Tag Archives: שידור חוזר

שידור חוזר ממעמד ההדלקה הראשונה יחד עם הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

בסעייתא דשמיא זכינו למעמד הדלקה מרגש עם תפילת ערבית שיעור וריקודים של למעלה משעתיים כאשר בשעה 16:54 נכנס מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א למרפסת ביתו והדליק את הנר הראשון מיד שנכנס אמר בקולו הזך את ברכות ההדלקה; להדליק, שעשה ניסים, ושהחיינו, לאחר מכן החל במזמורים שלאחר ההדלקה למעלה מחצי שעה של השירים הנהוגים: הנרות הללו, מעוז צור בניגון ברסלב יונים …

קרא עוד >