Tag Archives: שותפי בית המדרש

שיעור לתומכי בית מדרשינו 'שובו בנים' המרכזי – בבית הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

סיקור השיעור לתומכי בית המדרש בנשיאות מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ○ תקציר מתוך השיעור זכו שותפי בית מדרשינו – אלה הזוכים להחזיק בקביעות למעלה משלוש שנים בהוראת קבע את פעילות בית המדרש השוטפת, עשרים וארבע שעות ביממה – להיכנס למספר שיעורים בבית מורינו הרב ברלנד שליט"א. אמש ליל כ"ז תמוז זכו להכנס קבוצה נוספת כארבעים משותפי בית המדרש. בשיעור …

קרא עוד >