Tag Archives: הדר קבלוה מאהבה

סוד אסתר סוד עתיק יומין – המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

איך עשרת הדברות קשורים למרדכי ואסתר, ומה הפנימיות של הפסוק "ויבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה"? כל זה ועוד במאמר היומי שלפניכם – באדיבות עלון ה' הוא האלוקים:

קרא עוד >