צור קשר עם הרב ברלנד
הרה''צ רבי אברן קאהן זצ''ל

ניחום האדמורי"ם מתולדות אהרן ותולדות אברהם יצחק שליט"א – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

דברי קודשו של כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בניחום האבלים על פטירת הרה"צ ר' אהרן קאהן זצ"ל אבדק"ק "דברי אמונה" מונסי

רבי אהרון קאהן זצ"ל נפטר בארצות הברית, שם שימש  כרב קהל 'דברי אמונה' במונסי, והוא היה אחיהם של האדמו"רים מתולדות אהרון ותולדות אברהם יצחק שליט"א. המנוח זצ"ל היה רב קהילת 'דברי אמונה' במונסי שם הוא כיהן כרב במשך שנים רבות, ושימש כמגיד שיעור בישיבת סאטמר בקרית יואל במונרו, הוא נפטר אחר שנדבק בנגיף קורונה בן 69 בפטירתו. ת. נ. צ. ב. צ. ה.

הרב ברלנד שליט"א בניחום כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א (אחיו של ר' אהרן זצ"ל)

"הפרשה מדברת על אהרן הכהן, ר' אהרן זצ"ל היה אהרן הכהן של הדור, קוראים לו "קאהן" (כהן), הוא הניצוץ של אהרן הכהן בדור. אהרן הכהן נכנס לקדש הקדשים, וגם ר' אהרן היה מונח כל החיים בקודש קודשים. מהיום שהוא נולד הוא היה בקודש-קודשים, כמו אהרן הכהן, מהיום שהוא נולד, הוא היה מונח בקודש קודשים, הוא לא ראה כלום, רק את בית המקדש – ראשו היה מונח בקודש קדשים."

"המיטה שלו עפה באוויר, "וַיִּגְוַע אהרן" אף אחד לא רצה להאמין שהוא נפטר, כי באמת הצדיק חי לעולם, אין כזה דבר שהצדיק נפטר, אין כזאת מציאות, משה חי לעולם, אהרן הכהן חי לעולם, מרים הנביאה חיה לעולם, הוא גם חי לעולם, אסור להגיד שהוא נפטר, הוא איתנו."

"הגמרא (שבת בקנ"ב), אומרת שר' יהודה נכנס לשכן שלא היו לו ילדים, איך שהשכן הגיע לר' יהודה בחלום אחרי השבע ימים של השבעה, והוא אמר יישר כח, הייתי שם."

"הוא חי איתנו, הוא איתנו עכשיו, הוא איתנו ממש, רב אומר "אחים בהספידא דהתם קאימנא" (שם קנג ע"מ א), מה שמדברים הוא מדבר זאת. רב אומר לשמואל בר שילת: "אחים בהספידא" דבר! אני אכנס בך, בתוכך, אני אתעבר בך! כל הדיבורים שמדברים עכשיו הדיבורים שלו, הוא מתעבר בנו."

""ביום חתונתו וביום שמחת לבו", זה בית המקדש ומתן תורה. "חתונתו" זה מתן תורה, עכשיו היה לוחות ראשונות, יום כיפור זה לוחות שניות. עכשיו זה ארבעים יום הראשונים, משה רבינו נכנס לשמים, בחדש תמוז, עכשיו הוא עלה לשמים, קראו לו לשמים פנימה, הוא היה משה רבנו של הדור, הוא הצדיק של הדור. א' תמוז, הוא היה בשמים, עכשיו זה הארבעים יום הראשונים בשמים, ליד כיסא הכבוד, ליד קודש הקדשים, הוא עכשיו לידו, בקודש קדשים ממש, כמו אהרן הכהן, הוא נכנס לדביר, לקדש הקדשים, להיכל, לדביר."

"הצדיק חי לעולם, "ויראו את מיטתו פורחת באויר", כי לא רצו להאמין שאהרן הכהן נפטר,כי בפעם הראשונה בעגל הם אמרו "משה מת", כיון שהשטן הראה להם את מיטתו של משה פורחת באוויר וזה לא היה נכון, משה חי עוד ארבעים שנה, לכן עכשיו אף אחד לא רצה להאמין שאהרן הכהן נפטר. זה לא יכול להיות, "וַיַּעֲמֹד בֵּין הַמֵּתִים וּבֵין הַחַיִּים וַתֵּעָצַר הַמַּגֵּפָה"(במדבר יז יג), הוא עצר את המגיפה שמיליוני אנשים נפטרו ממנה, כמו שאהרן הכהן עצר את המגיפה שארבע עשרה אלף ושבע מאות נפטרו עד שאהרן הכהן עמד "וַיַּעֲמֹד בֵּין הַמֵּתִים וּבֵין הַחַיִּים", הוא היה לו את הכוח לעצור את המגיפה."

כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א: "שעכשיו גם תיעצר המגיפה."

מורינו הרב שליט"א: "הוא אהרן הכהן ממש, ממש אהרן הכהן של הדור, הוא עצר את המגיפה."

כ"ק האדמו"ר שליט"א: "שניפטר כבר עכשיו מהמגיפה."

מורינו הרב שליט"א: "להיפטר לגמרי! הוא לקח איתו את המגיפה, הוא לקח איתו את המגיפה, ששום יהודי לא ימות, ותנוחמו. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים."

כ"ק האדמו"ר שליט"א: אמן, יישר כוח.

מורינו הרב שליט"א: "אמן, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים."

כ"ק האדמו"ר שליט"א: "אמן"

הרב ברלנד שליט"א בניחום כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א (אחיו של ר' אהרן זצ"ל)

"כתוב בפרשה "וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם" (במדבר כ, א), מרים, אהרן ומשה רבינו, הוא היה כלול מכל הצדיקים, קוראים לו "אהרן". עכשיו כל הפרשה מדברת על אהרן הכהן "וימת שם אהרן", הוא היה הכהן הגדול של הדור, כל חייו הוא היה קודש קדשים, ביתו היה קודש קודשים, הוא יחיה לעולם "ותמת שם מרים" – היא חיה לעולם."

"כל הפרשה מדברת מאהרן הכהן, אהרן הכהן פשט את הבגדים, זה היה הבגדים של אדם העליון, בגדים מגן עדן, "ונכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, ולבש במקום שלבש", עכשיו יש לו בגדים קדושים מגן עדן העליון."

"עכשיו כל הפרשה זה על "כי גוע אהרן" (במדבר כ, כט), שאהרן הכהן חי לעולם, המיטה שלו עפה באוויר. הוא חי וקיים, אסור לחשוב ש"גדול" מסתלק, נפטר חס ושלום, "גדול" חי לעולם, בפרט שעכשיו הוא מתחיל את החיים האמתיים." 

"הוא יחיה לעולם, הוא אתנו, הוא משפיע עלינו, הוא מקבל את התורה עכשו בכ"ט תמוז, שמשה קיבל את הלוחות הראשונות. תמוז  – הלוחות הראשונות, "זִ'כְרוּ תּ'וֹרַת מֹ'שֶׁה" (מלאכי ג, כב) ר"ת תמז. כשמסיימים את השבעה – א' תמוז, אומרים בהלל "כָּל גּוֹיִם סְבָבוּנִי בְּשֵׁם ה' כִּי אֲמִילַם, סַבּוּנִי גַם סְבָבוּנִי בְּשֵׁם ה' כִּי אֲמִילַם" (תהילים קיח, י-יא), זה כל הגויים, עכשיו מכריתים את כל הקליפות. בשבעה מכריתים את כל הקליפות, כל הגויים."

"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ותראו בנחמת ירושלים" אמן.

כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א: ה' יעזור, בשורות טובות, אצלכם גם במהרה, שנים בריאות, שנים מבורכות ובשורות טובות, בשורות טובות, בשורות טובות."

מורינו הרב ברלנד שליט"א: אמן .

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"סוד קדמו שרים אחר נוגנים" • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע המלאכים התרעמו על הנשים? בזכות מי התחדשות הבריאה והעולמות בכל יום? ומה פועל עניין …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *