Tag Archives: זכור ברית

זכור ברית אברהם • הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בליל זכור ברית במערת המכפלה

בחזרתו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לארץ הקודש בליל שישי האחרון – ליל זכור ברית, הגיע לפנות בוקר לתפילה חרישית ולשפוך שיח בזכות האבות הקדושים. לפניכם התיעוד הבלעדי – מהתפילה בעיר האבות חברון:

קרא עוד >

ליל זכור ברית ותפילת שחרית האחרון של תשע"ח באומן עם הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

ליל זכור ברית, הסליחות בלילה האחרון של שנת תשע"ח, הקיבוץ הגדול באולם הקלויז באומן מלא עד אפס מקום והאווירה הקדושה מורגשת באוויר. השעה רק 3 לפנות בוקר אך לבבות המתפללים הומים בחרדת קודש, עוד מעט יתקדש יום ראש השנה ובינתיים הזדמנות כמעט אחרונה להעתיר בתפילה לפני אדון הכל. כ"ק הגה"צ הרב אליעזר כבר תפס את מקומו הקדוש במזרח, ממש מצד …

קרא עוד >