Tag Archives: ביזיונות וייסורים

הרב ברלנד שליט"א בראיון נדיר לעיתון מעריב משנת 1978 המדבר על חשיבות הסיגופים: "מנהיגים כאלה יכולים לפעול בגלוי או בנסתר; אין הכרח שילכו אחריהם; הם מנהיגים את הדור לבדם"

הרבה מדברים לאחרונה על כך שמורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א, למעשה, לוקח על עצמו את כל ייסורי עם ישראל. כמובן שאנו לא מדברים על מי שבא לקנטר ולהשמיץ, אלא רק על אלה שמחפשים את האמת הנסתרת העומדת מאחורי כל המהלכים שמתרחשים לנגד ענינו ממש. לתלמידי הרב ברלנד שליט"א הדבר ברור, הרב לוקח על עצמו ייסורים קשים, חוליים ומסירות נפש בלתי …

קרא עוד >