צור קשר עם הרב ברלנד

תמלול שיעורו של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א ט"ז אלול תשע"ה – הנסיעה לאומן ראש השנה

בס"ד

שיעור על אומן ט"ז אלול תשע"ה

      shiur310815a

היום בלילה י"ז אלול, כתוב בעץ חיים מ"ז, היום הכי גדול בשנה, בריאת העולם, שם ב"ן, כי האשה נבראה משם ב"ן, לאשה יש לה מוח משם ב"ן, שם ב"ן קודם לשם מ"ה, לכן כבר בגיל 12 היא חייבת בכל המצוות, כי על ידי שבנות ישראל מחוללות בכרמים ביום הכיפורים נמחלים כל העוונות, ולכן סרח בת אשר נכנסה עם הגוף לגן עדן, שזה הסוד בְּאָשְׁרִי כִּי אִשְּׁרוּנִי בָּנוֹת כי רק מאשר זכתה לאה לראות איך שהבת שלה נכנסה עם הגוף לגן עדן, כי בעוד שבועיים היום הגדול בשנה היום הכי גדול בכל החיים איש לא יעדר כולם יהיו באומן בלי שום קונצים בלי שום תירוצים כי אין גדול מזה הרבי אמר שבראש השנה הוא יכול לכוון את כל אחד למצוא את הנשמה שלו ולכן זה סוד הגביע, סוד הגביע סוד הלוויתן תלוי בראש השנה, כתוב חמש פעמים גביע וגביע זה מרמז לבית המקדש, כי זה סוד הגביע זה ע', ע' פנים לתורה כפול 15, ביטול הגאווה, 15 זה ביטול הגאווה, ואז מכפילים ע' כפול 15 זה יוצא 1050, זה אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים – כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ, ולכן הוא אומר להם "הֲיֵשׁ לָכֶם אָב אוֹ אָח", הוא אומר למה אתם לא הולכים לצדיק? לאב? זה אב זקן, "יש לנו אב זקן אם אפס רובע הקן אוהל שיכן אם ריקן אל נא נאבדה כי על כן יש לנו אב זקן" (פיוט יום כיפור) יש לנו אב זקן! יש לנו אב זקן! הוא אומר למה אתם מתחמקים?! תספרו לי מה קרה אתכם?! אני שואל אתכם איפה האח שלכם?! איפה האח שלכם?! אתם לא עונים לי! כי במקום להגיד "מה נצטדק" אומרים "כי נכונים אנחנו, צדיקים אנחנו, טהורים אנחנו, קדושים אנחנו", תגידו את האמת! תגידו "נעלם לנו אח", כי הצדיק יכול את הכל לתקן! אפילו שפיכות דמים הוא יכול לתקן! אין דבר שהצדיק הוא לא מתקן! אז למה אתם לא מספרים את האמת?! תצעקו "אשמים!", אתם רואים את הכל הולך שלא כסדר, היה כזה נחמד כזה יפה, השתכרו, שתו, דיברו בדיחות, כזה הארת פנים היה… כל קילו עלה אלף דולר, אלף קילו מיליון, כל אחד הוא מקבל את המיליון דולר בשק שלו, הם פוחדים "עלילות", מי יודע מה יהיה עכשיו, נחזור, אה חזרתם אחרי שגנבתם אין לכם אוכל אתם הולכים למות מרעב אתם לוקחים את הכסף, גנבים, פושעים, נתלה פה את כולכם! פתאום במקום לתלות אותם בכיכר השוק כמו שעשו לפצועי לח"י, פתאום הוא אומר להם וואי ה' אוהב אתכם! איזה אמונה הלוואי שלי יהיה כזה אמונה! אדם מוצא פתאום מיליון דולר בשק שלו, והוא אומר לא זה מהשמים נפל לך מהשמים לתוך השק, איזה אמונה! איזה הארת פנים! איזה צדיק! וואי תראה, תראה, והם שותים ומשתכרים, הם הגיעו בחנוכה אב או אח אב זה א' ב' לפי שיטת הלל אב שמונה, ביום הראשון שמונה והוא התחיל לדבר איתם בהלכות, איך אתם מדליקים נרות חנוכה לפי בית הלל לפי בית שמאי, יש לנו אב זקן הולכים לפי בית הלל א' ב', ופתאום ואחרי שכזה הארה והם שותים ומשתכרים ומדברים בהלכה, ומדברים בקצות החושן, נתיבות המשפט, פתאום רק עלות השחר והם יוצאים מוקדם בבוקר עם הנץ החמה רק גמרו וותיקין, בום! איפה הגביע?! איפה הגביע?! גנבים! פושעים! נתלה עכשיו את כולכם בשוק! דבר ראשון את זה שגנב אני תולה אותו! מה קורה כאן?! הכל מתהפך באלפית שנייה! מה הולך?! מה קורה?! וכל מה שהצדיק רוצה שתגידו "אשמים!!!" תגידו!!! תגידו!!! אתם אמרים "אנחנו לא יודעים מה קורה! באמת לא יודעים! אתה הצדיק, תסביר לנו! תסביר מה קורה כאן! ויוסף היה אומר "הנה תראו אני נותן מכה בגביע אחיכם חי", הוא אומר להם, "ראובן שמעון לוי יהודה…" והוא נותן מכה לראובן, תן לשמעון, תן ללוי, יהודה, הוא אומר להם את כל השמות, הוא אומר הנה אני רואה שאח שלכם חי! מה אתם עובדים עלי?! מה אתם עובדים עלי?! מה קורה אתכם?! תעשו תשובה!!! תצעקו אשמים אנחנו!! כמו שצעקתם בהתחלה אשמים אנחנו!! אתה בא לראש השנה תגיד אשמים אנחנו!! ואז הצדיק יתקן אותך!! ואז הצדיק יעלה את הנשמה אל השורש!! זה סוד הלוויתן, מיד אחרי זה זוכים לסוכה של הלוויתן, עוד 30 יום כבר נכנסים לסוכה של הלוויתן שזה מאיר מסוף העולם ועד סופו, הסוכה מאירה מסוף העולם ועד סופו, סוכת עורו של הלוויתן עומד בירושלים וזה מאיר מסוף העולם ועד סופו! אז זה סוד הלוויתן וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֵוִי וַיִּקַּח אֶת בַּת לֵוִי זה הולך על ראש השנה, אִישׁ זה הקב"ה אומר הזוהר, ו"בַּת לֵוִי" זה כנסת ישראל, ועכשיו הולכים לצדיק, כי בראש השנה באומן הוא מחבר אותנו עם שורשי הנשמות עד אדם הראשון, הוא עושה לנו תיקונים עכשיו לכל ההורים, והסבים, והסבות, לכולם במשך 5775 שנה, תיקונים לכל לכל הנשמות, עד שנגיע ל5776, ואחרי זה שנה הבאה כבר יהיה 5777, ועוד אלפיים שנה שהתורה קדמה לבריאת העולם זה 7777, עכשיו מכינים בראש השנה הבא שזה 5777, והתורה קדמה 2000 שנה קודם, 5777 ועוד אלפיים זה 7777, זה כבר תיקון העולם! גמרנו! תיקון העולמות! ברגע שאנחנו מגיעים לרבנו שהוא מקשר אותנו עם כל השורשים! אפילו שזה רק על ידי מכירת יוסף, יוסף היה יכול לכפר להם אם היו רק צועקים "אשמים אנחנו!", במקום זה יהודה ניגש אליו, והיה לו שתי שערות, הוא היה כולו לבוש שריון פלדה, והשערות בקעו לו את השריון, והוא נתן צעקה ופרעה נפל מכיסאו, וכל המעוברות הפילו, וכל הגיבורים הסתובב להם הראש אחורנית, ואחרי זה ראובן נתן עוד שאגה כבר כל מצריים כמעט נבלעה באדמה, אמר נחלק את הרחובות תוך 5 דקות כל אחד אחד, הוא נתן בעיטה לעמוד של שיש כל העמוד התנפץ לרסיסי רסיסים, יהודה ראה שזה לא פשוט, ואז הוא נתן צעקה "אני יוסף!", שזה הראש השנה שהצדיק צועק "אני יוסף" ואז לֹא יָכְלוּ לַעֲנוֹת אֹתוֹ כִּי נִבְהֲלוּ מִפָּנָיו, אומר המדרש רבה פרחה נשמתן! הנה יוסף לפניכם!! אתם אומרים "אין לנו… והוא נעלם לנו… ולא יודעים מה קורה איתו… הנה יוסף!!! הנה הצדיק מול העיניים שלך!!! אז עוד שבועיים כולם בלי יוצא מהכלל בלי שום תירוצים כולם באומן ואז נראה את הגאולה, ואז נראה את הלוויתן ואת סוד הגביע, שזה סוד אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים – כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ, עם ה-ו' זה בדיוק 1047 ועם אב זקן, עוד אב זה 1050, זה סוד הגביע ע' כפול 15, ואז זוכים להיכנס לסוכת עורו של לוויתן, הזהר בשלח קע"ד, ואז נראה במוצאי יום כיפור כבר בית מקדש של אש יורד משמים, ואז כולם מיד בט"ו יהיו בירושלים, ויראו את מלך המשיח, איך שכל הבימה מוקפת בשלהבות אש, ואיך היונה של נח באה עם הכתר תָּשִׁית לְרֹאשׁוֹ עֲטֶרֶת פָּז, כי היונה היא באה עם הנשמה של משיח, אומר הזהר בקס"ה עמוד א' שכל מה שהיונה הגיעה היא הגיעה עם הנשמה של משיח, זה עֲלֵה זַיִת טָרָף בְּפִיהָ, [בתהלים] נ"ב כתוב וַאֲנִי כְּזַיִת רַעֲנָן בְּבֵית אֱלֹקִים, כי היונה הייתה בהיכל של משיח, והיא השכינה, והיא לאה שמביאה את נשמת משיח, ולכן לאה תצא לקראת בנה משיח בן דוד, והיא תעלה על הבימה ותקבל את בנה, אז כל האורות האלה אנחנו צריכים לזכות כבר השנה הזאת בט"ו כבר נגמרים התיקונים, ונוסעים בעוד שבועיים ולכן איש לא יעדר, ואז נזכה לראות בית מקדש של אש יורד מהשמים וגאולה שלמה במהרה בימנו אמן.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

מה הרתיח את המן במרדכי? החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי – "מרדכי מוכתר בנימוסו היה” יום ה', ח' אייר תשפ"ד הגמרא מספרת בסנהדרין …

One comment

  1. תודה רבה רבה על התמליל הזה ממש זיכוי הרבים עצום כי לי קשה לשמוע את הרב בזכות זה בלבד הבנתי את השיעור חזק ואמץ אם תוכל להמשיך בכך יישר כוחך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *