Tag Archives: דוד ומפיבשת

שיעור לכולל שובו בנים בני ברק במעונו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

זכו אברכי כולל שובו בנים בבני ברק להכנס אל הקודש פנימה לשיעור מיוחד ביום רביעי ליל כ"ג אדר ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. את השיעור החל מורינו הרב שליט"א מהגמרא בדף קמ"ז ע"ב לאחר מכן דיבר מעניין משה רבינו שהיה בבית פרעה ומיציאת מצרים. בהמשך השיעור דיבר מעניין מרים הנביאה ומהגמרא בסוטה שהקב"ה שמר אותה רק לכלב. בהמשך השיעור דיבר …

קרא עוד >