Tag Archives: תלמוד תורה

מתגייסים עבור צאן קדושים, תלמוד תורה וגני הילדים! מצילים את מוסדות התורה הקדושים של שובו בנים

תלמוד תורה וגני בנים "נחמת ציון" בירושלים הוקם ע"י מורינו הרב שליט"א במטרה לגדל את בני הקהילה הקדושה לתורה ויראת שמים, בדרך רבינו הקדוש מוהר"ן מברסלב זי"ע, שתושרש בלב הילדים מינקותם ותטביע בהם את חותמה לעד לתרומה ישירה לחצו על הקישור החיידר בו מתהווה דור העתיד של קהילתנו. מתחנכים כיום כ-500! צעירי הצאן, צאן קדשים, תינוקות של בית רבן שעל …

קרא עוד >

הרב ברלנד שליט"א בשיעור לילדי תלמוד התורה נחמת ציון

הרב ברלנד עם תלמידי נחמת ציון

תלמידי כיתות ה' ו- ו' מתלמוד התורה 'נחמת ציון' הגיעו למשכנו נאווה קודש של כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. הרב שליט"א מסר לתינוקות של בית רבן שיעור, חיזק אותם בהנהגות קודש ואף סיים יחד איתם את פרק תפילת השחר מתוך מסכת ברכות. לאחר מכן העניק הרב שליט"א תעודה חתומה לכל אחד מהתלמידים. מדברי מורינו הרב ברלנד לתלמידים ניתן …

קרא עוד >