Tag Archives: כח התפילה

אם מתפללים השכינה מגינה עלינו – החיזוק היומי מהגה"צ הרב ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א יום ג', כ' שבט תשפ"ד כל הצדיקים צריכים להיכנס לתוך האש, כמו ר’ ישמעאל כהן גדול שהיה מאחורי הפרגוד. אמרו לר’ ישמעאל כהן גדול, בזאת אתם נלכדים (פיוט אֵלֶּה אֶזְכְּרָה), כי יש עשרה הרוגי מלכות כנגד 10 טיפות שיצאו מיוסף (שער הגלגולים, הקדמה כ”ו) – אז היו צריכים למות עשרה צדיקים …

קרא עוד >

"העניין הוא איך מתפללים" – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – מה עושים כשקמים מהמיטה? "בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם" (תהלים קיד, מההלל) יום ב', כ"ג טבת תשפ"ג – מי יהיה הכהן גדול בבית המקדש השלישי? אלה דברי קודשו: ככה אמרו בברסלב: לא חשוב מתי שקמים, העיקר מתי שקמים צריך להתפלל בצעקות, בהתלהבות, בקפיצות. כולם צריכים להיכנס לתפילה, כל החשיבות זה זמן התפילה. …

קרא עוד >

"כל יהודי בא לעולם לעשות ניסים ונפלאות" – פרשת מקץ מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הכול תלוי בתפילה - פרשת מקץ מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"נשני אלוקים את כל בית אבי" (מ"א, נא'). כל יהודי בא לעולם לעשות ניסים ונפלאות, ה' ברא את העולם רק בשביל שיהיו ניסים ונפלאות, רק בשביל זה הוא ברא את העולם, הניסים והנפלאות זה לא רק כשאין ברירה ואין כבר דרך אחרת!.  אומר רבינו הקדוש בתורה צ"ז "קודם בריאת העולם ה' יתברך עידן וקישט את עצמו  בתפילתם של צדיקים".- ה' ראה …

קרא עוד >