Tag Archives: קדושת משה

ההבדל בין קדושת משה לקדושת נדב ואביהו? החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – למה טועים בקדושת הצדיק? יום ה', כ"ג חשון תשפ"ג – שירת הלוויים השיבה לאנשים את הנפש. אלה דברי קודשו: "כֹּל חֵלֶב יִצְהָר" (במדבר יח יב), כי קֹרַח היה בֶּן יִצְהָר (במדבר טז א). קרח היה יותר גדול ממשה, כתוב שמשה אומר שנדב ואביהו יותר גדולים ממנו. נדב ואביהו ידעו שהם …

קרא עוד >