צור קשר עם הרב ברלנד
דברי הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת תזריע מצורע - המדבר לשון הרע מתגלגל בדבורה

פרשת תזריע מצורע מפי הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "המדבר לשון הרע מתגלגל בדבורה שכל הזמן מזמזמת"

"עכשיו תזריע מצורע, הרבי אומר שכל הנגינות שלא לשם שמים באות משתי ציפורים דקליפה, הרבי מסביר למה המצורע מביא שתי ציפורים, מה שייך שתי ציפורים? אלא הוא לקה בקול, הוא דיבר לשון הרע אז עכשיו הוא צריך למצוא תיקון לקול שלו. צריכים עכשיו להחזיר לו את הקול, כלומר איבד את הקול הוא דיבר לשון הרע אז הוא איבד את הקול. איך מחזירים לו את הקול מחזירים לו את הקול? רק עי"ז שהוא שמביאים לו שתי ציפורים שהם השתי הציפורים דקדושה, והוא שומע אותם מצפצפות ושרות אז כך לאט לאט חוזר לו הקול. אין לו קול, הוא מדבר לשון הרע אין לו חיות."
"משעמם לו, אז הוא מדבר לשון הרע, אז צריכים להחזיר לו את הקול דקדושה. הרבי אומר, הוא מקבל את הקול מהשתי ציפורים דקליפה, המצורע הבעל לשון הרע אז עכשיו הולכים להביא לו מהציפורים דקדושה, מביאים לו שתי ציפורים, שהוא שומע נגינת הציפורים, את המנגינות של המלאכים הציפורים. זה מלאכים הרבי אומר זה הכרובים. כתוב, 'ויבוא משה אל אוהל מועד וישמע את הקול מדבר מבין שני הכרובים', כל התורה ניתנה מבין שני הכרובים."
 "כשרואים אדם מדבר לשון הרע סימן שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. קץ כל בשר לשון הרע, אם אדם יכול לדבר על איזה יהודי סימן שהוא לא היה בהר סיני, איזו נשמה שנתגלגלה ככה לעם ישראל. כמו שאומרת הגמרא בקידושין, 'מי שחולק עליך תשמח', למה הוא חולק עליך? ה' רוצה לשמור אותך שלא תתחתן איתו."
"הגמרא בקידושין אומרת, 'מי שחולק עליך זה הכל מכוון מלמעלה', אומרים לך אתה רשע, אתה טיפש, זה הכל מכוון מלמעלה. כי מילא אם הוא מבזה אותך, הוא לא רוצה אותך ואתה כמובן לא תשמח להתחתן איתו. ה' בעצמו מוציא את הארון , הוא בעצמו מכניע את הפלשתים, שולח דוד אחד עם מקלעת אחת. כל הפלשתים ברחו, לא צריך נשק לא צריך תותחים לא צריך שום דבר, להיפך, דוד עשה קינה ללמד בני יהודה קשת, הוא ראה שנפלוה ברי הגלבוע עם ישראל חטאו חוטאים בלשון הרע, אבל אם לא מדברים לשון הרע לא צריך שום נשק, שום דבר לא."
"'וישרנה', הפרות התחילו לשיר את המזמור הזה, אחרי זה התגלה לדוד ברוח הקודש שזה המזמור שהפרות שרו. וכשאנחנו אומרים את המזמור הזה  בבוקר הארון נכנס לאבן השתיה, כמו שהארון הגיע ע"י השירה הזאת. השירה הזאת אמרו הפרות, 'מזמור שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו זרוע קדשו', הנה זה רק ה'."
"אדם צריך לדעת שלשון הרע זה יותר גרוע מספק מלבוא על אשת איש, זה אפילו יותר גרוע מאשת איש ממש. לשון הרע יותר גרוע מגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. הרגת בן אדם הרגת אותו רק פעם אחת , עלבון הוא זוכר את זה כל החיים, ומתי שהוא נזכר זה כמו חרב בלב שלו. אתה העלבת מישהו, שחטת אותו, אז אתה נקרא רוצח. פעם אחת העלבת אותו ועכשיו הוא יחיה עוד מאה שנה, אז הוא יזכור כל פעם את העלבון הזה. זה כמו סכין בלב, הרגת את השני, הוא אמר לי כזו מילה הוא לא יכול ללמוד עכשיו, לא יכול להתפלל, הוא נזכר במילה יעצר לו הנשימה, כל הלב שלו פתאום יתהפך. הוא יכול למות מזה."
"מי יודע כמה פעמים ביום אחד הרגת אותו, בעלבון אחד. ככה זה, אתה מאבד את השכל. דיברת על מישהו איבדת את השכל, 'מוציא דיבה וכסיל'. כל הענין של רבנו הקדוש זה, הענין של ברסלב שאדם יודע שהוא מתחת לכל יהודי, דבר ראשון מתחת לצדיקים, רבנו אומר שצריך לדון כל רשע לכף זכות אבל זה אחרי שמקודם תדון את הצדיקים לכף זכות. אם אדם יודע שהוא מתחת לכל יהודי, החסידות זה מלמד את האדם לא לדבר על אף אדם, לאהוב כל אדם, אני מתחת לכל אחד איך אני יכול לדבר על יהודי? איך אני יכול להכשל באיזה דיבור על יהודי?"
"לשון הרע זה כנגד כולם, לשון הרע זה יותר חמור מגילוי עריות שזה היצר הרע הכי גדול מכל היצרים בעולם. אדם מתלהב לו הלב אז הוא מתחיל לדבר, מדבר על מישהו אחר, שובו בנים זה לא מדברים על אף אחד, זה שובו בנים פה, עובדים את ה', כל אחד עובד את ה'. בא עוד מישהו רוצה לעבוד, לעזור לך לעבוד את ה', בוא נקום חצות יחד בוא נלך לשדה ביחד בוא נשיר ביחד נעמוד באיזה פינה נתפלל את הניגונים."
"מי שמדבר לשון הרע אז הוא מתגלגל בדבורה. אומר האר"י, אם אדם מדבר לשון הרע מתגלגל בדבורה, כל היום מזמזמת, אין לו רגע אחד מנוחה, הצדיק יכול לזכור את כל כל הגלגולים שלו. דיברת לשון הרע עכשיו אתה בא להתפלל? אז זה שפתי מרמה, אתה פשוט מרמה! אתה פשוט רוצה לקחת גחלת עם אש ולשים בתוך הפה לפני זה. כמו ששמו לישעיהו גחלת של אש, זה נקרא שפתי מרמה."
"כל הלימוד זה בשביל הריקוד שאחרי זה, זה שני הציפורים. עכשיו נקרא תזריע מצורע זה שני הציפורים, זה קול הנגינה. הכל זה בשביל הנגינה שאיך המצורע מגיע ללשון הרע? כי בחיים הוא לא ניגן! בחיים הוא לא שר! אז מביאים לו ציפורים, תראה הציפורים מנגנות, הציפורים שרות, גם אתה תשיר!"
"הרבי אומר זה להחזיר לו את קול הנגינה, כי אם היה מנגן, אם הוא היה שר, לא היה מדבר לשון הרע. במקום לרקוד מדברים לשון הרע, הוא מקבל צרעת, מקבל שחין, מקבל את כל המחלות, אז מביאים לו שני ציפורים. הרבי אומר להחזיר אותו לעולם הנגינה, כי מה מה שאתה שר שלא בקדושה זה מהציפורים דסטרא אחרא. הרבי אומר, ודוד המלך ידע להעלות את כל המנגינות שבעולם, כל מנגינה ידע לעשות ל- למנגינה דקדושה. 'אחרי עלות הביאו', לכן הוא זכה למלכות, אם אדם ינגן, וכל מה שחזקיה המלך הפסיד את המלכות כי הוא לא רצה לנגן, הוא אומר יש פה בית דין, יש פה סנהדרין, איפה כתוב לנגן?
התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"וּבְכֵן צַדִּיקִים" • שמחת השבע ברכות לנינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בהשתתפות האדמו"ר מספינקא דונולו שליט"א

שיעור במעלת החתן וימי השבע ברכות ○ שירה וריקודים ○ שבע ברכות אמש ראש חודש …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *