Tag Archives: הסיבה לשריפות

"כל מקום שנתן בו רבי אליעזר עיניו, נשרף!" – הקב"ה תובע את עלבונו של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הרב קוק אש הרב ברלנד

האם גם את זה נפטור כדרך מקרה?! במסגרת הלימוד הקדוש של דף היומי בתלמוד הבבלי (כג חשוון תשע"ז) נידונה הסוגיה המפורסמת בשמה – תנורו של עכנאי. לא ניכנס לתוכנה רק נזכיר שבסוגיה מתוארת מחלוקת החכמים על רבי אליעזר הגדול, אפשר לעיין שם (בבלי, בבא מצעי דף נט:). לאחר שקמו החכמים על ר' אליעזר מספרת הגמרא הקדושה כי – "כל מקום …

קרא עוד >