Tag Archives: שלמה וויזמן

קריאה נרגשת של מורינו הרב ברלנד שליט"א לעזור לבה"ח שלמה וויזמן ני' לפני חתונתו

הבה"ח שלמה וויזמן בעת לימודו

צוות שובו בנים אינט' והעלון כנישתא חדא מוסר ברכת מזל"ט לחברינו היקר המשפיע ווהעסקן הדגול "הבה"ח שלמה וויזמן" לרגל אירוסיו בשעטו"מ! בהזדמנות זו אנו חייבים להזכיר את הקריאה הנרגשת של מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א שביקש לעזור לבחור החשוב הזה, שלמה וויזמן ני' ויחד עם זאת לזכות במצווה הכ"כ חשובה של הכנסת כלה. תלמידו החשוב של מורינו הרב ברלנד שליט"א …

קרא עוד >