הרב מנחם אזולאי

תשעה באב מאת הרב מנחם אזולאי שליט"א – "הלב אטום, אין בו שום רגש של צער אמיתי על החורבן והגלות"

תשעה באב, מאת הרב מנחם אזולאי שליט"א "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל" (א,א). אלו דברים? דברי תוכחה, אבל הכל ברמז, הכל עם כף זכות. כי המקומות בעצמם גרמו להם לחטוא. "המקום גורם". אתם בסדר, אתם נפלאים, רק המקומות שעברתם, הם גרמו לכם לחטוא כי הרי עברו במדבר, מקום נחש, שרף ועקרב וזה מה שגרם להם שנכשלו (ע"פ …

קרא עוד >

הסוכה זה חיבוק שמחבק אותנו הקב"ה – דברים קדושים לפני חג הסוכות

זאת לא ניסת עדיין לצעוק כל היום: "רבונו של עולם, הטעימני טעם סוכה"! איזה טעם היית טועם אחר כך בקדושת הסוכה (רבי נתן). רק מילה אחת – אשרינו! שמחה ביהדותנו, זה השורש של השמחה. בורא עולם חמל עלי ולא עשני גוי, יש דבר יותר משמח מזה? הסוכה זה חיבוק שמחבק אותנו הקב"ה כמו שכתוב "וימינו תחבקני" ואומר הארי"זל שהכוונה היא …

קרא עוד >

הרב מנחם אזולאי: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (כא,א).

רבי אליעזר אומר: אם יש דין למטה, אין דין למעלה, ואם אין דין למטה, יש דין למעלה. כיצד? אם יעשו בני ישראל את הדין מלמטה – אין מידת הדין נעשית מלמעלה. לפיכך אמר הקב"ה : שמרו את המשפט שלא תגרמו לי לעשות משפט מלמעלה, שנאמר : "ואלה המשפטים" (מדרש תנחומא ה). תורה של בוקר, תורה של ערב. רק לפני שבוע, …

קרא עוד >

אף פעם לא מספיק לנשמה שלך כי הנשמה היא דבר כזה גבוה, היא חלק אלוק ממעל

"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל"(ט,א). "שמיני זה כבר מעל הטבע. שמיני זה כבר האין סוף. שמיני זה להפוך את השבעים מדורות אש של תאוות ויצרים לשבעים שלהבות דקדושה" (מורנו הרב). "והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני" (יא,מד). קדושה זה משהו כזה שקט, כזה עדין, בקושי יכולים להבחין בו. אבל העוצמות הן עצומות. זה בעצם החיבור שלנו …

קרא עוד >

הגעת לתפילת שמונה עשרה?

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום"…(כח י, יא). "תפילת שמונה עשרה זה המקום. הגעת לתפילת שמונה עשרה, הגעת למקום הנכון, פה זה הישועה, פה זה הקופה של המיליון דולר. הקב"ה מחכה לתפילה שלך, הוא רוצה לתת לך הכל, הוא פשוט מחכה לתפילה אחת בכוונה, תפילה אחת בלב  נשבר, מילה במילה, אות באות, הוא פשוט מחכה לזה, מתאווה לזה. …

קרא עוד >

מותו של יעקב וקבורתו, כאדם הפושט בגדיו ותולה אותם בקיר

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" (מז, כח) "יעקב אבינו לא מת" – לא טעם טעם מיתה. שכל מיתה היא עניין השתנות ומעבר מהעולם הזה לעולם הבא, ואילו יעקב, כל אותן השנים שחי במצרים, הטעימו הקב"ה טיפה של חיים מעין עולם הבא, ובמותו לא השתנה. מותו של יעקב וקבורתו, כאדם הפושט בגדיו ותולה אותם בקיר, לכשיצטרך, יחזור וילבשם (ספר …

קרא עוד >

הצדיק הגדול הוא יתום, הוא נסתר לגמרי, לא יודעים ממנו כלום

"ויגש אליו יהודה" (מד, יח). "אני יוסף". צדיק האמת מתגלה. צדיק יסוד עולם. יוסף זה הכל, זה שורש לכל, ממנו כל השפע נמשך לעולם, יוסף הצליח להסתיר את האור שלו, את הכוח שלו, ויהי יוסף "יפה תואר ויפה מראה" זה ראשי תיבות "יתום", הצדיק הגדול הוא יתום, הוא נסתר לגמרי, לא יודעים ממנו כלום (חומש "היכל הברכה"). כוחה של אמת …

קרא עוד >

ע"י שמחה אפשר לזכות לישועה, אפשר להמתיק את כל הדינים שבעולם.

"וארא אל אברהם  אל יצחק ואל יעקב בא-ל ש-ד-י ושמי ה' לא נודעתי להם" (ו,ג). א-ל ש-ד-י, על שם שיש די באלוקותו לכל בריה ובריה (האריז"ל). "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" (ו,ט) ע"י שמחה אפשר לזכות לישועה, אפשר להמתיק את כל הדינים שבעולם. צריך ללמוד לחיות את ההווה, להפסיק לחשוב מה היה ומה יהיה, להפסיק לדאוג מהעבר …

קרא עוד >

היא כל כך כוספת לשירה ולניגון

"ויהי בשלח פרעה את העם" (יג,יז). "בשבת שירה אפשר לזכות שיבקע הלב האטום כמו שנבקעו כל מימות שבעולם" (תפילה לעני, יב). "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה" (טו,א). אדם מנגן ושר, הוא מייד מתחבר אל ה'. השירה והניגון זה החיבור הכי נפלא בין אדם לבורא. הנשמה שלנו מגיעה מהעולמות העליונים, שם היתה רגילה לשמוע את שירת מלאכי …

קרא עוד >

וכשאדם מתנתק, מתנתק, מתנתק, שוכח את הכל, עוזב את הכל, הוא מקבל חיים חדשים.

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ " (א,א) בשביל ראשית ברא אלוקים את השמים וכו', שעיקר שמים וארץ היה בשביל ראשית, דהיינו שיתחיל האדם בכל פעם מראשית כאילו היום הוא ראשית התחלתו" (ליקו"ה בב"ח ד,יג). הכל מתחיל מחדש כשאדם מתחיל דרך חדשה, הוא זורק הכל. מתנתק מהכל. לא רוצה לקחת אתו שום דבר ממה שהיה קודם. וכשאדם מתנתק, מתנתק, …

קרא עוד >