צור קשר עם הרב ברלנד

מעשה מבעל תפילה – מתוך ירחון התחדשות טבת תשפ"א

בזמן שהתפילות הקדושות והמיוחדות של מורינו הרב 'נחטפות' בכל הארץ ובכל העולם וכובשות ופותחות עוד ועוד לבבות, 'התחדשות' חוזר אל נקודת ההתחלה

*השיעור בסיפורי מעשיות שהיווה את יריית הפתיחה *התפילה לליקוי לבנה – התפילה הראשונה *התפילות ל'יחידים' שכבר התקבצו לסדרה בת למעלה מ-27 חוברות! *הישועות הרוחניות והגשמיות בזכות ה'תפילות'. "ואני תפילה"

שבת בבוקר. הוא מתכרבל בשמיכה, הוא אמנם התעורר זה מכבר אבל לבו עדיין רדום. שבוע עגום עבר עליו והזיכרונות לא משהו, פעמיים הועף מהכיתה, וגם בבית המצב לא מזהיר בלשון המעטה. המדרון החלקלק המוביל החוצה כבר מתחת לרגליו, והוא לא מוצא סיבה להתנער מהמיטה. אבל אז ניצוץ נדלק בעיניו, שבוע שעבר הוא קיבל מהרב ‘תפילה’, זה היה בעיצומה של התפילה, בזמן שניגנו ‘זרע חיא וקימא’. אולי גם היום יקבל?!
זה מספיק לו כדי לקום, להתארגן, ולצעוד את כל הדרך עד ‘הישיבה’ בעיר העתיקה. הוא נדחק בין האנשים, מפלס לו דרך ליד עמוד התפילה. בבית הכנסת כבר נמצאים ב’נשמת’, עוד מעט מתחיל הריקוד הגדול עם המנגינה שלפני ישתבח, והנה הוא מצליח לעמוד ליד הרב. הרב מביט בו, מחייך אליו, וכן, מביא לו גם השבוע דף צהוב מקופל. . . ‘תפילה’. . .
עברו חלפו שנים הוא כבר אבא לילדים. אולי הוא לא אברך כולל, אבל בהחלט יהודי כשר המקפיד על קלה כבחמורה, ויודע לספר שכל זה בזכות ה’חום’ והיחס שקיבל מהרב. אותן תפילות שהרב כתב במיוחד בשבילו מידי שבוע, תפילות, שחוץ מעצם תוכנן, קיפלו בתוכן אין-סוף אהבה, והקרינו חום שנתנו לו חיזוק לצלוח על כל הגלים ובזכותן הוא היום מה שהוא.

···

‘האש שלי תוקד עד ביאת המשיח’ אמר רבנו הקדוש, עת צפה וראה את קץ כל הדורות – הדור החשוך שלנו, וסלל נתיבים ושבילים לכל אחד ואחד בכל זמן ובכל מקום, שיוכל להתקרב לה’ באמת ולהיות איש כשר באמת.
וכאן הבן שואל: איך בדור חשוך וירוד כזה יכול אדם להתחבר לדרך קדושה זו, כאשר “סביב רשעים יתהלכון”, ופגעי הזמן מאיימים בצורה שאין לה אח ורע?! מי הוא זה שמגלה את הדרכים והשבילים היוצאים מן הנחל הנובע ויכולים להשקות כל אחד?!
הרי זה רק התלמיד האמיתי שבדור, צדיק הדור שביטל את עצמו לגמרי לרצון רבינו הקדוש, לקיום עצותיו ולהנחלתם לכלל ולפרט. מורינו הרב שליט”א מאז התקרבותו לברסלב ביטל את כל ישותו עצמותו, פרטיותו, כדי לדלות ולהשקות מתורת הננמ”ח, והצדיק הנפלא הזה שראשו מגיע השמימה וכל רז לא אניס ליה, הוא גם בגדר “סולם מוצב ארצה”. יודע הוא להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד.
הרב יודע איך לרדת אלינו להבין אותנו את הניסיונות, הקשיים, הנפילות והמעברים, ואת הדרך, דרך הקודש של ברסלב, הוא מושיט לנו חבל הצלה באמצעות אותן תפילות שמחברות שמים, ארץ, ירידה ועליה, צעקה ותודה. ואין עניין, זמן או נושא, שאין עליו תפילה, כי כבר לימדונו חז”ל ש’אין הקב”ה בא בטרוניא עם בריותיו’, ואם אנחנו נמצאים בדור זה – לא צועקים עלינו למה אנו נמצאים במחשכים ובלבולים שכאלו, אלא למה אנו לא מתפללים, למה אנו לא מבקשים ומתחננים. לתפילה, לצעקה ולשוועה שלנו, לזה מתגעגעים בשמים. זה מה שמצפים מאתנו, להתפלל שנתמיד בלימוד התורה, שנשמור את העיניים, שננצל מפגעי הזמן, שנתרחק ממחלוקת.
את כל זה ויותר מזה יש לנו בשפע ובשפה הפותחת את הלבבות באותן תפילות נוראיות ממורינו הרב שליט”א, ודרך אותן תפילות אנו מקבלים השקפה ודרך חיים והסתכלות נכונה על כל הסובב אותנו, היטיב להגדיר זאת אחד מגדולי תלמידי מורינו הרב שליט”א, ומגדולי משפיעי ברסלב, הרה”ח ר’ מאיר מלכה: “הרב הוא אבא של הדור הזה, הוא כתב לנו ושם בפינו את הזעקות לדור שלנו. הווידויים והתשוקות, והענווה ושפלות שכל התפילות הללו מכילות – רק מי שחי את זה ומונח בזה יכול לכתוב את זה” (להבות אש)

···

‘הרב, אני רוצה תפילה’ – מי לא מכיר את המשפט הזה, את הדפים הצהובים עם הכתב האגדי, אש שחורה על גבי אש לבנה, מספרי הגימטריות משורבטים בכל העמוד. תפילות יוקדות.
כיום ה’תפילות’ המיוחדות האלו ‘בכל הארץ והעולם יצא קַוָּם'. עשרות חוברות, המכילות תפילות לכל דבר ועניין; וכמובן ה’תפילה לעני’ – סידרת התפילות על החגים, שכבר זמן רב לפני בוא החג ניתן כבר לראות את אנשי הצדיק מדפדפים בהם בכל עת מצֹא, וזוכים ל’הכנה דרבה’ לקראת החג הקרב.
אנו כבר לא מכירים מציאות אחרת, אבל וותיקי הישיבה זוכרים איך הכל התחיל. הרה”ח ר’ משה שאול שליט”א מוותיקי תלמידי מורינו הרב שליט”א, מי שנוות ביתו תחי’ זכתה להקליד את התפילות הראשונות מחזיר אותנו שלושה עשורים לאחור.
“זה התחיל כשבאחת השבתות הרב שליט”א דיבר בהתלהבות בסיפורי מעשיות מעניין הבעל תפילה ואנשיו שחיים מחוץ ליישוב, וכל דבר פועלים אך ורק בתפילה. והרב סיים את השיעור במילים אלו: ‘בן אדם צריך להתפלל כל החיים שלו שיהיה מאנשיו של הבעל תפילה’ (וכמסופר בסיפורי מעשיות מעשה יב ‘מבעל תפילה’). השיעור עשה עלי רושם חזק. אחרי השיעור עשיתי התבודדות והתפללתי שאזכה גם אני להיות מאנשי הבעל תפילה.
למחרת ביום ראשון בלילה היה ליקוי לבנה, והרב כתב תפילה על כך. זו היתה התפילה הראשונה (מצורף תמונה) שהרב פרסם, תפילה על עניין הליקוי לבנה. חילקו אותה לכולם בישיבה, ולאחר מכן שכרנו אוטובוס ונסענו כולנו לקבר שמואל הנביא בחצות הלילה, עשינו התבודדות, ואחר כך אמרנו כולם ביחד את התפילה. היה שם אור גדול.
בהתחלה הרב הוציא תפילות לרבים, ורק אחרי כמה שנים החל לכתוב תפילות גם ליחידים. באותו זמן הרב שליט”א התחיל לכתוב גם תפילות על החגים, ואשתי שתחי’, שעוד קודם לכן כבר הייתה מקלידה את השיעורים של הרבנית תליט”א, התחילה להקליד גם את התפילות של הרב. החג הראשון עליו זכינו לתפילה היה חנוכה. אז זה היה מודפס על גבי עמודים גדולים A4, עם כריכה בצבע צהוב. התפילות לא היו מחולקות עדיין לפי אותיות, וגם עדיין לא היו מנוקדות, וכמובן בלי כל ההוספות שיש היום.
התפילות לא הוכרו עדיין בשם הסדרה “תפילה לעני”, אלא ‘תפילה לחנוכה’, ‘תפילה לפורים’ וכו’ ככה בכל חג”.
התפילות התקבלו אצל אנ”ש בהתלהבות עצומה. פתאום ראו את החגים והמועדים באור מוחשי הנוגע לכל אחד ואחד לעבודת ה’ הפרטית שלו ולמצבו הרוחני. האש היוקדת בתפילות הבעירה לבבות ונתנה לכל אחד צוהר ומבט למהות החג בו נמצאים. בתחילה עדיין לא ידעו את ההיקף התורני של התפילות ואיך שהם משלבות בתוכן מכל התורה כולה ממש, מתנ”ך, גמרות, מדרשי חז”ל, זוהר הקדוש, פוסקים, ספרי מוסר, ספרי חסידות בכלל וספרי רבינו הקדוש בפרט. רק כעבור שנים, עת יצאו לאור שוב בסדרת ‘תפילה לעני’, התפילות עם הוספת מקורות והערות, רק אז ניתן לנו חרך לראות מקצת מן ההיקף והידע הבלתי נתפס שהתפילות הקדושות האלו מכילות, ועל כך עוד נרחיב בהמשך.
הרה”ח ר’ משה לוינזון שליט”א מספר, ששמע פעם את הרב שליט”א מתבטא על התפילות שכתב לחגים: “תליתי את הגוף שלי על עץ, וכך, עם הנשמה לבד כתבתי את התפילות הללו, רק כך אפשר לכתוב תפילות אלו”. . .

הסדרה העצומה – ‘תפילה לעני’

לצד התפוצה של התפילות ליחידים, היו כאלו שלקחו על עצמם להדר ולפאר את התפילות לחגים, הם הקלידו מחדש את התפילות, ניקדו, חילקו לקטעים והוציאום לאור כרוכים בכריכה מושקעת. לאחר מכן הוקם מכון ‘הר ציון’ שעמל על הוצאת תפילות מורינו הרב שליט”א, ובו שמו דגש על הוספת מקורות והערות לתפילות. “ההשקעה והמאמץ היו אדירים”, מספר הרה”ח ר’ נתן גלינסקי שהיה אחד מתוך הצוות הנרחב שלקח על עצמו את עבודת הקודש. “הרב הרי כתב את התפילות בלי ספרים ומקורות אלא ממוחו הכביר, אבל ראינו סייעתא-דשמיא עצומה.
“הרבה מחשובי ברסלב התפעמו מההיקף המיוחד, ומהתוכן המחזק. גם אבי הרה”ח ר’ נחמן גלינסקי ז”ל אמר לי פעם כמה מקורות עבור ה’תפילה לעני’ של פורים. באותה תקופה לא היו את כל המאגרים התורניים שיש היום, שיחד אתם אפשר להגיע בזמן קצר ובקלות יחסית לכל המראה-מקומות, ולכן נדרשה מאתנו התמסרות מיוחדת לעניין. בהמשך נוספה עוד השקעה גדולה, ואז יצאו התפילות בסדרת הספרים המוכרת לכולנו ה’תפילה לעני’ עם הכריכה החומה המפוארת, שם כבר נוספו עוד מראי מקומות, ועוד מדורים חשובים, דוגמת ‘לימודי התפילה’ – מדור בו מוציאים לעובדה ולמעשה עניינים נשגבים למהותו של חג היוצאים מתוך ענייני התפילה, וכן לפי נושאים בעבודת ה’. היו גם תפילות בהם הרב הוסיף במשך השנים כמה הוספות נכבדות, כגון בתפילה לפורים”.
כך זכינו לתפילות על פסח, בהם מתואר ממעלות לילה קדוש ונורא זה, ועל ימות עולם מהאבות הקדושים והלאה עת ניסו להמשיך את ההארה הקדושה הזו. על ל”ג בעומר – לומר על ציון רשב”י במירון, ובה מתגלה לנו מעט מפאר נשמת אדונינו בר יוחאי. על חג מתן תורה, בה פותח לנו מורינו הרב שליט”א את הרקיעים ומוריד לנו תורה בקולות וברקים. בה גם מתגלה להוגה בתפילה כל עבודת גדולי הדורות עת רצו להמשיך את סוד שתי הלוחות, למן רבקה עם יעקב, דרך דודאי לאה, והמשכת נשמת מלך המשיח ע”י רות ובועז.
כן זכינו בסדרה לתפילות עצומות על חג החנוכה, כאשר מתגלית הארת המנורה שראה הנביא זכריה: “ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. . . ”, תפילות על השנה החדשה המתחלת בט”ו בשבט, ובה תפילות נוראות לשבת שירה הסמוכה, בה מראה לנו מורינו הרב איך כל הבריאה כולה משוררת לבוראה. ותפילה לפורים על מלחמה לה’ בעמלק מדור דור ע”י משה ויהושע.
אנקדוטה מעניינת היא שעל חג החגים לא כתב מורינו הרב שליט”א תפילות. פעם התבטא על כך מורינו הרב שליט”א, שאם היה רוצה לכתוב על חגי תשרי, הרי שהיה עליו להיסגר בחדר למשך ימים ארוכים, כמדומה שאמר למשך שבועיים! בלי לצאת מהחדר.
בסדרה זו יש גם את הכרך ‘תפילה לציון רבנו הקדוש’. היו אלו תפילות שהרב שליט”א כתב בכמה שנים, ואז באו וקיבצו אותם ובקשו מהרב עוד תפילות לומר על הציון הקדוש, וכך זכינו לתפילה הנוראית הזו שכל מי שאומר אותה בציון הקדוש פשוט נפתח לו הלב בהתעוררות עצומה. תפילה הנותנת ‘הרגשה’ במקצת מגדולת נשמת רבינו הקדוש. כך גם נוסף לסדרה זו הכרך ‘חלאקה – חינוך הבנים’, על הכנסת הילד לת”ת ועל חינוכו, מספרי האר”י הקדוש ומתפילות מוהרנ”ת זיע”א ותפילות מיבלחט”א מורינו הרב שליט”א.

תפילות לקברי צדיקים

“בין התפילות שהרב היה כותב לאנשים פרטיים (כפי שיורחב להלן) היו גם תפילות למקומות הקדושים”, מספר הרה”ח ר’ שלום פוקס. “באותן שנים הדרך לקבר רחל הייתה סגורה, ומורינו הרב היה שולח את אנ”ש במיוחד להתפלל במקומות הללו ואף כתב להם תפילות אותן יאמרו בהגיעם לשם. כך נוצר מאסף של תפילות לכל המקומות שהיו הולכים אז, הכותל, חברון, קבר רחל, חלחול ושאר הציונים הסמוכים.
“אחר כך הייתה נסיעה של בנות הקהילה לקברי עשרה הרוגי מלכות, ומורינו הרב כתב תפילות גם למקומות הללו, ואנחנו שרצינו תפילות לעוד ציונים ומקומות הקדושים בקשנו באחת ההזדמנויות ממורינו הרב תפילות לעוד קברי צדיקים. מורינו הרב שליט”א אמר: “אדרבה תביאו שמות של עוד מקומות ואכתוב לכם תפילות”. ואכן, היינו כותבים לרב שמות של תנאים ומקבלים תפילות נוראות ומיוחדות.
“בכל תפילה הרב מביא לפחות מעשה ומאמר אחד של התנא או הצדיק לצד דיבורים על גדלותו וכו’. היתה תקופה שזכינו להעביר לרב כל יום שתיים או שלוש שמות של קברי צדיקים, ולקבל מהרב אחרי כשעתיים (תפילות מיוחדות ועשירות בתוכן ובהיקף מדהים. כך התקבצו עוד ועוד תפילות, עד שבס”ד שהיה בידנו אוסף מיוחד של תפילות, עבור למעלה מששים! מקומות הקדושים.)
“ואכן, ב”ה בחודש אייר תשס”ג זכינו לברך על המוגמר ולהו”ל ספר-תפילות מיוחד בן מאתיים עמודים, ובו תפילות נוראות ומעוררות לקברי הצדיקים. התפילות נחלקו ע”פ סדר הא’ ב’, לפי סדר המקומות והערים בהן היו הציונים הקדושים עם תמונות בתחילת כל תפילה. ספר חובה לכל מי שמגיע למקומות הקדושים (אגב, היום נשארה כמות מצומצמת ובמחיר מיוחד לזיכוי הרבים. מומלץ מאוד למי שעדיין אין את החוברת לקנותה. ניתן להשיג בדוכן של הרב שושן באולם התפילות).
תפילות ליחידים
עד כה נכתב על התפילות לחגים ותפילות אחרות שנכתבו במיוחד לציבור, אולם בשנתיים האחרונות התברכנו בסדרת התפילות החדשה ‘לקט תפילות’ שכבר כיום מכילה למעלה מעשרים ושבע חוברות על כל נושא שרק תרצו, ועוד היד נטויה בעז”ה. תפילות אלו הן בעצם תפילות שהרב כתב ליחידים במשך השנים, ואת זכות הוצאתם לאור חבים אנו לכמה וכמה אברכים יקרים מאנ”ש שבמסירות נפש, בטִרחה ובדמים מרובים הוציאום לאור עולם (בהסכמת מקבלי התפילות, וכמובן בהשמטת הפרטים האישיים שהיו כתובים בהם).
מספר חוברות מכילות תפילות על תורה, הן בעיון, הן לפי נושאים והן לפי ספרים וכו’. תפילות לחצות, להתבודדות, לזכות לתפילה, ילדים צדיקים, לשידוך, זרע של קיימא, מספר חוברות לתפילות לרפואה, ועוד נושאים רבים.
אחד ומיוחד מן העוסקים במלאכת הקודש, שכבר שנים מקדיש את מלוא מרצו, כוחו וזמנו למען המטרה הנעלית, הוא האברך היקר ר’ שלום פוקס, אתו ישבנו לשיחה מיוחדת על התפילות.
“התפילות ליחידים התחילו בסביבות שנת תשנ”ו” מספר ר’ שלום, “היינו אז בחורים בחבורת ‘בני הנעורים’ לעבודת ה’ שהייתה בבניין ישיבת שערי תורה. הייתה שם קבוצה של חתנים שבקשו מהרב תפילות לשמירת עיניים, אכילה בקדושה ומגוון נושאים בעבודת ה’. את התפילות שקבלו הבחורים, הקלידו במחשב של החבורה. תפילות ארוכות ומלאות באש יוקדת, בתחינות וצעקות לה’. באותן תפילות עדיין לא היה את הגימטריות וכדו’ שאנו מכירים כיום.
הרב היה נותן אז תפילות בעיקר לבחורים וילדים. מהר מאוד זה תפש תאוצה ואנשים בקשו מהרב תפילות – בעיקר בשבתות שאז יותר ראו את הרב – כל אחד במה שצריך, ובשבוע שלאחר מכן, בתפילה בשבת הרב היה מביא לכל אחד מה שביקש! הרב היה זוכר מי ביקש ועל מה ביקש. התופעה הלכה והתרחבה, ובשנים תש”ס ותשס”א אני זוכר שכבר היינו מקלידים כל שבוע בממוצע קרוב לשבעים תפילות, אני זוכר ששאלתי את הרב לפני כן, האם אני יכול להסתכל בתפילות שהרב כתב לאנשים בכדי להקליד אותן?
מורינו הרב שליט”א חשב על כך זמן מסוים ולאחר מכן אישר לי זאת. הרב הביע את רצונו שידפיסו ויביאו לרבים, וגם אמר שכל אחד יכול להתאים את התפילה לעצמו, כמו למשל אם זו תפילה שנכתבה לאישה ומתאימה גם לאיש, אפשר לשנות את הלשון וכדו’. ראיתי אז שהרבה ילדים היו מקבלים תפילות, ובהם הרב היה ממש נכנס איתם לפרטי פרטים בדברים הנוגעים להם, כל אחד ועניינו. זה היה ממש מפליא לראות איך הרב יודע כל ילד וילד מה עובר עליו, ובמה הוא צריך חיזוק, אם זה כבוד הורים הקשבה בשיעורים ועוד ועוד. התפילות הללו הצילו הרבה ילדים. זה היה בשבילם הרגשה מיוחדת שיש מישהו שחושב עליהם והם מעניינים אותו. זה נתן להם יחס והעניק להם חום וכוח לעמוד בניסיונות ובמעברי הילדות.
במשך השנים התרחב יותר ויותר עניין ה’תפילות’, ולעיתים קרובות כמעט כל מי שהיה נכנס בקבלת קהל לברכה וישועה, הרב בטוב ליבו היה נותן לו תפילה לעניינו הפרטי. הרבה ישועות ברוחניות וגשמיות קבלו אנשים דרך תפילות אלו. הדבר הפך כבר כמעט לדבר של קבע עד שבהמשך כשהרב היה מגיע לכל כינוס, שמחה או כל מקום אחר, כשהוא מצויד עם הרבה תפילות ומחלק לכל דורש.
בספר ‘להבות אש’ מסופר, שפעם בבר מצווה של אחד מנכדיו של מורינו הרב שליט”א, השתתף בשמחה הגאון רבי משה הלברשטאם זצוק”ל, וראה את הרב שליט”א מחלק דפי ‘תפילות’ לאנ”ש. הרב הלברשטאם שלא ידע מה הן הדפים הצהובים הללו ומה הם מכילים שאל את הרב מה הוא מחלק לתלמידיו. הרב שליט”א הסביר לו שאלו תפילות שהוא כתב, והוסיף: “אנשים רואים מזה הרבה ישועות. . . ”

תפילות לישועת הכלל והפרט

היו גם תפילות שהרב כתב לישועת כל עם ישראל ואפילו כל העולם, כך לפני שנים בעיצומה של האינתיפאדה הראשונה, כתב הרב שליט”א תפילה מרטיטה שהופצה בכל רחבי בארץ והתקבלה באהדה בכל שכבות הציבור.
כזו היא גם התפילה על נגיף הקורונה שהתפרסמה בכל רחבי העולם, כשהיא מתורגמת לכמה וכמה שפות (גם זה אודות למאמצי אברכים חשובים ויקרים, כ”א בשמו הטוב יבורך) והופצה במיליוני עותקים. תפילה זו נכתבה ע”י מורינו הרב שליט”א עוד בהיות הנגיף נחלתם של הסינים לבדם, ובה כבר כתב מורינו הרב שליט”א ברוח הקודש גלויה את כל מה שקורה עם הנגיף. שם כותב הרב שזו “מחלה שרוצה לחסל את כל בני תמותה” ומתפלל על העולם כולו, כפי שאכן התפרצה מחלה זו בכל העולם.
כעבור מס’ חודשים מפרוץ המחלה, גילו חוקרים ברחבי העולם שאף צמחים נדבקו בנגיף זה, דבר שכתוב גם הוא בתפילה: “ותברך מחדש את כל פרי האדמה דגן תירוש ויצהר, וכולם יתרפאו כהרף עין”. כך גם הבעיה הגדולה של חלק ממי שחלו בנגיף היתה ‘מתנות’ שהשאיר אחריו הנגיף, וגם זה מוזכר שם בתפילה “ולא ישאר מן המחלה שום זכר”. גם תפילה עבור אלו שנותרו ללא פרנסה בעקבות המשבר יש כאן: “וע”י זה הוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו” – כ”ז נכתב כאמור עוד בטרם יצאה המחלה את תחומי סין.

והשלכתי רעב בארץ

התגברות ביתר שאת של נושא התפילות החלה בארבע שנים האחרונות. מאותו הזמן שמורנו הרב חזר לארץ הקודש והתחילו התפילות באולם התפילות יחד עם הצדיק, כשמידי יום מורנו הרב מחלק תפילות בשלל נושאים שהודפסו על דפים בשלל צבעים. תפילות מחזקות, מעוררות ופותחות את כל הלבבות. גם כאן הרבה מזה אודות למסירות נפשם של כמה וכמה אברכים המשקיעים במלאכת הקודש את מיטב זמנם כדי שהכל ייצא בצורה ברורה, מיוחדת ומאירת עיניים. גם תפילות אלו מופצות בכל רחבי הארץ והביקוש רק הולך וגובר, וכפי שמעידים העוסקים במלאכת הקודש.
ובעצם כל אחד מאתנו נתקל לא פעם ולא פעמיים באנשים שכלל לא קשורים לברסלב ואפילו רחוקים מיהדות, שנושאים בחיקם את התפילות האלו והוגים בהם יום יום. זה יכול להיות פקיד בנק, מוכר מכולת, נהג אוטובוס ועוד ועוד. . . הדור צמא, רוצה להתפלל אבל לא יודע איך, רוצה לצעוק אבל לא יודע מה. ובתפילות האלו מוצא הוא את התפילה הנצרכת. כפי שהגדיר זאת הרה”ח ר’ מאיר מלכה: “הרב ממש שם לנו בפה את התפילה והצעקה, הבקשה והתחינה המתאימה לנו, והכל בפשטות, במילים שכולם מתחברים אליהם, בסגנון שמדבר לכולם ולכן הביקוש לתפילות הינו כה גדול”.

תפילות למולד החודש

ויש גם את התפילות הנוראיות למולדות החודשים. תפילות שהרב שליט”א כתב כל חודש במיוחד לרגל זמן המולד. תפילות המכילות מכלול מדהים מספרי קבלה, חסידות ועוד. . . על כל ענייני החודש וזמן המולד, כשכלל אנ”ש אומרים אותם באותן דקות נעלות של זמן המולד, שהוא אחד הדברים שמורנו הרב השריש בנו – לנצל את הזמן המסוגל והגבוה כל חודש בחדשו.
בשנים האחרונות זכינו לעוד סדרה מופלאה של ספרי תפילות על זמני השנה, ובהם ‘הגדה של פסח’ עם תפילות לליל הסדר על כל סדר ההגדה, ‘מגילת אסתר’ ובה תפילות לפורים על כל סדר היום, תפילות לכל ימי החנוכה לפי בחינת כל יום ויום, תפילות לסדר הסימנים בלילי ראש השנה ושאר ענייני היום, ‘מגילת רות’ המכילה תפילות לכל ענייני חג מתן תורתנו ועל מגילת רות, ‘נקודה בהיכליה’ ובו תפילות לחודש אלול. ‘הוא הרב והתלמיד’ ובו תפילות להילולת מוהרנ”ת זיע”א וכל חודש טבת, ‘מגילת איכה’, ובה תחינות נוראות על חורבן הבית ועל הגאולה ועוד היד נטויה. מעשי ידיהם של העוסקים במלאכת הקודש האברכים החשובים ר’ מיכאל טוויטו, ר’ אפרים רביע, ר’ שלום פוקס ועוד.
כל אלו מלבד ספרי תפילות שונים שיצאו במהלך השנים, דוגמת הספר רב האיכות ‘שיח מרום’, ועוד חוברות תפילות שונות. בתקופת מאסרו של מורינו הרב שליט”א הוליד ההכרח את החוברות ‘לקט תפילות לרפואת מורינו הרב שליט”א’, ו’לקט תפילות לשחרורו של מורינו הרב’, שנלקטו מתוך רבבות התפילות של הרב.

אין סוף ישועות

הישועות הרוחניות שהתפילות הקדושות האלו פועלות הינן לאלפים ולרבבות, אך יש גם אין סוף ישועות גשמיות שכל אחד מאתנו ראה, וכמו הסיפור הבא אותו סיפר אחד מאנ”ש: “באחד מקבלות הקהל נכנסתי לקודש פנימה למורינו הרב שליט"א, לאחר שהתייעצתי עם הרב וקבלתי את ברכתו הקדושה, ביקשתי תפילה עבור נוות ביתי. הייתי בטוח שהרב יוציא תפילה וייתן לי, אך מורנו הרב אמר לי: ‘אני כבר אשלח לה’. עברו מספר חדשים, ויום אחד אמי תחי’ מוסרת לי תפילה של הרב שקבלה מחברתה, התפילה הייתה בעניין לידה בקלות ושהתינוק יתהפך. מסרתי את התפילה לאשתי ולא עבר זמן והנה התבשרנו בבשורות טובות ובהמשך כשערכנו בדיקה וגילינו שמדובר בבן וגם בעובדה שהתינוק הפוך הבנו למפרע את התפילה המדהימה שהגיעה אלינו ואת מה שהרב אמר לי: ‘אני כבר אשלח לה’, מיותר לציין שב”ה התינוק התהפך לבד שזהו גם נס ודבר שלא מובן מאליו”. . .
או כמו עוד סיפור ששמעתי מאחד ששמע מבעל המעשה, ביתו הגיעה לגיל שידוכים אך הקריעת ים סוף לא התרחשה הם שמעו על התפילות של הרב ובקשו תפילה לבת שתמצא את החתן במהרה, ואכן לא עבר זמן רב מאז שאמרה את התפילה ובשעטו”מ היא התארסה. הפלא הגדול היה שבתפילה היה מוזכר שמו של החתן. . .
מפורסם הוא הסיפור של רונן דבש שהיה כלוא בכלא ההודי בלי שום סיכוי לצאת משם. קרובי משפחתו וחבריו הגיעו למורנו הרב שכתב עבורו תפילה, הם שלחו לו את התפילה שחיזקה אותו עד מאוד ושבסופו של דבר כל הכתוב בה התקיים אחד לאחד כשהוא יוצא מהכלא בנס פלאי מעל גדר הטבע (הסיפור המלא מובא בהתחדשות חודש שבט תשע”ח, ובספרו ‘הבריחה מהודו’)
ואם בסיפורי נפלאות התפילות עסקינן, מספר אחד מחברי המערכת, שבבחרותו ניגש אל מורינו הרב שליט”א וביקש תפילה לשידוך. מורינו הרב שליט”א הוציא תפילה והגיש לו. הבחור מסתכל, והנה לפניו תפילה להיות כלה. . . אולם מיד הבין שיש דברים בגו, והתפלל את התפילה בפשיטות. חלפו עברו שבועות ספורים, ואחותו הגדולה ממנו, שהיתה לפניו בשידוכים אכן הפכה להיות כלה, מה שסלל לו את הדרך לשידוך שלו שגם הגיע מהר. “סיפורים עם התפילות ברוח הקודש שאין לתאר קרו עמי הרבה פעמים”, מסיים הלה את דבריו.
מגיע אברך לביתו ושח בפליאה לרעייתו שבהיותו אצל הרב שליט”א הביא לו הרב תפילה לבת מצוה, בעוד שבתם כלל לא בגיל. עונה לו אשתו: “איזה נס, הרי היום יש את הבת מצוה של הבת דודה ולא ידעתי איזה דבר להביא לה. כעת יש לי מה להביא”.

שבח התפילות

צדיקים בעלי השגה שהגיעו לידם תפילות אלו ידעו להעריך אותם על נכונה. הרה”ח ר’ נחמן מעודד מספר על רבו הצדיק רבי חיים כהן זצ”ל, ‘החלבן’, שלא ויתר על אמירת תפילותיו של מורינו הרב שליט”א ובפרט לפני החגים היה מקפיד לומר את כל התפילות, ואף דורש מהם בדרשותיו. כך גם ידועים אדמורי”ם מפורסמים מנהיגי עדות גדולות, שתפילותיו של מורינו הרב שליט”א תדיר על שולחנם, והם משתעשעים בחידושים הנפלאים שבהם.
ואילו אחד מזקני ומקובלי חסידות ברסלב התבטא בראותו את תפילות מורינו הרב שליט”א לחגים: “תפילות כאלו אין אף-אחד בדור שיכול לכתוב מלבד הרב ברלנד”.
אנשי הבעל תפילה
אין מתאים יותר מלסיים כתבה זו מאשר ציטוט מעשה מבעל תפילה שבסיפורי מעשיות, בו נראה תיאור לאור הגדול הזה של התפילות על כל דבר ועניין כפי שראינו עד כה, ובכלל, מבט לדמותה של ‘שובו בנים’:
“מעשה, פעם אחד היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשי”ת, והיה יושב חוץ ליישוב. והסדר שלו היה שפעמים היה רגיל להיכנס ליישוב והיה נכנס אצל איזה אדם, מסתמא היה נכנס להקטנים במעלה כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על לבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת ה’ כל ימי חייו, ולבלות ימיו רק בתפילה להשי”ת ושירות ותשבחות.
“וכל מי שהיה מרוצה עמו היה לוקחו ומוליכו למקומו חוץ ליישוב כנ”ל, והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותשבחות להשי”ת, ווידויים ותעניתים וסיגופים ותשובה וכיוצא בזה.
“והיה נותן להם חיבורים שהיו לו בענייני תפילות ושירות ותשבחות ווידויים, והיו עוסקים בזה תמיד עד שהיו נמצאים גם באותן האנשים שהביאם לשם שהיו ראויים גם כן לקרב בני אדם לעבודת השי”ת. . . עד שנעשה רושם בעולם, והתחיל הדבר להתפרסם כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה ולא נודע איים, וכן נזדמן שנאבד אצל אחד בנו וכיוצא בו, ואצל זה חתן, ולא נודע איפה הם, עד שנודע היות שנמצא הבעל תפילה הנ”ל. . . ”
כל מילה נוספת מיותרת.
ועלינו רק לישא תפילה שיתקיים בקרוב “ומלאה הארץ דעה את ה’”, “ויעשו כולם אגודה אחת” לעבדו יתברך בעבודה שבלב, בתפילות שירות ותשבחות אמן. 

 

הצטרף עכשיו כמנוי לירחון התחדשות והגליון יישלח אליך כל חודש עד לבית

להצטרפות לחץ כאן

לצפייה בגליון המלא

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

'קול רינה וישועה באהלי צדיקים' – שמחת החתונה לנכד הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א • הסיקור המלא וגלריית תמונות מרהיבה

מעמד סידור חופה וקידושין ○ ריקודי שמחת בית צדיקים בשמחת חתן וכלה ○ 'זיץ' שירי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *