Tag Archives: רחובות

שיעור לאנשי רחובות במעון קודשו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

פעילות שובו בנים בעיר רחובות ○ תקציר מתוך השיעור כבכל ערי ישראל גם ביר רחובות הגיע האור של הצדיק, מידי שבוע מתאספים אנשי שובו בנים רחובות, למניין בליל שבת קודש בניגונים של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. אחד מאנשי הקהילה שהתקרב בשנים האחרונות הוא הרב יאיר מור שליט"א ראש כולל 'ישרי לב' בעיר. הרב יאיר מור בעבר הוציא תחקיר שעורר …

קרא עוד >