Tag Archives: פרשת בלק

עלון לאתאחדא – פרשת בלק תשפ"ב

עלון לאתאחדא גיליון י"א לפרשת בלק תשפ"ב יו"ל ע"י "האיחוד" דחסידי ברסלב שובו בנים בארץ ישראל ובעולם, ע"ש רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א בנשיאות מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

קרא עוד >

עלון "והלכתא כנחמני" – פרשת בלק תשפ"ב

עלון "והלכתא כנחמני" גיליון שס"ט לפרשת בלק תשפ"ב שאלות ותשובות בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן עפ"י ספה"ק ליקוטי הלכות ועוד ספרי תלמידי רבינו הקדוש וכן לפי דברי הגה"צ, מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

קרא עוד >

פרשת בלק – מה זה התבודדות אמיתית מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פרשת בלק מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - הציור המדהים של הצייר ר' יהושע וייסמן שיחי'

"מִן אֲרָם יַנְחֵנִי בָלָק מֶלֶךְ מוֹאָב מֵהַרְרֵי קֶדֶם" (כג', ז') גם בלעם התבודד, אבל רצה טובות אישיות "בלעם היה מתבודד, גם בלעם היה הולך על ההרים כמו שכתוב "מן ארם ינחני בלק מהררי קדם…", הוא הלך על הררי קדם הוא צעק על ההרים, הלך על הגבעות, צעק לה' על כלות הנפש, ועם כל זה הוא נשאר בלעם, לא עזר לו …

קרא עוד >