תגים פוסטים מתויגים עם "אמונה וביטחון"

אמונה וביטחון

יצא הצדיק פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה ואנחנו פה נשארנו עם הכיסופים, הגעגועים. מחכים ולא שוכחים, כל דיבור של מורינו הרב שליט”א שהיה נאמר במעמד המרגש של ההדלקה ליד ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי בל”ג בעומר. שובו בנים אינטרנשיונל מגישים לכם את מעמד ההדלקה הקדוש במחיצתו של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. לראות את רגעי ההוד וההתעלות ליד הצדיק ובצילו של הרשב”י.
מי שהיה שם לא ישכח.

 

לג-בעומר

בסיעתא דשמיא ערכנו ותמצתנו עבורכם את השעורים האחרונים של כ”ק מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. הדברים מדהימים ומעוררים געגועים, אסור, ממש אסור להפסיד. השעורים המלאים בפנים.
על פרשיות חיי שרה, תולדות ויצא יש מליון קושיות, צריך ללמוד את הפרשות עם פירוש הבן איש חי. כל פרשת ויצא עוסקת בגנבות: רחל גנבה את התרפים ללבן. “ויגנוב יעקב את לב לבן כי בורח הוא”. יעקב אומר ללבן: “גנובתי יום וגנובתי לילה”. לבן מרמה את יעקב בלי סוף. לאה צועקת על רחל למה את גונבת לי את יעקב. כל הסודות והקושיות נובעות מכך שפרשת ויצא מדברת מסוד חיבור פרצופי רחל ולאה.

לאליעזר עבד אברהם היו מלא קושיות על אברהם. כל שנייה באו לו עוד ועוד קושיות עד המילה מחריש – “ויהי מחריש”, שם תורצו לו כל הקושיות. משום שהוא ראה שצריכים לצאת מיצחק יעקב ועשו. המילה מחריש גמ’ 558, בדיוק יעקב ועשו. אז התגלה לאליעזר מי זה יעקב אבינו שדמותו חקוקה בכסא הכבוד, יעקב אבינו הוא השלמות. אליעזר הבין שאברהם אבינו לא עושה שום טעויות בחיים, התגלתה לו האמת לאמיתה. אם אדם מחריש ומתבטל לצדיק ולא מקשה קושיות הוא זוכה שמתורצים לו כל הקושיות.

כל הרווקים והרווקות שרוצים את זיווגם צריכים להגיד ארבעים יום אחר ברכות השחר את פרק כד בספר בראשית. לכתחילה כדאי להגיד פעמיים ביום ובדיעבד פעם אחת. שם התורה מדברת על שידוך רבקה ויצחק ע”י אליעזר.

בכל דור צריך להגיע משיח וה’ דוחה את זה. השם מחכה שאנשים יחזרו בתשובה מתוך בחירה. ה’ מחכה לאתערותא-דלתתא ואז יבוא משיח, אם אנשים לא יעשו תשובה לא יבוא משיח.

מהיום (ח’ כסליו, ויגיד כל אחד מרגע שישמע זאת) כל אחד צריך להגיד לפני השינה פרק ד פסוק ח’ בספר מיכה (צרפנו זאת לזיכוי הרבים) במשך 40 יום. מי שיאמר זאת 40 יום יום יזכה להביא את המשיח.

יש רק פסוק אחד בתורה (פרשת כי תשא) של נקרת הצור ויש לזה קשר לחודש טבת וטוב להגיד את הפס’ הזה כי הוא הכי חזק בתורה – “וְהָיָה בַּעֲבֹר כְּבֹדִי וְשַׂמְתִּיךָ בְּנִקְרַת הַצּוּר וְשַׂכֹּתִי כַפִּי עָלֶיךָ עַד עָבְרִי” (שמות לג כב). שם התגלו למשה רבינו כל הסודות, יג מידות הרחמים, שם קרן עור פניו.

רק מי שמתפלל בכוונה זוכה לאמת. מי שלא מתפלל בכוונה אין לו אמת ואין לו סיעתא דשמיא.

ותתפלל חנה על ה’ – חנה אותיות חנוכה, חנוכה אותיות חנה כו’. ואומר האר”י הקדוש שעל ידי תפילות חנה נהיה נס חנוכה (הרב שליט”א מדייק בדבריו מהפסוקים). חנה התפללה על חנוכה ועל גוג ומגוג.

אדם שהוא איש אמת שולחים עליו חצים מכל הכיוונים וכמה שאתה יותר איש אמת כך שולחים עליך יותר חצים עושים עליך יותר מחלוקות ומדברים עליך יותר לשון הרע. חזקיהו היה ראוי להיות משיח, לכן בא עליו סנחריב עם  2 מליארד ושש מאות מליון חיילים בכדי להילחם בו. זה בדיוק כנגד מאה מליון הויות (מאה מליון כפול 26), בגלל שפוגמים בשם הויה מגיעים המזיקים. החצים היו מופנים על איש האמת (חזקיהו), כי כל כמה שאדם יותר באמת ה’ מנסה אותו יותר בכדי לראות אם הוא נשבר וחו”ש נופל ליאוש או שמתחזק באמונה. כמה שאדם יותר איש אמת יותר נלחמים בו.

סנחריב מגיע עם כל חֵילוֹתֵיוֹ לירושלים בערב פסח וחזקיהו אומר, אני עושה ליל הסדר כרגיל (הולך לישון), סנחריב לא קיים בכלל, אין כלום, יש רק את ה’ יתברך. כמו שאמרה מרים לאביה עמרם כשהתגרש מיוכבד: אבא, אין פרעה בכלל, פרעה לא נברא. אם עמרם היה עומד בנסיון ולא מתגרש מאשתו היה נעשה התיקון השלם.

ה’ נשבע שתהיה גזרת סנחריב והוא יגיע עם חֵילוֹתֵיוֹ עד ירושלים, אבל אז ה’ ישמיד אותו. כך גם לגבי הצדיק, לא שיך להתפלל שתופסק המחלוקת והלשון הרע כנגד הצדיק, זה יבוא בכמויות אדירות כמו סנחריב שבא על ירושלים. צריך להתפלל שיתגלה האור של הצדיק, חזקיהו היה בטוח שהכל הבל וסנחריב עם חֵילוֹתֵיוֹ לא היו קיימים בכלל. בשביל להגדיל את הנס ה’ הביא אותם עד ירושלים ושם הפך את כולם לפגרים מתים. אדם שהוא איש אמת ה’ נשבע שיהיו עליו מלחמות.

צריכים להיות בקיאים בכל סדר 21 מלכי יהודה: דוד, שלמה, רחבעם בן שלמה, אביעם, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיה, יואש, אמציה, עוזיהו, יותם (אמר הרב: יותם המלך ה- 12 וכל מי שמזכיר את שמו נמחלים לו כל עוונותיו), אחז, חזקיהו, מנשה, עמון, יאושיהו, אחאב השני, יהויקים, יהויכין וצדקיהו.

כל האסונות והשואות מגיעים מכוון שרואים שרודפים את הצדיק וכולם שותקים, אם היו מוחים לא היו אסונות. כולם ראו שרודפים את דוד המלך וכולם שתקו, דוד היה עם 600 איש (400 משפחות) בלבד, עם תינוקות בידיים. הם רצו מיער ליער ומגבעה לגבעה, לא היו להם מטוסים ומכוניות, הלכו יחפים.

כל מה שחלקו על דוד והוא היה צריך לנדוד עם שש מאות האנשים ותינוקות מתרחש עד היום. כל מי שהיה אז נמצא עד היום, אנשים נולדים היום ולפני אלפי שנים הם היו בין רודפי דוד המלך, או שהם לא מחו. הם נתנו לדוד ואנשיו לרוץ יחפים עם תינוקות בידיים. ה’ לא מוחל.

אם היו מתדבקים בצדיק בזמן השואה ואומרים בזכות הצדיק היו ממתיקים את כל הדינים. כשנאחזים בצדיקים ממתיקים את כל הדינים. נטורי קרתא (שומרי העיר) האמתיים הם המקורבים לצדיק. הצדיק הוא ששומר על כולם, על כל העולם. הצדיק הוא הבוקר, הוא היחידה, הוא האור האמתי, יש לו ש”ע ריבוא נהורין. וכי אנחנו מצאנו את הצדיק? אנשים מתייאשים! אך חייב האדם לומר שהוא לא מתייאש וממשיך לחפש את הצדיק. לא מספיק לחפש את הצדיק, צריך לחפש יותר ויותר. להמתין, לא להיבהל מהלשון הרע, להמתין עד שה’ יגלה את האור האמתי.

אדם שגר בחו”ל ויכול לעלות ארצה ישראל ולא עולה זה אסון. כל שנייה שלא עולים לארץ זה אסון.

צריך לצאת מהפגם הידוע, מהרוח שטות, אם א לומדים קצות החושן זה קשה מאוד. הקצות מחזיק את המוח.

אלפי איש בעולם עברו את גיל המאה, יש מי שהגיע ל- 140. אפשר לעבור את המאה בקלות לא לא לאכול הרבה, האוכל סותם את הנימים, את הוורידים, את העורקים.

“אף אחד לא יכול להכחיש את מה שאני אוחז בלבי מהגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א” , סותר הרה”ח הרב יעקב משה סלמנוביץ’ את השקרים שמפיצים בשמו רודפי הרב שליט”א. “אני אוחז שהרב שליט”א נשלח ממרום לדור האחרון, איש האלוקים, הרב הדומה למלאך ה’ צבקות. נכון, כשאני מדבר עם אנשים פרטיים (הרב סלמנוביץ’ רומז על רודפי הרב, אותם הוא לא רצה לצער ולכן אמר דברים רכים שיהיו נעימים לאוזנם) אני אומר דברים בכדי לא לפגוע בהם וגם בכדי שלא יחלקו יותר על הרב שליט”א”.

“הרב שליט”א מציל רבבות אנשים בדור הזה מרדת שחת, עימם יש לו קשר אישי בטלפון תוך שהוא זוכר את הפרטים האישיים של כולם, לא יאומן כי יסופר. אסור יותר מידי לפרסם את הדברים בכדי שלא יזיקו חו”ש לרב שליט”א (זו גם אחת הסיבות שהרב מסתיר את עצמו בהסתרות חדשות), אבל מדובר בפרטים שאני יודע אישית, איך שהציל רבבות אנשים”.

“רבינו מדבר על התורה שבע”פ שהיא הסימן הכי גדול לכך שאדם הוא מצד הקדושה, ומי כמו הרב ברלנד שליט”א שאינו מפסיק לדבר על התורה שבע”פ ודובר שלום בלבבו. הרב שליט”א זכה להיות אביהם של ישראל וכמה שידברו עליו אני דן אותם לכף זכות, אפילו את אלה שהקליטו אותי (כנגד רצוני וידיעתי) וגם את התכונות האלה קיבלתי לרוב מהרב אליעזר בן עטיא, איש אלוקים, מלאך ה’ צבקות”.

“אנחנו נמצאים באחרית הימים, רואים שהמשיח מגיע, כל העולם גועש ורועש, יהיה כזה טוב ונעים וכל התורות של רבינו יתגלו בכזה זהר ואור. מה זה כל האייפונים והזבל שיש בבני ברק ות”א, חבל, יהודים יקרים למה לנו להיכנס למחלוקת. יש לנו צדיקים בדור הזה, בואו נצא לשדות ונצעק לה’ יתברך. מי כמו הרב שליט”א שחילק מליוני שקלים עבור הוצאת אנשים לשדות? מי כמו הרב השליט”א ששר את הניגונים של התפילה? כמו שרבינו אומר שמי ששר את הניגונים של התפילה הוא מלביש את השכינה בלבושים המאירים”.

“הרב שליט”א פתח את הדרך לאומן ומסר את נפשו על הנסיעות לאומן. הרב הראה לכולם שאפשר לשמור את העיניים ואלפים רבים בעולם כולו הולכים כך, איזה נעימים, איזה טובים תלמידיו בכלל חסידי ברסלב. מה אני אעשה? אני מאמין שהרב זה דבר מאוד, מאוד גדול. אע”פ שאני אוהב את כל חסידי ברסלב, מה אעשה? אני אוהב מאוד מאוד את הרב שליט”א. עם כל הקושיות שניסו להלעיט אותי על הרב שליט”א, אך מה אעשה? איזה נפלאות, אדם שזכה לשלמות התורה שבע”פ.”

כעת צריכים להבין את המשך דבריו של הרב סלמנוביץ. אחר שפרסמנו את המסר הנוקב אותו הוא העביר דרך הנגיד המפורסם, הרב ישראל זינגר שליט”א, וכן דבריו שאמר בעבר, פנו שוב אותם רודפים אל דרכיהם העקלקלות וחזרו להטריד גם את הרב סלמנוביץ’. הוא, שאין בכוחו להתמודד עם מחבש הלחצים שלהם, מנסה בהמשך דבריו למתן במקצת את המסר. אך, כל בר דעת מבין מדבריו כי הוא אומר זאת מתוך יראה ובאמת דעתו היא אהבה וקשר חזק לרב ברלנד שליט”א. 

“אני עם הרב שליט”א, למעשה, מי אני בכלל שאהיה עם הרב. אני מכיר את הרב שליט”א עוד לפני שהתחתנתי ויש לו כזו שלמות. אצל הרב ראיתי שלמות גם בפה וגם בלב, חכמה אלוקית ודבקות נוראה מאוד. הוא מסתתר בצורה כ”כ יפה ומשגע את כל העולם גם בזמנים שהוא לובש גדלות וגם שהוא מתחפש בקטנות, אף אחד לא יכול לעמוד עליו – שנזכה שיוביל אותנו לקראת משיח צדקנו. ראיתי שהרב שליט”א הוא תמיד ביראת ה’, כל מעשיו הם תמיד ביראת ה’. אף אחד לא יכול להכחיש, כל אצבעותיו נעות ונדות ללא הפסקה כשהוא מסמן בהם את שם ההויה בדבקותו בשם. כולנו מתפללים שה’ יאריך ימיו ושנותיו.”

“רוח הקודש ממש, אני שמעתי איך שהרב שליט”א מתקשר לאנשים רבים רגע לפני התאבדות, ברגע האחרון הוא מציל אותם, לא יאומן כי יסופר. הרב ברלנד הקדוש, קודש קודשים, לימד אותנו את הבושה הזו, כל השפלות והענווה שיש לו. מי שמכיר אותו, כמה הגדלות והפרסום הם שטויות אצלו ואיך גם שהוא נאלץ ללבוש גדלות בשביל העולם הוא מסתיר את עצמו בתוכה. הוא כולו טוב וחמלה, כמה עבודות קשות הוא עשה עבור ה’ יתברך בלי סוף וכמה חמלה יש בו על בני אדם. אני בעצמי ראיתי ממנו בלי סוף חמלה. כמה הוא בכה על אנשים שקשה להם וצר להם.”

“כל מה שבוער בו הוא רק טוב, רבינו, ר”ה, שדות, יערות. המחלוקת הזו היא רק בכדי להביא את המשיח ולגלות את רבינו בכל העולם. הרב שילם מליונים להוציא אנשים להתבודד ואני לא מדבר על כל המיליונים האחרים ששפך עבור ה’ יתברך. עד היום הרב משלם מליונים לאנשים, אפילו מתוך הכלא.”

“עכשיו זה הזמן להפוך את הכל לטוב, אם נזכה להתאחד נוכל להביא את המשיח וכל העולם יראו את היופי של רבינו.”

באדיבות קו המידע 02-800-8800 מארה”ב 18456400007 מאנגליה 442038073333

עו"ד אפרים דימרי
“אין דברים כאלה, הוא מדבר עם מלאכים, הפכתי את עצמי להיות חסיד שלו.”
אלו הדברים שאמר עו”ד אפריים דמרי, ראש צוות ההגנה של כ”ק הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א בראיון שנערך עימו:

“את העיסקה הזו ערכנו בכדי לסיים את הסחרור המשפטי שמתחולל סביב הרב ברלנד שליט”א. כיוון שכרגע, עד שיסתיים תהליך ההוכחות של הרב שליט”א זה יכול לקחת בן שנה וחצי לשנתיים שכל אותו העת הרב יושב מאחורי סורג ובריח. כלומר, גם אם הרב יוצא זכאי, לא עשינו בזה כלום, הרב כל הזמן ישב בכלא. אני מאמין שהרב זכאי, אבל חכמינו למדו אותנו כי לפעמים אל תהיה צודק אלא תהיה חכם. המציאות כרגע היא שצריך לשחרר את הרב כמה שיותר מהר.”

“אני יושב עם הרב מלפני החגים, התאהבתי בו, אני אישית קורא לו מלאך, יש לו כוחות רוחניים מאוד גדולים, איש מדהים ובאמת אין דברים כאלה. יצא לי לייצג המון רבנים ומקובלים, אך אחד כמו הרב ברלנד שליט”א, לא חושב שיש דבר כזה, לדעתי הוא יחיד בדורו. מאז נרקמה בינינו אהבת אמת ואני מקווה שהרב שליט”א במהרה יחזור לקהילתו בראש מורם, בגאון. יש לכם, לא! יש לנו (מתקן את עצמו עו”ד דמרי), אני הפכתי את עצמי להיות חסיד של הרב שליט”א. יש לנו רב יחיד בדורו, גאון בדורו, אין דברים כאלה אני אומר לכם.”

עו"ד אפרים דמרי עם גבאי של הרב ברלנד
עו”ד אפרים דמרי בבימ”ש השלום בירושלים היום

“סיפור אישי שקרא לי עם הרב שליט”א. לפני עשרה ימים הייתי צריך להיפגש עם הרב שליט”א ומכיוון שהוא כזה צדיק הלכתי לפני כן לטבול בכנרת, כאשר ראה אותי הרב הוא מיד ציין לעברי – טבלת בכנרת, נכון? אישרתי, והרב כתב על דף את שמות המלאכים שסביבי והחל לדבר איתם לידי. הוא בדרגה רוחנית כבירה, הוא שר למלאכים ואמר לי: עו”ד דמרי, תסתכל המלאכים מחוללים, אבל אני לא יכול לראות, אין לי היכולות של הרב שליט”א, אבל אני הרגשתי זאת, ממש הרגשתי את זה.”

“הרב הוא גאון, מוחו לא ניתן לתפיסה כבן אנוש. הוא עשה לנו שם חשבונות שאי אפשר לתאר והכל מדוייק על הפסיק, זה מדהים.”

הראיון נערך בקו שובו בנים אינטרנשיונל 02-991-7173

עו
עו"ד אפרים דמרי בבימ"ש השלום בירושלים היום
“גיליתי אישיות נפלאה, מיוחדת, אדם צדיק ממש, איש צורה ענק. יש לו ידע עצום וגדול בתורה. אני פוגש את הרב שליט”א כמעט כל יום, אני גר בצפון ולפני שאני נוסע למשרדי בת”א אני נכנס לקבל את ברכתו. עד עתה שמעתי עליו רק דרך התקשורת, אבל אני יודע כבר לא להתייחס אליה. יש לי נסיון עשיר בעבודה עם אנשי רוח, רבנים, מקובלים ואדמור”ים ואני חושב שהרב שליט”א הוא יחיד בדורו. מדהים, מדהים, אני לא מפסיק להתפעל מיכולותיו, בעיקר הפשטות והענווה שלו, הוא מבטל את עצמו מול אחרים.” ראיון נוסף שנערך עם עו”ד אפרים דימרי שופך אור חדש על ההתרחשות סביב נושא הרב שליט”א.

“יש לי דפי תורה משעורים שלמדתי עם הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א”, פותח עו”ד דימרי את דבריו. “הוא פשוט עוצם עיניים ומצטט גמרות ומפרשים, רש”י, תוספות ומה לא, גימטריות, נוטריקונים. הרב שליט”א הוא חף מפשע, אבל הרבה פעמים צריכים להיות ראליים, חכמים ולא צודקים, משום שאם ננהל את תהליך ההוכחות של הרב שליט”א זה יכול לקחת הרבה זמן, הרב לא בריא ולא צעיר בכלל. יהודי צדיק שמתייסר בישיבתו בתוך הטומאה שם, הרבה פעמים עדיף לאדם לקחת על עצמו דברים שהוא לא עשה ולסיים את הסיפור. ברור שאם הרב שליט”א היה נמצא אפילו במעצר בית היינו מנהלים את התיק עד תומו ולא היינו מגיעים לעסקת טיעון”.

“אפשר בהחלט להוציא את הרב שליט”א זכאי, אבל אי אפשר להשאיר אותו להתייסר מאחורי סורג ובריח, הרי הקב”ה מחליט מי זכאי ומי אשם. יש לרב שליט”א ערמות של ספרים בתא שלו, מדפים על גבי מדפים והוא כל היום יושב ולומד.”

“כתב האישום המקורי קוצץ בחצי, כל מה שהתחיל על ידי מדינת ישראל בקול תרועה ירד לטמיון, ההר הוליד עכבר. כל המיליונים הושקעו סתם. מאשימים את הרב שליט”א בדברים מינוריים לחלוטין ואני אומר לך שאם היה מדובר באדם רגיל ולא ברב התיק הזה היה מסתיים בכלום.”

“אני אומר לחסידים של הרב שליט”א שעליהם להיות גאים ברב שלהם, יש לכם רב שהוא צדיק מאוד. הרב אוהב אתכם מאוד והוא גאה בכם מאוד, אני הצטרפתי עכשיו לחסידות שלו.”

אנחנו יודעים שהיית תלמיד של הרשל”צ הרב מרדכי אליהו זצ”ל, זה נכון?

“כן, והיום אתה יכול לקרוא לי תלמידו של הרב אלעזר ברלנד שליט”א.” 

מה עם חילול השם שנגרם?

“אין חילול השם, הרב שליט”א הודה בדברים קטנים מאוד. כולנו יודעים שאם הרב היה בחוץ היינו מוכיחים לכל שהרב נקי לגמרי, מה עוד שכל העת הלכו איתי יד ביד רבנים ואדמור”ים גדולי מאוד והם חיזקו אותנו. גם הרב שליט”א ביקש שאברר לו עם הרב הפלוני הזה ואחר, ממש אנשים ענקיים, גדולי תורה בדורנו שאמרו לנו ללכת על זה ולחסוך את כל חילול ה’ הנורא שנגרם.”

לראיון נוסף עם עו”ד אפרים דמרי לחץ כאן.

הראיון באדיבות קו המידע 02-800-8800 מארה”ב 18456400007 מאנגליה 442038073333

 

כל העבודה של האדם בימים האלה, ימי ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, היא לזכות ל”עץ החיים” שזה עבודת ה’.

אחרי שאדם הראשון חטא, נסתמה הדרך ל”עץ החיים”, ה’ שם את “להט החרב המתהפכת” ואת הכרובים לשמור את הדרך המובילה “לעץ החיים”, מאז כל מי שרוצה להיכנס ל”עץ החיים” (עבודת ה’) עומדים לפניו מניעות ועיכובים ע”י הכרובים ו”להט החרב המתהפכת”.

מסביר רש”י: “את הכרובים” (=מלאכי חבלה), “להט החרב המתהפכת” (=שמאיים עליו מלהיכנס עוד לגן) – מאיים ומפחיד אותו להיכנס ל”עץ החיים”. אדם מפחד ללמוד תורה, מפחד לקום חצות, לעשות התבודדות, ללכת לשדה, מפחד לנסוע לקברות צדיקים, מפחד מערבים, מה זה ערבים ?! ערבים בכלל לא קיימים כמו שכתוב “הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו” הם בכלל לא קיימים בכלל לא נמצאים.

מסביר ר’ נתן : שבימים האלו אנחנו צריכים לפתוח את הדרך ל”עץ החיים”, בימים הקדושים האלה אנחנו צריכים להתגבר ולפרוץ ולגלות את הדרך ל”עץ החיים” – את הדרך לעבודת ה’. כל עוד שאדם נמצא בעץ הדעת טוב ורע, אז יש לו מניעות, פחדים , ספקות, בלבולים, הוא לא יודע עצות בנפשו, וע”י אמונת חכמים זוכים להיכנס לעץ החיים כמו שאומר ר’ נתן: “וְעֵצָה שְׁלֵמָה בַּעֲבוֹדַת ה’ אִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת כִּי אִם עַל-יְדֵי הַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים שֶׁבַּדּוֹר” (ליקוטי הלכות סוכה, ג’). אדם צריך למצוא צדיק שיכול להביא אותו ישר ל”עץ החיים”, ישפיע לו את המוחין מעץ החיים, יכניס אותו ל”עץ החיים” ואז לא יהיה לו שום חלוקת עצה, שום בלבול, שום פחדים, ויזכה להתגבר, על כל המניעות, על כל העיכובים שבאים מהכרובים ומ”להט החרב המתהפכת” ויכנס לעבודת ה’.

  

“אני ממש מבקש ממך לכתוב, שלא הוספתי מילה מיותרת בסיפורי. כיון שהסיפור הזה נשמע הזוי אני מאריך, אך מדייק מאוד בפרטים. אני לא איש שמתרגש מכל שטות”.

“שמי יצחק ריצ’רד ואני אברך ליטאי שגדל וצמח בישיבות ובעולם הליטאי. יש לי חבר שהתקרב לברסלב, וביקש ממני באחד הימים שאעשה איתו סדר על ליקוטי מוהר”ן. הסכמתי, אך לא משום שהספר עניין אותי, אלא בבחינה של ‘דע מה שתשיב לאפיקורוס’. הכוונה, שאם יגיע איזה ברסלבר ויכנס איתי בדברים, אדע מה לענות לו. יש לי ב”ה בקיאות טובה בהרבה מספרי המוסר וכן בתניא, ועתה נפלה לידי אפשרות להשלים גם את החור הזה”.

“באחד הימים שאני יושב ולומד איתו, פנה אליי אחד הלומדים בבית המדרש והציע לי שאבוא איתם לאומן לר”ה. לפני שהוא מסדר לי את הכרטיס שאלתי את אשתי שענתה שמבחינתה וודאי שאני לא נוסע, אלא שאעשה מה שאני רואה לנכון. הלכתי לסדר דרכון לנסיעה וגיליתי שאני בכלל לא ישראלי, אמנם נולדתי בישראל, אך נחשב אזרח צרפת. אחרי סיפור בכלל לא פשוט ובעזרת חבר טוב הצלחתי להוציא דרכון חירום מהקונסוליה הצרפתית”.

“ב”ה הגעתי לאומן, לציונו הקדוש של רבי נחמן, נתתי פרוטה לצדקה ואמרתי תיקון הכללי. מרגע זה הרגשתי שהכול היה שווה, שאני יהודי”.

ציונו הקדוש של רבי נחמן באומן
ציונו הקדוש של רבי נחמן באומן

“בליל שבת שהיה לפני ר”ה נכנסתי לקלויז, ו”בחכמתי” הגדולה הצלחתי לראות את הרע שבכל אחד. התפללתי לה’ יתברך שיציל אותי מהרע שבי, אח”כ הלכתי לציון והתפללתי שיזכה אותי לראות את הטוב שבכל אחד. היה לי קשה עם זה, משום שבעברי הייתי גם תלמיד חכם ובעל בטחון ולדוגמא, אם ראש הישיבה שלנו היה חסר הייתי מחליף אותו. ועם זאת הייתי גם חברמן שאנשים אוהבים אותו. פתאום, אני מגיע לציון של רבנו ומראים לי שאני לא יכול להמשיך ולשרוף ככה את העולם. לא ידעתי מה לעשות, עד שהלכתי לאיזו פינה ונתתי שאגה אדירה שהשם יושיע אותי”.

“לפני התשליך הרגשתי שאני לא ברסלבר. כולם באחדות, ואני כזה חכם עצום שמצליח לראות רק את הרע שבכל אחד. אמרתי לעצמי, ‘אתה ממש מסריח, אתה פשוט לא יכול להמשיך כך'”.

התשליך באומן ברוב עם הדרת מלך
התשליך באומן ברוב עם הדרת מלך

“אני יורד לתשליך ובדרך ניגש אלי ילד קטן ששואל אותי אם אני יכול ללוות אותו. תוך כדי הליכה הוא שואל אם אני ברסלבר. לא יודע, אני בדיוק מתלבט בשאלה הזו. מה אתה אומר? לא! אז מה אני צריך לעשות בשביל להיות ברסלבר? קודם, אתה לא יכול להיות ברסלבר בסוד, הוא זורק לעברי. הרגשתי מעין התרוממות, פתאום מגיע ילד ואומר לי את הרגשות ליבי”.

“בר”ה השתדלתי להתחזק באמונה ובטחון, לזרוק את השכל וללכת בדרך שהשם מוביל אותי. הדבר התבטא בין השאר בזה שבדירה לידנו נמצאו חבר’ה מאשקלון שלא הלכו להתפלל. ביררתי איתם את הסיבה לכך, הם ענו שגם בבית הם לא מתפללים, כעת הם עושים את אותו הדבר, רק ליד רבנו. המשכתי ושאלתי, במידה ואסדר פה מניין האם הם תבואו להתפלל? הם אישרו. זו הייתה ממש מסירות נפש עבורי, להימצא באומן ולא להתפלל בציון, ואכן המניין הלך וגדל. הרגשתי בתוכי שהמסירות הזו תזכה אותי בהארה מהי”ת, וכך הסתובבתי בציון וחיכיתי לאור הזה, מחפש ולא יודע מה. תוך כדי הליכה נכנסתי לקלויז וראיתי חסיד מבוגר מתפלל, ופשוט לא הצלחתי להפסיק להסתכל עליו. מעולם לא ראיתי דבר כזה, הוא היה מאיר, ממש משהו כביר. כשהסתיימה התפילה שאלתי לשמו ואמרו לי שזה הרב שמשון ממאה שערים”.

“בחזרה מאומן ישבו לידי שניים שכל הדרך סיפרו לי סיפורים על הרב אליעזר ברלנד שליט”א, נכספתי לראות אותו. לשמחתי התברר שאחד מהם בקשר עם הרב שליט”א ובנוסף גר ליד הורי בשערי חסד (אני עצמי גר בשכונת קטמון). קבענו שאבוא אליו ויחד נתקשר אל הרב שליט”א. הגעתי לבית הורי עייף מהדרך, עם זאת לא התאפקתי מלספר על החוויות שעברו עלי. לבסוף, כבדרך אגב, התחלתי לספר על סיפורי הניסים ששמעתי אודות הרב. עוד אני מדבר אבא שלי שחשש לעתידי אמר לי, זה רב מוזר, הרבה עלילות, תתרחק. אני גוזר עליך אתה לא מתקרב אל הרב הזה. עכשיו אתה מוחק את הטלפון של זה שרצה להפגיש אותך איתו. אמרתי לעצמי בטח עוד רב הזוי. מחקתי, ולא יודע מה הפסדתי”.

“באמצע החורף הייתי בתקופה של מוחין דקטנות, ופתאום דופקים לי על הדלת שני ברסלברים, נחמן ניסים ועוד אחד שאני לא זוכר את שמו.

שיעור של הרב שליט"א בישיבה
שיעור של הרב שליט”א בישיבה

אורו עיניי, משום, שאני רוצה להתבודד, רוצה להתקרב להי”ת ושום דבר לא הולך. אני שואל לרצונם והם עונים שהם באו לזכות אותי בהוראת קבע לשובו בנים. ‘הופה’, אני אומר לעצמי, בטח משוגעים יושבים אצלי בסלון. אני מספר להם בהתלהבות על הרב שמשון שראיתי באומן, ואחד מהם מספר לי שהוא זה שהחזיר אותו בתשובה. ‘הייתי חילוני גמור כשהרב שמשון פגש אותי ברחוב וישב איתי כל הלילה, קובע עובדות בשטח’. ואז הוא זרק את הפצצה – ‘אתה יודע? הרב שמשון הוא תלמיד של הרב ברלנד שליט”א’. חטפתי שוק וניסיתי לעקל את משמעות הדברים. לבסוף אמרתי לעצמי שאני לא מאמין להוריי בנושא הזה, ולא לאף אחד אחר. אני יודע שראיתי אדם מתפלל כמו שלא ראיתי בחיי, ואם הוא תלמיד של הרב ברלנד, אף אחד לא יבלבל אותי. חתמתי להם על הוראת קבע ולמעשה ברגע שהתחלתי לתת כסף לצדיק, נקשרתי עימו. הצדיק מתחיל לעבוד איתי”.

“באותה תקופה הייתי הולך לשול דחסידי ברסלב במאה שערים, ומצטרף לטנדר שנוסע משם בשתיים בלילה לשדה. כמה לילות הסתובבתי וחיפשתי בתיבות הדואר את השם של הרב שמשון. אשתי לא הבינה מה קורה איתי, הייתי יוצא לחלון בבית ומבקש מהשם שיזכה אותי למצוא אותו. בחג השבועות, לאחר שנכספה נפשי להגיע שוב לאומן, נסעתי לציון הקדוש. זכיתי לעבודת קודש ליד רבנו וזכיתי גם לפגוש את רבי שמשון. הרגשתי שאני הולך להתעלף. לא העזתי לדבר עם הרב שמשון מילה, רק הלכתי אחריו במשך שעתיים לכל מקום שהלך. אחרי מעריב של יום טוב ראיתי את הרב שמשון שוב והייתי בטוח שאין לו איפה לערוך קידוש, מה שבדיעבד התברר כטעות, הרי הוא שהה עם משפחתו באומן. אך, כשהצעתי לו לבא אלינו לקידוש הוא התבטל להצעתי ובא מיד”.

“בדרך לא יכולתי יותר להחזיק מעמד ושאלתי אותו: הרב שמשון, מה הסיפור עם הרב ברלנד? הוא נעצר ואני רואה שהוא מתעבר בחרדת קודש רגע לפני שצעק, הרב זה מסירות נפש, אין לנו השגה בגודל מעלתו וקדושתו של הרב שליט”א. הרב שמשון התחיל לדבר כאלה דיבורים נוראיים בגודל קדושתו ומעלתו של הרב שליט”א, הרגשתי שאני נדלק וחייב לראות את הרב. אחרי הקידוש לא ראיתי אותו, עד ליום בו הרב שליט”א ביקש להגיד ב’שובו בנים’ את כל התהלים. משם הלכתי לישיבת ‘חוט של חסד’, ואחד החסידים שם לקח אותי לביתו של הרב שמשון. חשבתי שהוא יהיה מופתע לראות אותי, אך מיד שראה אותי אמר, ‘אתה רואה, מי שרוצה בסוף מוצא. הוא חיזק אותי מאוד לבוא לעצרות שעושים בחצות לילה עבור הרב שליט”א, ובעניינים רבים בעבודת השם”.

“היה לי רק דרכון חירום אותו הוצאתי בשנה שעברה ושפג תוקפו בדיוק בר”ה. ניסיתי להוציא דרכון חדש, אך לא הצלחתי. שאלתי את הרב שמשון מה לעשות, והוא יעץ לי לערוך שש שעות התבודדות בכותל. עשיתי זאת וסיימתי בתפילת שחרית בעתיקה, שם התפרצתי בבכי. אמרתי להשם: ‘איפה אתה רוצה שאהיה בר”ה, בשערי חסד’?! אח”כ הלכתי לרב שמשון וכשהוא ראה אותי אמר, כל הכבוד, כאילו שהוא ידע שהתפללתי. שתהיה נסיעה טובה, נראה אותך באומן. שבוע לפני ר”ה עדיין לא הצלחתי להשיג דרכון, אך השלכתי יהבי על השם וקניתי ארבעה כרטיסים באלף דולר כל אחד, לאבי, לשני אחיי ולי. בדרך לשדה התעופה אמרתי כמה תיקונים הכלליים להצלחת הרב שליט”א ונכנסתי לביטחון בנתב”ג. הבחור שואל אותי: ‘אחי, מה אני אעשה עם הדרכון הזה’? תסתדר עם זה, זה מה שיש, אני עונה לו. אני לא יכול בשום אופן להעביר אותך, הוא הולך לשאול את הממונה עליו וחוזר אומר לי כנס. אני ממשיך לצ’ק אין ועובר גם כן, ממשיך לביקורת דרכונים וגם שם לא שמים לב. אני עולה למטוס עם דרכון בלי תוקף”.

“אוקראינה, מעבר הדרכונים, ואני נופל על הפקיד הבכיר והקשוח ביותר. הוא שולח מבט מהיר בדרכון: ‘זה לא טוב’! הוא קובע. זה מצוין, אני עונה. כל החבר’ה סביבי אומרים, כנראה שאתה הולך לעשות ר”ה בשדה תעופה, משום שהגענו בערב ר”ה. אך, חבר שלי מתערב ואומר, תראה יש לו יומיים תוקף והוא חוזר מחר. הפקיד חתם”.

“זכיתי לר”ה אצל רבנו, אך בחזרה לא נותנים לי לצאת. כולם עברו ואני נשארתי באוקרינה, בלי דולר, בלי בגדים ובלי טלפון. הפקיד קורע לי את הכרטיס מול העיניים ואומר לי ‘מיסטר גו’ (לך). מתחילים להגיע טנדרים של החוזרים מאומן ואני בלית ברירה מתחיל לעשות שנור. בנס היו איתי ארבע מנות חמות עימם שרדתי בימים הבאים, וכן מס’ טלפון של עסקן מוכר. התקשרתי אליו והוא נתן לי כתובת של הבית כנסת בקייב. הייתי בטוח שיש שם אנשים שיקבלו אותי, בדיעבד התברר שהמקום נעול, חושך ואין אף אחד. אחרי זמן מתוח פתח לי מישהו חלון אליו טיפסתי בשארית כוחותיי. הייתי מותש אחרי כמה ימים ללא שינה, עד שהקאתי שם. למחרת בצום גדליה נסעתי לקונסוליה הצרפתית, אחרי יום מתיש של סידורים חזרתי לבית הכנסת ללא אוכל, ללא בגדים וללא מקלחת. בלית ברירה לקחתי חדר במלון, אך אע”פ שעשו לי הנחה משמעותית, עדיין לא היה לי כסף לשלם. יום חמישי הגיע ואומרים לי שעדיין אין אישור מהקונסוליה הישראלית”.

“המצב קשה, אפילו שיחה של ראש התאגדות כל הקהילות היהודיות בצרפת עם הקונסול לא קידמה את העסק. משום, שלהוציא דרכון קבוע ולקבלו בקייב לוקח חודש וחצי. נפלתי ברוחי, לכן התקשרתי לרב שמשון וסיפרתי לו על הגזירה. מה פתאום, זה הכול מתנות מהשם, תגיד שלושה ארבעה תיקונים הכלליים על הרב שליט”א ותראה ניסים! הוא ענה”.

“אני אומר ארבעה תיקונים לזכות הרב אליעזר בין עטיא שליט”א ויורד לשתות קפה בלובי, פתאום הנייד שלי מצלצל. אישה שאיני מכיר פונה אליי ואומרת כי אולי היא יכולה לעזור. גדולים ניסו, עניתי לה חצי מיואש. האישה חוזרת אליי אחרי שעה ואומרת, בשעה שלוש בדיוק תהיה בקונסוליה, הדרכון שלך מוכן! קניתי כרטיס ליום ראשון וחזרתי לארץ.

“בסוכות הלכתי בעצת הרב שמשון ליארצייט של רבנו בשובו בנים. היה לי קשה, למרות זאת נשארתי עד הבוקר. לאחר מכן, בהקפות שניות קיבלתי כיסופים לקנות את ההקפה של יצחק אבינו, אך התלבטתי, לכן שאלתי בליבי את הרב שליט”א מה לעשות. באותו הרגע יצא מישהו מהמעגל, הסתכל אליי וצעק, יצחק, יצחק, למה אתה לא קונה? מסתבר שהוא פנה לחבר שלו שהיה לידי, אך באותו הרגע לא הבנתי זאת. קניתי עליה והכנסת ספר תורה, ובדיעבד התברר שהממון לישיבת הרב שליט”א פעל כפדיון ושמר אותי מכל החולקים שבאו עלי ברגע ששמעו כי התקרבתי לרב שליט”א”.

“באותו הזמן אשתי הייתה במצב ולצערנו גילו בעיה בלב של העובר. התקשרתי לרב שמשון והוא אמר לי לדבר עם נתן סלומון הגבאי בכדי שיעביר שאלה לרב שליט”א. הייתי בטוח שהרב יאמר לי לתת פידיון, אך הרב שליט”א אמר, ‘אם הוא רוצה שייתן פדיון, הוא לא חייב‘. נכנסתי למלחמה עם היצר עד שלבסוף השלכתי את השכל ונתתי סכום מכובד לפדיון. למחרת אשתי מתקשרת אליי ומבשרת לי בשורות טובות אודות העובר. מזל טוב למשפחת ריצ’רד להולדת בנם”.

מאיר גדל בבני ברק בבית חרדי ליטאי שבו לא שמעו את השם הרב אליעזר ברלנד שליט”א ובטח לא על צדיק האמת. כדאי לקרוא את סיפורו המדהים המגלה עוד טפח מרוח קודשו של הצדיק ומדרך פועלו.

“לפני שנתיים התפללתי הרבה בציון של רבי יהודה זאב ליבוביץ זצ”ל ושמתי לב שר’ נחמן מזכיר בספריו הרבה את המושג של צדיק האמת. לכן בקשתי בתפילה למצוא את הצדיק האמת ובאורח פלא, מיד שיצאתי מהציון אני שומע יהודי שמספר לחברו שהוא חזר מהרב שליט”א. אמנם, שמעתי על השם הרב אליעזר ברלנד שליט”א, אך לא ראיתי אותו אף פעם למרות שהייתי באומן. התעוררתי מדיבוריו והצעתי לאחי שנטוס לאומן דרך הולנד וכך נזכה לפגוש גם את הרב ברלנד שליט”א. הגענו לסוכן הנסיעות ושם התברר שעדיף לנו לטוס קודם להונלד ומשם להמשיך לאומן. זו הייתה ממש השגחה פרטית, משום שאם לא היינו נוסעים קודם להולנד לא היינו רואים את הרב שליט”א”.

“הגענו להולנד, הגבאי רצה להכניס אותנו, אך הוא אמר לנו שהוא לא מפריע לרב שליט”א בזמן לימודו. אנשים שעברו שם עודדו אותנו באמרם, אל תדאגו הרב שליט”א יודע שאתם פה. אנחנו מצידנו שלא הכרנו את הנושא של צדיק האמת התייחסנו לאנשים כמוזרים. אך, הקשבנו למישהו שאמר לנו להגיד שלוש תיקונים הכלליים כמפתח הפועל ישועות. אנחנו מסיימים ופתאום יוצא הגבאי ומכניס אותנו אל הקודש פנימה”.

עם הכניסה לביתו נאוה קודש כבר הרגשנו אור, אך כשראינו את הרב שליט”א הרגשנו כבר איך שהקדושה צפה. זו לא הרגשה שניתן לתאר, הייתי אל צדיקים בחיי, אך כזה דבר לא חויתי. הרב שליט”א לקח את ידי ואני התחלתי לבכות מתוך הרהורי תשובה. בעוד שהרב שליט”א ברך את אחי, לי הוא אמר לבוא אליו בשבועות. והבטיח לשדך אותי”.

“אחרי ספירת העומר עמדתי מאחורי הרב שליט”א ואמרתי – ‘הרב שידוך’. והנה הרב שליט”א אומר לאדם שהיה לידו ‘אחותך תהיה שידוך שלו’. אותו אחד ענה שהם ליטאים ולא נראה לו שזה מתאים. ‘גם הוא ליטאי אשכנזי’ המשיך הרב שליט”א ואני הופתעתי מרוח קודשו, משום שבמראה החיצוני אני נראה קצת כהה. אז עוד לא הבנתי שלצדיק האמת יש רוח הקודש והוא יודע הכל. כמובן שלא יצא מזה שידוך, אח”כ הבנתי שאלה כל מיני תיקונים שהרב שליט”א עושה ולנו אין בזה הבנה”.

“הגעתי לרב שליט”א בשבועות והזכרתי לרב שליט”א שבאתי לשידוך. הרב החזיק באותו זמן יד של מישהו שבכלל לא שומר תורה ומצוות ואמר לו, הנה אחותך תתחתן איתו. אני אומר לעצמי, וואו איפה נפלתי.., עדיין לא הבנתי שהצדיק עושה פה תיקונים. בשלב הזה היה לי קצת קשה, עדיין לא ידעתי איך מתנהלים מול מציאות כזו של צדיק האמת, הרב שליט”א שהבחין בזאת בתפילת השחרית נתן לי חיוך גדול, הסתפקתי אם החיוך בשבילי ולפתע הרב שליט”א מסמן לי באצבעו שהחיוך אליי. זה המתיק הכל”.

“הרב שליט”א אמר לי שבראש השנה אסור לי להישאר בישראל, עדיף באומן ואם לא אז להגיע אליו. וכן שבט”ו אקבל את השידוך שלי. אני בינתיים מתפלל ולדאבוני בתמוז מתפרסם שלא יודעים איפה הרב שליט”א נמצא. כולם מסביב אומרים לי לשכוח מכך ושאין סיכוי ליצור קשר עם הרב שליט”א. הנה מגיע ערב ט”ו באב, השעות עוברות ואני מחכה. חמש דקות לפני השקיעה אני בציון של הרב לייב ליבוביץ ופתאום שתי דקות אחרי מגיע הרב שלום ארוש שליט”א. מבלי לספר לו דבר, אני מבקש ממנו ברכה לזיווג. אני אברך אותך עונה הרב ארוש, אבל מתנה את זה בכך שאקרא את הספר שלו בגן השלום”.

“אני לוקח את הספר בגן השלום ולמרות שבחיים איני קורא הקדמות, הפעם התחלתי לקרא מההתחלה, וכך כתוב: ‘מכתב מהרב אליעזר ברלנד שליט”א, לא היו ימים טובים לישראל כט”ו באב.’, אני יודע בוודאות שהרב שליט”א העביר לי מסר שהוא דואג לי. בהמשך הצלחתי ליצור קשר עם הגבאים של הרב שליט”א והוזמנתי ע”י הרב לט”ו בשבט. בט”ו בשבט לאחר מניעות הזמין אותי הרב שליט”א ברביעית לפורים. יש לי חבר שהיה במהלך שידוך והרב שליט”א לקח אותו באמצע התפילה עד ליד עזרת הנשים וליד הרבנית תחי’ אמר לו, ‘ אתה רואה? השידוך הזה לא שלך, אני אביא לך את השידוך שלך’. הבנתי ששום דבר לא מיקרי ושהצדיק יודע הכל ומתקן אותי”.

“בפורים הרב שליט”א נתן לי סדר של לימוד וזו הייתה הפעם היחידה שהרב שליט”א לא אמר לי לשוב אליו. עם זאת, אני כבר לא רציתי לעזוב שם, הרגשתי מתיקות גדולה, כמו שהכל מסביב שקר ועד היום אני ממש מתגעגע לרב שליט”א. ברור לי שהשידוך יגיע, אבל קיבלתי במתנה את הקשר לרב שליט”א”.

“במוצ”ש, בערך שבוע לפני העצרת יצאנו כמה חבר’ה מבני ברק להדביק מודעות, אף אחד לא ידע מזה. פתאום מתקשר אליי חברי ינון ומקריא לי הודעה כתובה אותה קיבל מהרב שליט”א וזה תוכנה: ‘תודה רבה לך שתלית מודעות’. מאיפה לנתן הגבאי של הרב שליט”א יש את המס’ שלו, אין לנו מושג ואיך בכלל הוא יודע שהוא הדביק?! שמחתי בשבילו, אך אני מודה שקינאתי. הרי עשינו ביחד מסירות נפש גדולה ועבדנו מאוד קשה. אמרתי לעצמי, גם אני מאוד רוצה לקבל הודעה מהרב שליט”א. אחרי חמש דקות שוב שיחה מינון ששואל אותי אם יש לי עוד שם חוץ מישראל, מאיר, אני עונה. ואימא שלך רבקה? כן, אני ממשיך. אני שואל משום שקבלתי עוד עוד הודעה מהרב שליט”א שכתוב בה: ‘כמו כן תמסור תודה למאיר בן רבקה’. לי אישית אין הודעות, הלכתי לינון לראות את ההודעה”.

“הרב שליט”א הראה לי בוודאות שהוא יודע הכל, חד משמעית. אני לא מבין כלום, אבל יודע שהוא פועל הכי טוב שיש”.

תגובות ישירות אפשר לשלוח למייל knishta148@gmail.com

 

ביום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי יורדת אש מהשמיים, 33 יום אחרי ליל הסדר, אחרי הפסח אנחנו זוכים למורא גדול, לגילוי שכינה, להתגלות האש, כל ההרים שמסביב לציון הרשב”י מלהטים באש. שהכהן הגדול היה נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים אז אפילו המלאכים והשרפים היו בורחים, היו נשרפים, כמו כן הוא רבי שמעון בר יוחאי שהוא בחינת חסד עילאה, שהוא בחינת הכהן הגדול של כל הדורות שמהאש שלו נשרפים כל המלאכים. כי ברגע שפתח רבי שמעון בר יוחאי בדברי תורה הוא היה מוקף בלהבות אש, כל סביבותיו להטה אש, אז אם בחייו הייתה אש מלהטת סביבותיו אז על אחת כמה וכמה אחרי פטירתו שהאש מלהטת סביבותיו ביתר שאת וביתר עוז, שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

ל”ג בעומר זה ממש יום הכיפורים, יום שנמחלים בו כל העוונות זה ממש כמו “כל נדרי”, הכל נמחל הכל נמתק, מתגלים בו החסדים הכי גדולים, החסדים הכי נפלאים, אפשר בל”ג בעומר להמשיך את כל המוחין את כל הרפואות, ואת כל הישועות לכל השנה, זה יום שאפשר לרפא בו את כל המחלות, אין רפואה בעולם שאי אפשר להמשיך ביום הזה, אפשר לרפא בו את כל הסרטנים, כולם יכולים להיפקד בבנים, כולם יכולים למצוא את השידוך שלהם, היום הזה זה יום של התרת נדרים הכל נמתק הכל נמחק כל העבירות שאדם עשה, מיליוני עבירות מיום היוולדו עד היום הזה, עבירות מכל הגלגולים הכל נמחל.

אדם נוסע למירון 3 שעות, נדחף, מתייסר שם בתוך אלפי אלפי רבבות אנשים, אז על ידי זה נמחלים כל העבירות שלו, כל פגמי הברית שלו, כל מה שהוא חטא כל החיים הכל נמחל לו, וזה שכתוב “חדי רבי שמעון” – רבי שמעון שמח שהוא רואה שנוסעים אליו מאות אלפי אנשים כל עם ישראל נוסע אליו, כל שנה נוסעים אליו יותר ויותר אנשים, ובאמת אף אחד לא יודע מה קורה כאן, אף אחד לא יכול להבין את זה, את עניין הנסיעה הזאת, אנשים לא יודעים על מה הם נוסעים, על מה הם חוגגים בל”ג בעומר, אבל “אף על גב דאיהו לא חזי מזלי חזי” – כל הארץ חוגגת עושים מדורות ולא יודעים בדיוק למה ומדוע.

ובאמת צריך לדעת שהצדיק הוא שורש לכל הנשמות, הוא האבן שתיה, הוא השורש של כולם, של כל נשמה ונשמה. כל נשמה זה ניצוץ קטן מהצדיק, הניצוץ של רשב”י נמצא בכל יהודי, הנשמה של רשב”י נמצאת בכל יהודי, זו נשמה שכוללת את כל עם ישראל, מקיפה את כל העולם, חובקת את כל העולמות וכל הספירות ולכן כולם נוסעים לציון הרשב”י להיכלל בנשמה שכוללת את כל עם ישראל.

אדם צריך לנסוע לרשב”י במסירות נפש, רשב”י קורא לנו – “תבואו אלי, תעלו לרגל 2 ,3 שעות, אתם כבר אצלי!” כל השפע שבעולם כל ברכה שבעולם, תפילה, תורה, קדושה, כל מה שאדם צריך הכול הוא יכול לקבל רק תבואו, תיסעו, אתם צריכים קודם כל לנסוע! הצדיק הוא חי וקיים. אתה בכלל לא נוסע לבן אדם! אז תיסע בחרדת קודש! נוסעים ברכב, באוטובוס שעתיים שלוש, תיסע בחרדת קודש עם ספרים עם תפילה עם התבודדות, לא צוחקים לא מתבדחים לא עושים שטויות, תיסע לשם שמים להיטהר להתקדש, ואז רשב”י יוכל להמשיך לך אין סוף ישועות, אין סוף קדושה וטהרה, הוא יכול לתת לך נשמה חדשה שום דבר לא מוגבל אצלו, אין אצלו שום הגבלות הוא יכול לתת לך הכול, כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה רוצה הוא ייתן לך, רק תיסע בחרדת קודש ברצינות.

אומר ה”בית אהרון” – שהדרגה הכי גבוהה ביותר בכל הפסוקים שבספר תהילים זה “צמאה לך נפשי כמהה לך בשרי” שאפילו הגוף, הבשר נהפך לנשמה, אפילו הבשר כבר לא מרגיש שום גשמיות, שום תאוות, הוא נשרף מרוב אהבת ה’, ואת הדרגה הזאת “כמהה לך בשרי” אפשר לקבל על ידי רשב”י על ידי האש של רשב”י שהאש מלהטת סביבותיו יום ולילה, כי רשב”י זה אותיות ב,ש,ר,י – אדם בא לרשב”י ברצינות, רוקד את כל הריקודים אז הוא זוכה שכל הבשר שלו, כל הגשמיות שלו נשרפת והוא מגיע לדרגה הגבוהה ביותר “כמהה לך בשרי”.

כל מי שיזכה בל”ג בעומר, כל מי שיסע ברצינות לרשב”י, כל מי שיבכה בל”ג בעומר, כל מי שירקוד באמת בל”ג בעומר, לא יעמוד חולם, טיפש בצד, ירקוד באמת ויאמין שרשב”י חי וקיים, לא יסע מלחץ חברתי, לא יסע כי השני נוסע אלא כי הוא מאמין כי רשב”י חי וקים ויתפלל בהתלהבות, ירקוד בהתלהבות, ולא יעמוד בצד בשעת הריקודים כמו שאומר הרמב”ם שכל מי שרואה שרוקדים והוא עומד בצד אז הוא הדיוט גמור ואפיקורס גמור שלא מאמין בכוחות הצדיקים, לא מאמין בכוחות הריקודים, לא מאמין שהצדיקים יכולים להתעבר בו, כי רשב”י צריך בהילולא לרדת עוד למטה ולהתעבר בכל אלה שמגיעים אליו ועל ידי זה לבטל את כל הגזירות. אז מי שיסע לרבי שמעון באמת וישים את הראש בספר, בתהילים, בגמרות, בספרי הקודש ויחזיק ראש ויחזיק לב ויתגעגע באמת לרשב”י יזכה שרשב”י יתעבר בו באמת, ועל ידי זה יזכה לכל הישועות ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה במהירה בימנו אמן.