צור קשר עם הרב ברלנד

כתוביות: הרה"ג שמעון בעדני שליט"א בביקור מרגש אצל הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הרה"ג הרב שמעון בעדני שליט"א, ראש כולל תורה וחיים בבני ברק וחבר מועצת חכמי התורה, הגיע לבקר את מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, במשכנו נאווה קודש שברחוב בחומה השלישית בירושלים – שושן פורים קטן תשפ"ב.

הביקור הוא ממש מסמך מרגש על שיחה קדושה בין שני הצדיקים תלמידי חכמים שכול עסקם רק בתורה הקדושה. בביקור שומעים את הרב בעדני שליט"א שמספר למורינו הרב ברלנד על חידוש שהיה לו, הרב שליט"א עונה לו במקורות והשיחה מתעלה לעיון בעניני פורים ומסכת חולין – "חידודה קודם לליבונה".

אסור לפספס

הרב בעדני שואל את מורינו הרב ברלנד שליט"א: "הנה עכשיו שמעתי חידוש חדש.., אני מחפש משהו, אני זוכר שפעם ראיתי את זה, זה כזה נפלא. :ה' אומר לאברהם אבינו וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם."

"למה? מה קרה?.., יש פשט מאוד פשוט, בתורה כתוב: וְאֶתְכֶם לָקַח ה' וַיּוֹצִא אֶתְכֶם מִכּוּר הַבַּרְזֶל מִמִּצְרָיִם.., מה זה כור הברזל?"

"הזוהר אומר שעד הר סיני לא פסקה זוהמתם, ואיך פסקה זוהמתם? ע"י שעבדו עבודת פרך יצאו מהם כל הליכלוכים האלה וכול טינופת הזאת, אז בהר סיני פסקה כל הזוהמה. אני לא זוכר איפה ראיתי את הדבר הזה, ה' אומר שהוא רוצה שהבנים שלו יקבלו את התורה, אבל איך הם יקבלו עם כל הליכלוך שיש בהם? זוהמת הנחש.. על חווה, לכן: יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם, אלא אתה ובניך יעבדו עבודת פרך וע"י זה יתנקו מזוהמת הנחש, אז יוכלו לקבל תורה.., אם כך, לגר שלא עבר את הניקוי הזה יש את זוהמת הנחש, כי הוא לא היה בהר סיני, אלא הקב"ה יודע תעלומות וראה שהנשמה של הגר עתידה להתגייר ולקח אותה להר סיני שתצא זוהמתה."

ענה מורינו הרב ברלנד שליט"א: "כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶשְׁנוֹ פֹּה עִמָּנוּ עֹמֵד הַיּוֹם לִפְנֵי ה' אֱלֹקינוּ וְאֵת אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ פֹּה עִמָּנוּ הַיּוֹם." זה הפסוק שלומדים את זה ממנו."

הרב בעדני שליט"א: "כן, זה הפסוק שחיפשתי."

מורינו הרב ברלנד: "השורש של כולם זה שורש יהודי, לכול הגויים יש שורש לכול העמים, "יַכִּירוּ וְיֵדְעוּ כָּל יוֹשְׁבֵי תֵבֵל".."

וממשיך מורינו הרב שליט"א, "אמרו להגר יהיה לך ילד פרא אדם, איך אפשר לברך בן אדם, לבשר אותו בדבר כזה.., ועוד אישה מסכנה כמו הגר שאברהם מגרש אותה.., אומר שבגלל שאברהם גירש, לכן "כְּשַׁלְּחוֹ כָּלָה גָּרֵשׁ יְגָרֵשׁ אֶתְכֶם מִזֶּה". פרעה גרש את עם ישראל ממצרים והם לא יצאו בישוב הדעת, מביאים את זה הרמב"ם וגם בעל הטורים: "וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק"."

"כתוב בזוהר (שמות דף ל"ב) שישמעאל שאל למה הוא נתן לאחיו את ארץ ישראל, בגלל שהוא נימול? גם אני נימול. והתשובה, כי ישמעאל נימול בלי פריעה.., 400 שנה הוא היה מקטרג, כי הישמעלים שלטו בארץ 400 שנה בדיוק. 400 מאז שהתורכים כבשו את ארץ ישראל זה בדיוק 400 מ 1517 עד 1917, אלו היו ישמעאלים עותומנים, ה' יעזור."

"היום פורים קטן יש עליה לכול הנשמות, יומיים פורים קטן. בגמרא מגילה אומר ר' אליעזר ברבי יוסי.., אומר החתם סופר שאין מעבירים על המצוות, צריכים לקיים את כל המצוות בפורים קטן, אין מעבירים על המצוות. החתם
סופר אומר שמדאורייתא צריך לאכול משהו לכבוד החג.., שמחה חייבים לעשות, גם לתת משלוח מנות.., שזה מדאורייתא לעשות זכר, ממוות
לחיים, נס פורים גדול מנס מצרים, כי במצרים הייתה עבודת פרך, אבל פה הייתה גזירה להרוג להשמיד ולאבד, אז הנס ממוות לחיים הוא מדאורייתא
ממש.., הזיכרון הוא דאורייתא, אבל הדלקת הנרות של חנוכה מדרבנן."

"למה חז"ל תיקנו את פורים באדר ב'? הרי צריך לסמוך גאולה לגאולה.., המצווה של המגילה זה לא דאורייתא, זה דרבנן, אז אפשר לדחות את זה לאדר ב', אבל השמחה והזכר ע"י אכילת משהו טוב צריך לקבוע ביום המובחר, גאולה לגאולה, לכן מדאורייתא צריך לעשות משהו זכר באדר א'."

הרב בעדני שליט"א: "כבודו מכין את זה לפורים?"

מורינו הרב ברלנד שליט"א: "כן! כמו שמובא בחולין.."

הרב בעדני: "כבודו מסכים עם מה שאמרתי מדעתי על גלות מצרים? שהגלות באה לטהר מזוהמת הנחש?" 

מורינו הרב שליט"א: "בוודאי, זה חידוש חדש לגמרי.., רבה שאל את ר' זירא, מביא את זה בעל ההפלאה שר' זירא אומר שחידודה קודם לליבונה, שאם אדם שוחט בסכין, הרמ"א חולק על זה, אבל אנחנו פוסקים כמו השולחן ערוך, כמו הרמב"ם שחידודה קודם לליבונה אפילו כהרף עין, צריך לעשות את זה מהר מהר."

"זה המחלוקת בן רבה לר' זירא.., ר' זירא פוסק בחולין שחידודה קודם לליבונה, כל זה מאמר של ר' זירא, כאן רבה גם שוחט את ר' זירא. הם רצו לראות אם חידודה קודם.., איך זה פועל בדיוק, רבה לקח סכין מלובנת.., זה החידוש של ההפלאה שאמר את זה כדרך מליצה.., למה דווקא שחטיה.., השולחן ערוך מביא ביורה דעה בסימן ט' שצריך לעשות את זה מהר..?

"קם רבה שחטיא לר' זירא.., למה בפורים? כי הוא ידע שאז הוא יכול להחיות אותו.., שקודם ליבנו את הסכין ואחרי זה שחטו.., ואומר בעל ההפלאה שאע"פ שזה נאמר בחוחה אנחנו נלמד את זה כפשוטו."

"בעל ההפלאה, ר' פנחס מפרנקפורט שהיה אחיו של רבי שמואל שמעלקא הורוויץ מניקלשבורג, אמר את זה כבדיחה לשמחת פורים.., מילה דחידודה, חידודה זה שלומד הרבה גמרא, ליבונא זה כשמתלהבים בעבודת ה', זה שאדם נהיה ברסלב, הוא כבר קופץ על שולחנות, רוקד ברחובות – צריך האדם להיות חידודה, ליבונה זה ההתלהבות, האש, "כמין מטבע של
אש הוציא הקב"ה מתחת כסא כבודו והראה למשה", מה זה מטבע של אש?"

"מילא את הלבנה צריכים להראות, כי לא יודעים איזה גודל הלבנה כל רגע
משתנה, אבל מטבע, לוקחים מטבע של 10 שקלים, צריכים של אש דווקא להראות לו?"

"אלא זה בא לכפר על עבודה זרה ומכירת יוסף ומרמז שכול יהודי הוא אש, כל יהודי אפשר להחזיר בתשובה, אם היינו זוכים היינו מחזירים את כל עם ישראל בתשובה. כל יהודי רוצה לחזור בתשובה, רק שמבלבלים אותו כל היום שאומרים שהרבנים גנבים, הנה הרבנים ככה, מציגים כאילו במאה שערים זורקים אבנים 24 שעות."

"רבה ידע שר' זירא ימות ויחיה, הוא החיה אותו למחרת וזה גם שאלה – איך הוא משאיר אותו מת יום שלם, אם אדם נפטר מיד קוברים אותו. רבינו אומר שבכלל לא צריך לקחת את האדם לבית קברות צריך לקבור מיד. כתוב שהמת מצטער שהוא מת, הוא רואה את הכול, הוא מרגיש, הוא לא יכול לסבול את הבושה שהוא מת וכולם עוד חיים, הוא רוצה שיקברו אותו על המקום, שיחפרו מתחת המיטה ויקברו אותו."

"שואל המהרש"א שאם כך היה רבה צריך לקבור את ר' זירא, אלא זה היה ב- יד' אדר והוא ידע שלמחרת ב טו' הוא יחיה אותו, הוא חיכה ל- טו' כי אז אפשר להחיות מתים, בפורים קטן גם אפשר להחיות מתים, עכשיו אפשר להחיות מתים ולהחזיר את כל האנשים בתשובה, עכשיו זה מקדש של אש שכול יהודי זה אש.."

"הרמב"ם (הלכות טהרה) מביא שאפילו שוחטים לאדם שני סימנים.., נפקא מינא לגבי כהנים אם הכהן צריך לצאת אם מישהו מת, יש פה את הספר דעת אמונה על טהרה של הרב חיים קניבסקי, אדם הרי לא מת מיד.., הכהן יכול בינתיים לשאת כפיים, לעלות לתורה, יקח לו עוד רבע שעה עד שימות, אבל אסור לזוז, אדם צריך שיהיה לו ישוב הדעת וישר מדביקים את הסימנים."

"היה סיפור שחיל אחד ירו עליו ונחתכו לו שני הסימנים וישר הדביקו לו את זה, הספיקו להדביק תוך שתי דקות. אחד ראה ששוחטים יונה והיא ממשיכה לעוף, כי אדם הדביק לה את הסימנים.."

הרב בעדני שליט"א: "ההלכה מחייבת את השוחט לבדוק את הסימנים לפני שהוא זורק את התרנגולת.."

מורינו הרב ברלנד: "נכון, הקצות החושן ב- ר"נ אומר ממתי הוא נקרא גוסס. אפילו שחטו שני סימנים זה שום דבר, הוא עדיין יכול לתת ירושה, הוא עדיין צלול, זה לא כמו גוסס.."

הרב בעדני שליט"א: "עכשיו הרב חייב להמשיך את הפעילות של החזרת עם ישראל בתשובה.., הרמב"ם אומר שאין ישראל נגאלים אלא בתשובה, יש רב שמחזיר הרבה בתשובה והתחילו לדבר נגדו, אני כעסתי עליהם ועשיתי אסיפה, אמרתי להם את דברי הרמב"ם, מה אתם רוצים שלא יבוא המשיח?.., אמרתי שלא מקשיבים לזה."

הרב בעדני: "לא מעריכים מה זה שאדם חוזר בתשובה, הגמרא אומרת שהוא מבטל את  כל הגזרות."

מורינו הרב ברלנד שליט"א: "הגמרא בבא מציעא אומרת שמי שמחזיר בתשובה מבטל את כל הגזרות.."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לחג סוכות תשפ"ד לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לשבת יום טוב ראשון סוכות התשפ"ד: עלון שביבי אור …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *