Tag Archives: צעלת השמחה

"משנכנס אדר מרבים בשמחה" – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א על מעלת השמחה

הציור באדיבות יהושוע וייסמן שיחי'

חודש אדר ב' תשפ"ב כבר נכנס, ימי הפורים הגבוהים במעלה ממשמשים ובאים, ולכבוד החודש בו מרבין משמחה אנו מגישים לפניכם לקט אמרות קודש ממורינו, כבוד קדושת הגאון הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א על גודל מעלת השמחה. מה עיקר המלחמה בעולם? מה אפשר לזכות על ידי השמחה? טובות הנגרמות על ידי השמחה רבי נתן מברסלב אומר שעיקר העבודה של האדם היא …

קרא עוד >