Tag Archives: טבריה

הילולת רבי נחמן מהורדנקא תפילה מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לומר על ציונו

היום ב' תמוז חל יום ההילולא של רבי נחמן מהורדנקא מי שהיה סביו של רבינו הקדוש רבינו נחמן מברסלב זיע"א ועל שמו הוא נקרא. רבי נחמן מהורדנקא היה תלמידו המובהק של הבעל שם טוב הקדוש, והוא כינה אותו 'נאמן ביתו', הוא זכה להיות מהראשונים מתלמידי הבעש"ט שעלו לארץ ישראל. באחד משנות התק"כ נסתלק לבית עולמו בב' תמוז, הוא נקבר בבית …

קרא עוד >

י' ניסן הילולת מרים הנביאה לפניכם תפילה מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לקברי האמהות בטבריה

בשבת צו – י' ניסן חל יום הילולת מרים הנביאה אחות אהרון ומשה ה־3,295 שנה (ב'־תפ"ח). לפניכם תפילה שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לומר על קברה בטבריה, על פי המסורת מרים לצד אמה יוכבד והאמהות הקדושות – אביגיל, ציפורה, בלהה וזלפה. ידועה הסגולה מהאר"י הקדוש לשתות מים מהברז בכל מוצאי שבת, היות ובארה של מרים מסתובבת בכל האגמים ובכל …

קרא עוד >

ליומא דהילולא – רבינו משה בר נחמן – הרמב"ן. י"א ניסן ה"א ל'

היכן קברו של הרמב"ן בחיפה, חברון, ירושלים ואולי בטבריה? • גילויו של מורינו הרב רבי אליעזר ברלנד שליט"א על מקום קברו אודות קברו עולי הרגל והמסורות מציינים את קברו של הרמב"ן בארבעה מקומות בארץ ישראל: חיפה, חברון, ירושלים וישנה אף מסורת יחידנית לפיה קברו נמצא בטבריה. היכן קברו האמתי? זאת גילה מורינו הרב רבי אליעזר ברלנד שליט"א לפני כעשור… על …

קרא עוד >