Tag Archives: מנהגים

מנהגים והנהגות מרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן מברסלב לימי הפורים

התחפושת הנבחרת לפורים תשע"ט - מחלק התפילות של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

ליקוט מספרי חסידות ברסלב על גדולת ימי הפורים. מנהגים בהם נהגו רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן מברסלב והנהיגו זאת אף לתלמידיהם. סיפורים וחידושים מגדולי חסידי ברסלב לדורותיהם. על התפילות בפורים וזמנם, על קריאת מגילת אסתר, על ההתבודדות בליל פורים ועל הריקודים והשמחה גדולת יום הפורים פורים במלואו כזה: "פא, ואו, ריש, יוד, מם" עם התבות והכולל במספר "נון, חית, …

קרא עוד >