צור קשר עם הרב ברלנד
Photo by Johannes Plenio

עדויות מדברי הרב ברלנד שליט"א על ה'פרקים נבחרים' שהתגלו לאחרונה

רבים התוודעו כבר לאור הנפלא של – "הפרקים נבחרים" שגילה מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. הפרקים שירדו לעולם והתחברו לאור של התיקון הכללי במטרה לעזור לנשמות ישראל להגיע לתיקון המלא גם בדור שלנו. רבי מרדכי חושף בפנינו את הדרך הנפלאה בה התגלו "הפרקים נבחרים" לעולם ועל כוחם כפי דבריו של  מורינו הרב ברלנד שליט"א.

אלה דבריו

"הרב אליעזר ברלנד תמיד אומר לכולם לומר את התיקון הכללי, ולומר גם 7 תיקון הכללי, תמיד הוא מדרבן בזה. אבל, יש עוד דבר נורא ואיום, זו נקודה שהתפרסמה בשנה וחצי האחרונות – הגילוי הנורא של הפרקים הנבחרים."

"הרב אמר, לפחות מי שיכול להוסיף את הפרקים נבחרים פעם בשבוע אשריו ואשרי חלקו, כי זה מצחצח את כל החלודה מהשכל, את כל הפגמים הכי קשים."

איך התגלה לעולם הפרקים נבחרים?

"הנושא הוא כזה, לפני 21 שנה, בתשנ"ט, הרב א. בן שאול מהקהילה הקדושה אמר למורינו הרב ברלנד, יש מישהו שעבר דברים קשים ונוראים, מה לעשות איתו? וכמובן כ"א צריך לומר את התיקון הכללי. מורינו הרב ברלנד הוציא דף וכתב עליו שמות של עשרה פרקים – לא, לה, לו, ס, סח, פ, פג, פח, פט, קט, ואמר לו שיגיד את זה. הרב גם כתב לו תפילה שם שיגיד את זה, ויעשה תשובה, ובעז"ה, יועיל לו."

"ואז מורינו הרב ברלנד אמר גם כן לאחד הצדיקים בירושלים, ר' דוד הכהן, שרבינו נחמן מברסלב הוא שגילה לו את הפרקים האלה – אלו פרקים שמועילים להוציא את האדם מהשאול תחתיות, מהמצבים הכי קשים. הוא התחיל למנות שם דברים, ואמר את כל הדברים, דברים מאוד קשים, כל הפרקים הללו מועילים לתשובה על כל הדברים הללו."

מורינו הרב ברלנד חוזר ומאשר את כוח הפרקים הנבחרים

"שאלתי את הרב בסיוון תשע"ט, הרב האם זה נכון כל הסיפור הזה שיש תשובה ותיקון לדברים הכי קשים וזה מקרצף את כל הנפש של האדם, מנקה אותו, האם זה נכון בשם הרב? ענה: כן זה נכון!"

"שאלתי את הרב, זה היה בזמן קורבנות של שחרית, האם כדאי להפיץ את זה? הרב אמר: להפיץ את זה כמה שיותר בכל העולם!"

"שמענו את הדיבור הזה בתמימות, הפרקים הם אותם שהזכרנו מקודם, הרב חזר על הפרקים, וגם לרב יצחק ז. הוא כתב במפורש את אותם פרקים, וגם יש את אותם פרקים לרב א. בן שאול והוא אמר לנו את אותם הפרקים. ויש עוד כמה אנשים שהרב אמר להם את אותו הדבר."

"שאלתי את הרב איך לקרוא לאותם פרקים, תיקון למשהו? הרב חשב שניה ואמר: 'פרקים נבחרים'. אחד החברים, רבי א. ח אמר לנו ש'פרקים נבחרים' זה בדיוק גימט' פגם הברית. אנחנו חוזרים ואומרים שיש את התיקון הכללי והטבילה במקווה טהרה שרבי נחמן אמר שצריך לעשות בכל יום, ולהשתדל לטהר את האדם. אבל, הפרקים הללו, מורינו הרב ברלנד אמר, מי שיוכל לאמרם לפחות פעם אחת בשבוע."

"הרב אמר לאחד החברים – 'חשבתי שאתם מבינים מה שמדברים אתכם', אבל לפחות פעם בשבוע. לאדם אחר הוא אמר לומר את זה ביום שבת. פעם אחת הוא אמר בסוף התפילה, שאני שמעתי, אמרתי לו אולי הרב יחזק בנקודה של הפרקים הנבחרים, אנשים לא תמיד מאמינים לדברים חדשים בסוף התפילה. היה קטע בתפילה שלא היה כ"כ רמקול, אחרי זה שאלתי מה הרב אמר, ואמרו לי שהרב אמר שכל אחד משובו בנים לפחות פעם אחת בשבוע לומר פרקים נבחרים. הנה הוא אמר את זה במפורש, הרב אמר להגיד את אותם כל יום? וודאי מי שיכול להגיד אותם כל יום.."

"הפרקים הללו, הרב אמר, כשהייתי בבת ים, שאפשר להגיד את כל המעלות עליהם, את כל המעלות. ובזמן אחר הרב אמר שזה לא רק מכפר, אלא גם מציל את האדם ומונע אותו החטא, זה ממש מכשיל מזימות הפרקים הנבחרים הללו."

פרקי זעקה וצעקה לצחצוח נפש האדם

"נקודה נוספת, פעם דיברתי עם אחד מהתלמידי חכמים הגדולים שבקהילה, והוא דרש על זה שזה ממש פרקי זעקה. כל מי שרואה את הפרקים האלה, כמה הצילני, כמה טמנו פח לי…, מי שרואה את הפרקים האלה ממש מזדהה עם מה שעובר הדור שלנו. די, כבר אי אפשר ככה, אנשים רוצים משהו לנשמה. כל האנשים בדרשות מדברים: אדם שמדבר לשון הרע המצוות שלו עוברים אליו והמצוות שלו…, אדם פגם פעם אחת בעיניים נשרף לו כל המצוות, הכול הולך לס"א. אנשים מדברים בדרשות דיבורים שמייאשים את הציבור ולא יודעים איך להגיד את הדיבורים האלו. ואנשים משתגעים כבר, אני עושה מצוות…, אבל יש תיקון בעז"ה."

"אדם מתמיד כל יום לומר תיקון הכללי, מי שיכול ללכת כל יום למקווה, ולפחות פעם בשבוע יאמר את הפצצת האטום – הפרקים הנבחרים. אני חוזר על הפרקים: לא, לה, לו, ס, סח, פ, פג, פח, פט, קט."

"ומורינו הרב ברלנד גילה עוד דבר נפלא ונורא, שהסוד של זה זה הסוד של הבטלייר בלי הרגליים, מסיפורי המעשיות של רבינו הקדוש, שהוא מתקן, כמו שכתוב בכוכבי אור לרבי אברהם בן רבי נחמן, שזה מתקן את הבן מלך שנפל מהאמונה לגמרי. כי הדורות שלנו נפלו מהאמונה לגמרי, אין מוחין, הרב חזר על זה כמה פעמים. אין מוח ואין לב, אין שום מוחין, לעבוד את הקב"ה בלי הרגשות, ממש כמו נחש. אנשים אין להם שום דבר, מחפשים משהו שיחזיר להם את הניצוץ, את החיות – זה הפרקים הנבחרים הללו שמחזירים לאדם…, והרב אמר שיש להפיץ אותם בכל מקום בעולם."

"הרב שלמה גבאי סיפר שמורינו הרב ברלנד אמר, אם היה לכם עיניים לראות הייתם רואים שכול שניה רבינו נמצא מולי ומדבר איתי. הרב זכה להשגות נפלאות, הצדיק החלבן, ר' חיים הכהן אמר, שרבינו נחמן מברסלב הקדוש התעבר ברב ברלנד בשלימות."

"אני חייב לומר שהתגובות שקיבלנו על הפרקים נבחרים…, מכול הארץ מגיעים צעירים, אנשים חילונים, מתחזקים, אנשים עם ג'ינסים מגיעים אלי אומרים לי, תשמע אנחנו חייבים את זה, באים לוקחים זה 500, זה 300, זה לא יאומן איך אנשים רוצים את התיקון הנפלא הזה."

"התקשר אליי בן אדם ואמר שעוד כמה דקות הוא מגיע אליי הביתה, ואמר, אני תורם 10 אלף שקל שתפיץ 10 אלף פרקים נבחרים. לא האמנתי, תוך כמה דקות הגיע והשאיר לי 50 שטרות של מאתיים שקל קח את זה, עזוב זה בעילום שם. ואמר, אתם לא יודעים מי זה הרב ברלנד, אין לכם מושג מי זה הרב ברלנד, זה צדיק כזה שאין לכם מושג מי זה, מה הוא פעל ושינה אצלי בחיים. תדע לך, עברתי את כל העבירות שבעולם, עברתי דברים הכי קשים שבעולם, ומי שקרב אותי ומי שנגע לי בנקודה זה הרב אליעזר ברלנד. הוא נתן את התרומה הזו ואמר בעילום שם, בלי דיבורים, כל טוב."

"קיבלנו חיזוקים מעוד כל מיני אנשים שאמרו שזה ממש אוויר לנשימה, הצליחו לחיות מחדש, הנשימה חזרה להם מחדש אחרי כל השואה הרוחנית שאנחנו נמצאים כאן עכשיו – הפרקי זעקה של דוד המלך מצילים להם את הנשמה, הם מזדהים עם כל מילה. כל אדם שיקרא את הפרקים יזדהה עם המילים איזה משמעות שם, מה דוד אומר, הצילני, כמה טמנו פח לי."

"מי שיסתכל במזמור פח איזה משפטים אומר דוד המלך. כל אדם שעובר עליו נפילות שיאמר את זה הוא ירגיש ממש מחובר בנשמה לדיבורים הללו."

"אשרינו שזכינו"

להשיג את הפרקים נבחרים  בטל' – 052-713-4512

ואצל רבי אהרן שושן הי"ו 050-412-0653

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"בגן עדן מקדם" • שבע ברכות אחרון לנינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א במעונו • גלריית תמונות מרהיבה

שיעור אש להבה במעלת שלום בית ○ ברכת המזון ושבע ברכות ○ שמחה וריקודים ○ …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *