צור קשר עם הרב ברלנד
חג מתן תורה עם הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - התמונה באדיבות אהרון סולמונוביץ'
חג מתן תורה עם הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - התמונה באדיבות אהרון סולמונוביץ'

קבלת התורה עם הצדיק – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לחג השבועות – כבבת שמרם 26

"יש ענײן להגיד את עשרת הדברות. מי שאומר בכל יום מעמדות, הוא זוכה להגיד בכל יום את עשרת הדברות, ודװקא ביחיד מותר לומר את עשרת הדברות בכל יום . עכשיו אנחנו שלשה ימים לפני מתן תורה ,שלשת ימי ההגבלה ,ואילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה דײנו. כולם מתן תורה מחכים ,בסדר אמרנו שהײנו מסתדרים גם בלי מתן תורה ,(בלי) מתן תורה קולות לפידים ברקים ,כולם אמרו במפורש .שהגענו להר סיני כבר היה מספיק לנו ,הײנו מסתדרים ,אז מה פרוש אילו לא נתן את התורה ?"
"אלא ביום ברגע שהגענו להר סיני, אז עם ישראל כבר שמע את כל עשרת הדברות , כל אבר ואבר הכריז את כל עשרת הדברות, כמו אצל אברהם אבינו שכליותיו היו נובעות מעײנות חכמה (ב"ר סא א), כל אבר אבר באברהם הכריז לו את הדברה שלו , העינײם אמרו אסור להסתכל! הפה אמר אסור לדבר! האוזן אמרה אסור לשמוע ! הידים אמרו אסור לגעת איפה שאסור לגעת! כמו שאמרנו שאומר הרבי מסאטמער יותר גרוע מחילול שבת .והרגלים אמרו שאסור ללכת לאיפה שאסור ללכת ! אז כל דיברה ודברה היא משמיעה את הדברה שלה, וזה מה שאומרת הגמרא בעירובין (דף ק:) "מלפנו מבהמות ארץ" אומרת הגמרא גם ילקוט שמעוני יש, "מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו" (איוב לה, יא). זה הפוך ממה שאומרים הגױים , שאדם הוא קוף, הקוף עוד יכול ללמד אותך, יש הרבה מה ללמוד מהקוף, הלװאי שהיו קופים, קופים לא עושים שום דבר רע, אפשר ללמוד את התורה מכל החיות , מכל הבהמות, מכל החיות ומכל הבהמות אפשר ללמוד את התורה הקדושה ."
כבבת שמרם 26 לחג השבועות - דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
כבבת שמרם 26 לחג השבועות – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
"אברהם למד את זה מהאיברים שלו, כל אבר ואבר הכריז את התורה, כל אבר ואבר הכריז את המצוה שלו, יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים, מה יעשה אחד שהוא לא שומע מהאיברים, יסתכל על החיות, ועל הבהמות, איך בהמות מתנהגות, איך יונים מתנהגים, איך נמלה מתנהגת, (כמו שכתוב) "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם " (משלי ו' ו') בקיץ שניה אחת היא לא נחה, לנמלה יש עוד טבע, דבר שהנמלה רק הריחה, אם נמלה הריחה איזה גרעין, היא רק הריחה, אז הנמלה השניה היא כבר לא תיגע בזה, כי יש בזה כבר ריח, אם היא הריחה איזה גרעין, אף אחד לא מסיג גבול חבירו, היא גונבת מבני אדם, זה משהו אחר, זה לא נדבר עכשיו על הנושא הזה , כור חטה בחור של נמלים, אנחנו מדברים על החברים, קודם כל 300 מצאו פעם שאדם יהיה בסדר עם החברים שלו, קודם נתחיל עם החברים, נלמד מהנמלה איך להתנהג עם החברים ,איך להתנהג עם החברים ,הנמלה אם היא רק הריחה גרעין ,אז הנמלה השניה היא כבר לא תיגע שם, היא לא תיגע בגרעין הזה. חתול, חתול הוא מכסה ,צריך לכסות את הלכלוך ,נכנס לשירותים תלמד מחתול ."
"ר 'עקיבא איגר מביא שכשאדם נכנס לשירותים הוא צריך לנקות את המקום אחריו, ולא להשאיר את המקום מלוכלך. ועוד לא הגענו להלכות האלה, עכשיו אנחנו מחזיקים בעשרת הדברות ,יש בזה הלכות שלמות ,איך אדם צריך להיכנס לשירותים . היה )מעשה(, בא אחד סיפר, שרב אחד, נסיך אחד אמר שיביאו לו את השלחן ערוך , התחיל לקרוא סימן א' סימן ב' סימן ג', הגיע לסימן ג' אמר אני רואה שהתורה שלנו אמת, סימן ג' הוא מבין שהתורה שלנו אמת, איך מתנהגים בכאלה מקומות, הלכות איך לשבת, איך להוריד את הבגד."
"דוד המלך ראה את שאול המלך הוא נבהל, הוא היה השװער שלו ,עשרה סדינים אחד על השני ,נכנס לשירותים לא יודע איפה לזרוק את הבגדים שלו. הגמרא אומרת בברכות שהספידו אחד שהוא צנוע, צנוע? אתה נכנס לחבר לבית הכסא לראות איך הוא מתנהג שם, איך אתה יכול להגיד שהוא צנוע במקום שאף אחד לא רואה אותו ?שם בחדרי חדרים איך הוא מתנהג ,איך הוא מוריד את הבגד, איך הוא לובש את הבגד, בדברים האלה בזה אדם נבחן, בזה אדם נבחן, בזה אדם נבחן, ראה הנסיך הזה סימן ג' אז הוא אמר, אז אם ככה התורה של היהודים היא אמת ,זה מראה שכל התורה היא אמת ,שכותבים איך להתנהג בכאלה מקומות."
"אז מחתול, תלמד מחתול, איך חתול מתנהג, אתה לא זוכר שהדברות מנסרות בחלל, אתה לא שומע את הדברות בכל רגע, כמו אברהם אבינו, יצחק ױעקב ששמעו את הדברות בכל רגע ורגע, אז תלמד מהחיות ומאצות הים, אצות הים בדיוק שעתײם לפני הנץ הן מתחילות להתרומם, אצות הים הן שוקעות עד 8 מטר, בין אם זה יהיה שתי ק"מ, בין אם זה יהיה 100 הקרקעית, בין אם זה יהיה ק"מ, הן יורדות עד הקרקעית, אצות הים ושעתײם בדיוק לפני הנץ הן מתחילות להתרומם ,בנץ הן כבר מגיעות לפני הים ,בדיוק שעתײם הן יורדות ,הן אצות ,מי לימד אותם? הם אצות זה כמעט חד תאי, כמעט כמה תאים ספורים, בדיוק שעתײם לפני הנץ, בין בקיץ בין בחורף, הן נחות על קרקעית הים, בלילה הים נקי מאצות, ככה כתוב הן יורדות לקרקעית והן עולות שעתײם ,הן עולות לאט לאט ."
"שעתײם לפני הנץ משנה ברורה מביא שהמגן אברהם לפי השיטה של …( כבר צריכים )להתכונן לתפילה מיל מעלות השחר עד הנץ זה בדיוק שעתײם, אפשר 5 דקות )זמן הליכת מיל( אז 24 , )דקות( מיל, אז זה בדיוק יוצא טוב 24 כבר להגיד קרבנות, אפשר להגיד הכל, כתוב שעתײם לפני הנץ . אז צניעות מחתול, גזל מנמלה, היא לא תיגע במה שחברתה נגעה. יונה, יונה היא תמיד נאמנת, אם אחד מת אז השני הוא גמרנו, הוא לא מתחתן יותר, )הזוג יונים( נולדים ביחד, מתחתנים ביחד, אם אחד מת (זהו בן זוגו ישאר בודד)."
"תרנגול, תרנגול בא הביתה מספר לאשה סיפורים, אני אקנה לך יהלומים, אני אקנה לך ככה, אני אקנה לך ככה ,תלמד מהתרנגול איך לדבר ,אדם בא הביתה רש"י אומר שהוא רק יקנה לה מעיל, רבנו חננאל הוא יותר ככה ג'נטלמן יקנה לך יהלומים, הוא אומר יהלומים כײפי מהאזנײם עד הארץ, אני אקנה לך כאלה מחרוזות יפות מהאזנײם ועד הארץ. אז זה בבוקר וכשהוא בא הביתה אומר מחר אני אביא לך ,היום לא הצלחתי ,מחר הוא בא , נו איפה היהלומים איפה זה ?אז רש"י אומר שהוא רק עושה רק קידה ,ככה הג'נטלמן הזה עושה קצת קידה עם הראש ,רבנו חננאל אומר לא ,אומר יבוא חתול ,יבוא חתול ױחתוך לי את הראש ױאכל לי את הראש אם לא חיפשתי יהלומים ולא הצלחתי למצוא, לא הצלחתי להשיג, הלכתי חיפשתי חיפשתי גמ"חים, כל הגמ"חים סגורים , עכשיו החזירו את הפקדונות, נחכה לעוד חודש, אולי יתן איזה גמ"ח."
"אדם צריך לדעת דרך ארץ, איך מדברים עם חבר, עם האשה, איך מתפללים. "מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו" אדם יכול ללמוד הכל מחיות ומדגים, כל בעל חי יש לו איזה תכונה מסױמת שמזה אפשר ללמוד איך להתנהג, שה' פיזר את כל תרי"ג המצװת בין כל בעלי החײם ,היפך ממה שאומרים החופשײם והגױם. אז אל תגזלו! ואל תגנבו! תהיו כמו נמלים! תהיו כמו יונים! אדם יותר גרוע מיונה ! יונה לא בוגדת !יונה מתנהגת בצניעות ,חתול מתנהג בצניעות ,הלװאי שהײתם בעלי חײם ,הלװאי !הלװאי !אתם איזה יצירה מפלצתית כזאת ,שיחד לא יודעים מאיפה זה בא ,אם זה בא מהשדים ,או מההבל ,לא יודעים מי ילד אותם ,הבעיה שעוד לא מצאו כאלה מפלצות ,חשבו שימצאו כאלה מפלצות בירח ,או במאדים ,אין כאלה מפלצות בשום מקום ,בשום כוכב."
"אז ברגע שעם ישראל הגיע להר סיני, שמעו כבר את כל עשרת הדברות, כבר, כבר , אילו קרבנו להר סיני ולא נתן לנו תורה, דײנו, כבר ממילא היו כמו אברהם יצחק ױעקב, שכל אבר ואבר אמר את התורה שלו, אמר את המצוה שלו. שמעו את עשרת הדברות, וכשהגיע כבר ו' בסיון, וצעקו עוד נעשה ונשמע ממקודם, וראו את לבנת הספיר, את היכל לבנת הספיר, ראו תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, זה יכול להיות עוד )השנה שנזכה ב(מתן תורה כבר לגלות את היכל לבנת הספיר."
גיף-תרומות
התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"וּבְכֵן צַדִּיקִים" • שמחת השבע ברכות לנינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בהשתתפות האדמו"ר מספינקא דונולו שליט"א

שיעור במעלת החתן וימי השבע ברכות ○ שירה וריקודים ○ שבע ברכות אמש ראש חודש …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *