Tag Archives: הדלקת נר ראשון

שידור חוזר ממעמד ההדלקה הראשונה יחד עם הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

בסעייתא דשמיא זכינו למעמד הדלקה מרגש עם תפילת ערבית שיעור וריקודים של למעלה משעתיים כאשר בשעה 16:54 נכנס מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א למרפסת ביתו והדליק את הנר הראשון מיד שנכנס אמר בקולו הזך את ברכות ההדלקה; להדליק, שעשה ניסים, ושהחיינו, לאחר מכן החל במזמורים שלאחר ההדלקה למעלה מחצי שעה של השירים הנהוגים: הנרות הללו, מעוז צור בניגון ברסלב יונים …

קרא עוד >

הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מדליק נר ראשון של חנוכה במעמד המונים

הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מדליק נר ראשון של חנוכה במעמד המונים

הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א במעמד מדהים והיסטורי של הדלקת נר ראשון של חנוכה. ההדלקה נערכה ברחוב החומה השלישית במעמד המונים, כאשר כל הנוכחים במקום חוו הרגשת התעלות וקדושת אור החנוכה.   בכל יום יהיו בעז"ה שידורים מההדלקה עם הרב ברלנד שליט"א באתר שובו בנים אינטרנשיונל.

קרא עוד >