ככה. שאלתי, מה הולך להיות? הוא לא ענה, רק אמר אם היית יודע מה הולך להיות פה גם אתה היית בוכה ככה."

"שאלתי: מה אפשר לעשות?"

" ענה: אם הרב ברלנד יבוא לכאן הכול יהיה בסדר!"

"בדיעבד התברר, כשהוא אמר את התיקון הכללי זה היה בשדה מול מקום האסון."

"כל הצדיקים מתפללים על הרב ברלנד כל יום"

"הוא אמר שהוא מתפלל על הרב ברלנד, וכן כל הצדיקים הנסתרים מתפללים עליו בכול יום. והוסיף: בשמיים כל יום מכריזים עליו שהוא צדיק הדור. כל דור יש צדיק בבחינת משה ויש עוד צדיקים אחרים."

"אמר: הצדיקים הנסתרים בכול יום אומרים כמה פעמים את התיקון הכללי להצלחת הרב ברלנד, ואם כל עם ישראל היו מצטרפים לתפילות היו יכולים להמתיק את כל הדינים שיש, ומונעים בלי סוף דמעות  מישראל, כיון שהרב ברלנד נלחם למעלה בשמיים בכול כוחותיו למען עם ישראל."

"הוא דיבר על החשיבות להגיד לפחות פעם אחת תיקון הכללי עבור הרב ברלנד, בכול יום, ומי שיכול יגיד כמה שאפשר. בשמיים זה נחשב אחד הדברים הכי נשגבים, אלה שמתפללים על הרב ברלנד. הרי דוד המלך ביקש מה' שאמירת התהילים שלו תחשב כלימוד נגעים ואוהלות, כי נגעים ואוהלות נחשבות המסכתות הכי עמוקות, וכל שכן אם אדם לא מתפלל על עצמו אלא על הצדיק זה כבר משהו אחר לגמרי."

"מעלה גדולה להתפלל ביחד על הרב ברלנד"

"אם מתקבצים כולם ביחד להתפלל אז כל אחד מכפיל את כולם, כמו שרבי נחמן גילה את סוד צירוף הבתים, התפילה הזו היא אחרת לגמרי. שאדם מתפלל עם עוד אנשים זה מכפיל במיליארדים."

"הוא אמר שהמשיח כבר נמצא איתנו בעולם הזה ופועל פעולות עצומות, בינתיים זה נסתר עד שיגיע זמן ההתגלות. הצדיקים יודעים מי זה ויודעים שהמשיח פועל."

"סוד התפילה על המשיח"

"יש סוד בין הצדיקים הנסתרים, אבל בגלל שאנחנו סמוך לביאתו והמשיח צריך את הכוח של עם ישראל, לכן אפשר לגלות את הסוד. מדובר בסדר פרקי תהילים שדוד המלך אמר על כל המלחמות שעברו עליו. עברו עליו כל החיים בלי סוף מלחמות בגשמיות ורוחניות."

"יש פרקים שהצדיקים יודעים שדוד הכניס בהם כוונות נוראות, שהוא התכוון בזה על המלחמות שמשיח יעשה בעולם עד התגלות הגאולה. שאומרים אותם לפי הסדר המסוים זה נותן למשיח כוח עצום לפעול את שהוא צריך בעולם."

"הפרקים שהצדיקים הנסתרים אומרים להצלחת המשיח: לא, לה, לו, ס, סח, פ, פג, פח, פט, קט. ואם מתכוונים בץפילה לתת כוח למשיח הוא מקבל מזה כוח עצום. כי הכוח של משיח הוא הכוח הרוחני שהוא צריך לקבל מאיתנו, כמו שכתוב בתורה ב' בליקוטי מוהר"ן שעיקר כלי הזין של משיח הוא התפילה."

"בסוף התורה כתוב שעם ישראל מתפללים כ"כ הרבה ולא רואים ישועה, לכן טועים לחשוב שהתפילות לא עוזרות, אך זה לא נכון, הצדיקים לוקחים עוד תפילה.., עד שמריבוי התפילות יכמרו רחמיו, ועד זמן הגאולה לא נראה מה פעלו התפילות."

"כתוב בכוכבי אור שהאנשים הפשוטים אומרי התהילים הם ישימו את הכתר על המשיח. המתפלל על המשיח מרוויח הרבה יותר ממי שהתפלל על עצמו, כי התפקיד של המשיח הוא לתקן את כל הנשמות, אבל בכדי לעזור הוא צריך למצוא נקודה טובה באדם. הוא צריך למצוא תירוץ בגינו יעזרו לאותו אדם, ועם התפילות של כל אחד הוא יכול להגיד הנה פלוני התפלל עליי, אני חייב לו ואני חייב לעזור לו."

"כשמתפללים על המשיח יש לו כוח לעזור לנו"

"משיח צריך את התפילות שלנו בכדי לעזור לכול אחד. בשמיים מצפים מכל יהודי ויהודייה להצטרף לתפילות על המשיח. זה שכולנו זקוקים למשיח ואין מי שמתפלל  עליו, זה יכול לעורר קטרוג, איפה עם ישראל? למה לא מתפלל על המשיח?"

"אם אנחנו נתפלל על המשיח, הוא יתפלל עלינו, וכול יהודי שמתפלל על המשיח – משיח מתפלל עליו, וזה בעצמו מונע גזירות."

"ברגע שמתפללים על המשיח הוא לא צריך להתפלל על עצמו והוא פנוי להתפלל על עם ישראל.., אי אפשר לתאר כמה זה חשוב בשמיים כל פעם שמתכנסים יהודים יחד להתפלל על המשיח וזה חלק מתהליך הגאולה. שכתוב בפרקי היכלות רבתי שמגיע זמן הגאולה מתקבצים, אנשים, נשים וטף ומבקשים רחמים גדולים.., זה חלק מתהליך הגאולה, הגלגלים עליהם המשיח נוסע.."

" צריך לדעת שיש פה מלחמות מאוד קשות, ובשביל להבין מה הולך פה צריך ללמוד את פרקי היכלות רבתי מפרק 33 עד פרק 38 המתארים את השנים האלה שלפני הגאולה. הוא אמר שמי שרוצה לזכות את ישראל שידפיס את פרקי היכלות רבתי בחוברת את הפרקים הנ"ל , ולחלק לכול עם ישראל.., שיתעוררו להבין את הצער של המשיח. כתוב שם דברים קשים על מה שעובר עליו, וזה ממש זיכוי הרבים עצום למי שידפיס ויחלק חינם לכל עם ישראל. ולא צריך לדאוג יהיו תורמים למי שייקח על עצמו להדפיס את זה."

"יש דברים שהוא גילה, אבל אמר לי לא לפרסמם, אך התיר לפרסם שכל תפילה על המשיח מונעת דמעות מעם ישראל. והאנשים הפשוטים שהתפללו בפשיטות יזכו לאור הכי גבוהה, לשים את הכתר על המשיח. אי אפשר להבין מזה, אפילו שיש בדורנו צדיקים, גאונים שאין לנו השגה בהם, אבל מי שיזכה להתפלל כל יום על המשיח, לחשוב על המשיח, הוא יזכה לדברים הכי גבוהים."

"אותו צדיק שחזה את אסון מירון תלה את ההצלה בכך שהרב ברלנד יגיע?"

"כן, הוא אמר: אם הרב ברלנד יגיע אז הכול יהיה בסדר, לצערנו לא זכינו. הוא אמר: כמה שיותר אנשים יתפללו על הרב ברלנד ככה הוא יוכל להמתיק יותר דינים מעל עם ישראל.."

"רק הצדיקים הנסתרים יודעים את המעלה של הרב ברלנד, וגם הם יודעים עד להיכן שהם משיגים. גם הם אומרים שהם לא יכולים להשיג ברב ברלנד. נכון, הרב דוד חיים שטרן אמר שהצדיקים הנסתרים משיגים בכול הצדיקים חוץ משניים: הרב דב קוק, והרב ברלנד לעילא ולעילא אין להם השגה בו."

"כמה שהרב.ברלנד כ"כ גדול כך הוא נותן לנו הקטנים את הזכות להתפלל עליו. עבורנו הרב ברלנד רוצה שנתפלל עליו, כמו שהוא מבקש פדיון, הרי הכסף אצלו גרוע מהזבל, וכול מה שהוא מבקש פדיון זה רק בכדי לעזור לאדם."

"צריך לתפוס את ההזדמנות כל עוד הרב צריך את התפילות"

"גם התפילות, הרב יכול להתפלל בעצמו, אך הוא רוצה שנתפלל בכדי לעזור לעצמנו. צריך לתפוס את ההזדמנות כל עוד אפשר, כי עוד מעט הרב לא יצטרך את התפילות. עוד מעט משיח יגיע, עכשיו השכינה והצדיקים בצער, אז הם צריכים את התפילות – עוד מעט משיח יבוא והם לא יצטרכו אותם."

"כל מי שלא ניצל את ההזדמנות הוא יתחרט וזה לא יעזור לו.., עכשיו נותנים לנו את ההזדמנות כשיש הסתרה, ויש לנו בחירה שאדם יכול לזלזל בזה, אבל שיבוא המשיח יתגלה הכול ומי שלא חטף, לפחות כמה שאפשר.., עכשיו ההזדמנות."

"כמו שכתוב בכוכבי אור שאומרי התהילים בפשיטות יהיו בדרגה הכי גבוהה.., האנשים האלה זכו כשהיה חושך והסתרה, כשהיה כבדות וזה היה מזולזל. כשתתגלה המעלה אין תשלום שכר."

"כל פעם שיש עצרת תפילה צריך לרוץ בשמחה עצומה, ולהשתדל להגיד עם הציבור כמה שאפשר.., ר' נתן תלמיד רבינו היה גאון עולם, אבל בחיי רבינו הוא היה נוסע אליו הרבה ונמצא אצלו הרבה, למרות כביכול ביטול התורה. אחרי פטירת רבינו הוא אמר שהוא מצטער שלא היה יותר אצל רבינו לשמוע את התורות של רבינו שזה מה שמחיה את ישראל לנצח נצחים."

"עכשיו כל עם ישראל פותח את ספרי ר' נתן וחוזר בתשובה, כל העולם חי בזכות התורות שר' נתן קיבל מרבינו.., ור' נתן התחרט שלא ביטל עוד קצת תורה בכדי לנסוע לרבינו. כמה שלר' נתן הייתה חשובה, כל שנייה של לימוד, אבל בכדי לראות את רבינו הוא סגר את הספרים וכביכול, זה היה ביטול תורה. ור' נתן התחרט שלא ביטל יותר תורה בכדי להיות עם רבינו."

"גם לנו יש עכשיו את הבחינה הזו, הרי הרב ברלנד כ"כ ביקש להתפלל.., ועכשיו להתפלל על הרב זה גבוהה יותר מהלימוד."

" יש ביום 24 שעות, מדברים להגיד כמה תיקון הכללי, כמה זמן זה כבר לוקח?.., צריכים לחטוף את זה, זה האוצר הכי גדול שיש לנו עכשיו."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

קוֹל רִנָּה וִישׁוּעָה • שמחת השבע ברכות האחרון לנכד הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א במעונו • גלריית תמונות

אמש התקיימה שמחת בית צדיקים – בשמחת השבע ברכות האחרונה לנכדו של מורינו הרב אליעזר …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *