Tag Archives: מחאה בקבר רחל

מי באמת משקר? החשיפה

מדבר שקר תרחק - רדיפת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

במילים הבאות אנו רוצים להעמיד את הדברים על דיוקם המלא בכל הקשור לכתבה שפרסמנו אודות הרב קארפ שליט"א. היום, יום רביעי, יד כסלו ה'תשע"ז 14.12.2016 עלו רודפי הרב שליט"א מדרגה בשקריהם. בעוד מתפרסמים בכל יום עדויות מפי כל גדולי ישראל שטוענים שהונו אותם ושמעולם לא עלה על דעתם לדבר כנגד הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, להפך, בכל יום מפורסמות הודעות תמיכה …

קרא עוד >