Tag Archives: אחרית הימים

חייבים להתפלל על הרב ברלנד שלקח על עצמו את פעולות אחרית הימים • מסר נורא מהמשפיע הגה"צ רבי יעקב משה סלמנוביץ' שליט"א

בעקבות מצבו הרפואי הרעוע של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א, מתאספים כלל תלמידי מורינו הרב שליט"א מכל רחבי הארץ ביום רביעי הקרוב לעצרת תפילה וזעקה שיחוס וירחם עלינו ריבון העולמים וירפא ברפואה שלמה את מורינו הרב אליעזר בן עטיא ברלנד שליט"א בתושח"י. לפניכם מסר נורא מאת המשפיע הגה"צ רבי יעקב משה סלמנוביץ' שליט"א: היות ועכשיו הייתי בתפילה של הרב, וראינו …

קרא עוד >

לקרא ולבכות. מעלת הנהרגים על קידוש השם מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

אומר הזוהר, הנשמה שנהרגת על קידוש ה', באמת צריכה להיכנס ישר לגן עדן! אבל היא לא נכנסת לגן עדן, היא יושבת על שערי גן עדן, היא יושבת בפתח של גן עדן, והיא אומרת – אני לא אכנס לגן עדן עד שה' יגאל את הדם שלי! אני לא אכנס עד שה' ישמיד את הרוצחים האלה ויעקור אותם מהעולם! וזה הסוד שהתגלה …

קרא עוד >