צור קשר עם הרב ברלנד

הנסיעה לרשב"י בל"ג בעומר ממתיקה את הדינים – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הנסיעה וחגיגת ל"ג בעומר ממתיקים את הדין הקשה של היום הזה

כשמגיעים בספירת העומר לספירת הוד שבהוד יש התגברות הדינים! הוד שבהוד זה דינים קשים! ועל ידי שנוסעים לרשבי ביום הזה על ידי שחוגגים את ל'ג בעומר ממתיקים את כל הדינים את כל הגבורות, על ידי רבי שמעון נמתקים כל הדינים. ביום ההילולא של הצדיק ביום הסתלקות הצדיק הוא ממתיק את כל הדינים! הוא לוקח על עצמו את כל היצר הרע ! את כל החטאים! את כל המחשבות הרעות! הוא מושך את כל היצר הרע מהמח של כולם ומכניע ומבטל את כל הדינים. כמו שהיה עם ר' זושא ונועם אלימלך שהגיע אליהם הבעל דבר ואמר עוד תראו מה שאני יעשה לכם! והכל כיוון שהם לקחו על עצמם את כל היצר הרע של כל עם ישראל הם ענו לו אתה תעשה את שלך ואנחנו נעשה את שלנו.

בכוח הדורות הקודמים עולה צדיק הדור לפי שניים

כל דור הצדיקים המאוחרים זוכים לפי שנים מהצדיקים של הדורות הקודמים, יש להם את הכח של הצדיקים הקודמים! הם זוכים לפי שנים מהצדיקים הקודמים! לרשב"י יש את כל הכח מהצדיקים הקודמים! אומר השבט מוסר שהצדיקים המאוחרים יכולים להיות יותר גדולים מצדיקים מדורות קודמים ומה שאומרים שיש ירידת הדורות זה שני דברים נפרדים.

בזכות המסירות נפש זכה רבי שמעון להמשיך את התורה לכול עם ישראל

כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל ור' שמעון הבטיח שעל ידו לא תשתכח התורה מישראל מה הפירוש? כולם יודעים שלא תשתכח התורה מישראל! כל ילד יודע שהתורה לא תשתכח! אלא השאלה היתה על ידי איזה תנא התורה לא תשתכח! איזה תנא יזכה ששרשרת התורה תמשיך על ידו כל התנאים אמרו שהם לא רואים שיש להם את הכח להמשיך את התורה הלאה לדורות, הם קבלו את התורה הם קיימו את התורה למדו את התורה אבל להמשיך את התורה לדורות זה רק יחידי הדורות.

רשבי זכה להמשיך את התורה בזכות המסירות נפש שלו הוא עמד בתוקף מול הרומאים והתחייב הריגה, אחרי זה הוא נכנס למערה ולמד במסירות נפש עד שהוא זכה לכאלה השגות שהוא יכל להגיד שעל ידו לא תשתכח התורה מישראל הוא הגיע לכאלה השגות שבכל מיני חושך שיש, איזה חושך שיהיה הוא יכול להאיר את האור.

רבי שמעון כולו אש

למה נוסעים לרבי שמעון בר יוחאי? למה מדליקים מדורות? זה הכל כי ר' שמעון היה כולו אש! ר' שמעון היה מדורה של אש! לפיד של אש! כל רמ"ח איברים של ר' שמעון היו מאש! כי פעמיים לפיד זה גימטריה רמ"ח, כל רמ"ח איברים של ר' שמעון היו לפיד לה' יתברך.

ברגע שפתח ר' שמעון בדברי תורה הוא היה מוקף בלהבות אש! כל סביבותיו להבת אש! וגם ביום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי יורדת אש מהשמיים, 33 יום אחרי ליל הסדר, אחרי הפסח אנחנו זוכים למורא גדול! לגילוי שכינה! להתגלות האש! כל ההרים שמסביב לציון הרשב"י מלהטים באש, כי אם בחייו הייתה אש מלהטת סביבותיו, אז על אחת כמה וכמה אחרי פטירתו! שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

מי שלא מאמין בצדיק הוא כמו עובד עבודה זרה

אם אדם לא מאמין בצדיקים, לא מאמין שהצדיקים חיים וקיימים, לא נוסע לרשב"י, לא מאמין שהרשב"י חי וקיים, אז זה כמו שהוא עובד עבודה זרה! זה כמו שהוא משתחווה לזבובים! כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת (פ'ג –ב') ברגע שהצדיק נעלם, ברגע שגדעון נפטר, עזבו את ה'! הם היו צריכים להיות דבוקים במשהו! אז הם הלכו להשתחוות לזבובים, הם הלכו להדבק בזבובים, הם עשו להם זבובי כיס! כי שלא הולכים לצדיקים, שלא מאמינים בצדיקים, אז אין אמונה בה'! והשכל מתחיל להתעקם, להתעקם ולהתעקם בלי סוף! עד שמגיעים לעבודה זרה ממש! ולכן אלה שלא נוסעים למירון, אלה שלא נוסעים לר' שמעון, אלה שלא מאמינים בצדיקים, הם צוחקים על רשב"י! כי בזה שלא נוסעים אליו לא עולים למירון, אז זה כמו שהם עולים לרגל לעזה, הם עולים לרגל לעזה! פשוט מאד! כי הרי הם צריכים להיות דבוקים במשהו.

רבי שמעון הופך את הזדונות לזכויות והוא נהיה כלי לשפע חדש

כשאדם בא לצדיק כמו רבי שמעון בר יוחאי, אז כל הזדונות שלו נהפכים לזכויות, הוא זוכה שהכל נהפך לזכויות, הוא זוכה שרשב"י רוחץ אותו מכל חולאת העוונות שלו, רשב"י נותן לו מוחין חדשים, דעת חדשה, רק שלא יהיה בגדר "אחטא ואשוב" אם אין "אחטא ואשוב" אז רשב"י נותן לו מוחין חדשים לגמרי, דעת חדשה לגמרי, שכל חדש לגמרי. רשב"י הופך לו את כל המהות, הופך לו את כל הגוף, נותן לו גוף קדוש מגן עדן, נותן לו מזל חדש לשנה החדשה! כי כשהגוף מתחלף, כשהגוף מזדכך עולה המזל של הבן אדם!

אומר רבינו בתורה פ"ג חלק ב – למה אדם יש לו עניות? למה אין לו פרנסה? זה הכל בגלל המשחא דחיויא שזה הגוף שלו! שאותו הוא הרס! חטא לו! פשע לו! ע"י שטמא אותו וטינף אותו בתאוות ובטומאות נוראות, ולכן אין לו צינור לפרנסה, אין לו כלי לשפע, אבל ברגע שאדם בא לר' שמעון בר יוחאי כל הגוף מתחלף, כל הגוף מזדכך, כל המהות שלו מתחלפת! הרוח מתחלפת! הנשמה מתחלפת! הכל מתחלף! ואז נהיה לו כלי לשפע חדש, נהיה לו כלי לשפע כזה שלא היה מעולם, הוא נהיה כלי לכזה שפע גדול עד כדי כך שיוכל להשפיע גם לכל העולם.

ל"ג בעומר הוא ממש יום הכיפורים

ל"ג בעומר זה ממש יום הכיפורים, יום שנמחלים בו כל העוונות זה ממש כמו "כל נדרי", הכול נמחל! הכול נמתק! מתגלים בו החסדים הכי גדולים, החסדים הכי נפלאים, אפשר בל"ג בעומר להמשיך את כל המוחין, את כל הרפואות ואת כל הישועות לכל השנה, זה יום שאפשר לרפא בו את כל המחלות! אין רפואה בעולם שאי אפשר להמשיך ביום הזה, אפשר לרפא בו את כל הסרטנים, כולם יכולים להיפקד בבנים, כולם יכולים למצוא את השידוך שלהם, היום הזה זה יום של התרת נדרים! הכל נמתק! הכל נמחק! כל העבירות שאדם עשה, מיליוני עבירות מיום היוולדו עד היום הזה עבירות מכל הגלגולים הכל נמחל.

אדם נוסע למירון 3 שעות, נדחף, מתייסר שם בתוך אלפי אלפי רבבות אנשים, אז על ידי זה נמחלים כל העבירות שלו, כל פגמי הברית שלו, כל מה שהוא חטא כל החיים הכל נמחל לו, וזה שכתוב "חדי רבי שמעון" – רבי שמעון שמח!! ר' שמעון שמח שהוא רואה שנוסעים אליו מאות אלפי אנשים, כל עם ישראל נוסע אליו! כל שנה נוסעים אליו יותר ויותר אנשים, ובאמת אף אחד לא יודע מה קורה כאן, אף אחד לא יכול להבין את זה, את עניין הנסיעה הזאת, אנשים לא יודעים על מה הם נוסעים, על מה הם חוגגים בל"ג בעומר, אבל "אף על גב דאיהו לא חזי מזלי חזי" – כל הארץ חוגגת עושים מדורות ולא יודעים בדיוק למה ומדוע.

באמת צריך לדעת שהצדיק הוא שורש לכל הנשמות, הוא האבן שתיה, הוא השורש של כולם, הוא השורש של כל נשמה ונשמה, הוא הנשמה הנצחית! והוא זכה לנשמה הנצחית לנצח נצחים! וכל עם ישראל הם ניצוצות של הנשמה הזאת! כל נשמה זה ניצוץ קטן מהצדיק, הניצוץ של רשב"י נמצא בכל יהודי, הנשמה של רשב"י נמצאת בכל יהודי, זו נשמה שכוללת את כל עם ישראל, מקיפה את כל העולם, חובקת את כל העולמות וכל הספירות ולכן כולם נוסעים לציון הרשב"י להיכלל בנשמה שכוללת את כל עם ישראל. וכשכבר זוכים ונוסעים לרשב"י אז צריך לדעת זה רשב"י שמושך אותנו אליו! סוחף אותנו אליו! לוקח אותנו אליו! וכל מי שמרגיש את רשב"י אז הוא מיד נסחף אליו! הוא נסחף אליו, כי זה שורש נשמתו, הוא נסחף אליו כי הוא נקודה מרשב"י. רשב"י זה הנקודה היהודית שיש בכל יהודי ויהודי.

הצדיק חי וקיים והוא אלוקות ממש

אדם צריך לנסוע לרשב"י במסירות נפש! רשב"י קורא לנו – "תבואו אלי, תעלו לרגל 2 3 שעות אתם כבר אצלי!" כל השפע שבעולם כל ברכה שבעולם, תפילה, תורה, קדושה, כל מה שאדם צריך הכול הוא יכול לקבל, רק תבואו, תיסעו, אתם צריכים קודם כל לנסוע! הצדיק הוא חי וקיים הוא אלוקות ממש. צריך לדעת כשנוסעים לר' שמעון לא נוסעים בכלל לבן אדם! צריך לנסוע בחרדת קודש! נוסעים ברכב, באוטובוס שעתיים שלוש, תיסע בחרדת קודש עם ספרים עם תפילה עם התבודדות קצת מזמזמים, לא צוחקים! לא מתבדחים! לא עושים שטויות! תיסע לשם שמים להיטהר להתקדש, ואז רשב"י יוכל להמשיך לך אין סוף ישועות, אין סוף קדושה וטהרה, הוא יכול לתת לך נשמה חדשה שום דבר לא מוגבל אצלו! אין אצלו שום הגבלות הוא יכול לתת לך הכול! כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה רוצה הוא יתן לך, רק תיסע בחרדת קודש ברצינות.

אומר ה- "בית אהרון" – שהדרגה הכי גבוהה ביותר בכל הפסוקים שבספר תהילים זה "צמאה לך נפשי כמהה לך בשרי" שאפילו הגוף! הבשר! נהפך לנשמה, אפילו הבשר כבר לא מרגיש שום גשמיות, שום תאוות, הגוף, הבשר, נשרף מרוב אהבת ה', ואת הדרגה הזאת "כמהה לך בשרי" אפשר לקבל על ידי רשב"י, על ידי האש של רשב"י שהאש מלהטת סביבותיו יום ולילה, כי רשב"י זה אותיות ב.ש.ר.י – אדם בא לרשב"י ברצינות, רוקד את כל הריקודים אז הוא זוכה שכל הבשר שלו, כל הגשמיות שלו נשרפת! והוא מגיע לדרגה הגבוהה ביותר "כמהה לך בשרי".

נוסעים מאמונה ברשב"י ולא מלחץ חברתי

כל מי שיזכה בל"ג בעומר! כל מי שיסע ברצינות לרשב"י! כל מי שיבכה בל"ג בעומר! כל מי שירקוד באמת בל"ג בעומר! לא יעמוד חולם, טיפש בצד, ירקוד באמת! יאמין שרשב"י חי וקיים! ולא יסע מלחץ חברתי, לא ייסע כי השני נוסע, אלא הוא יסע, כי הוא מאמין שרשב"י חי וקיים, ויתפלל בהתלהבות, ירקוד בהתלהבות, לא יעמוד בצד בשעת הריקודים, כמו שאומר הרמב"ם שכל מי שרואה שרוקדים והוא עומד בצד אז הוא הדיוט גמור! ואפיקורס גמור! שלא מאמין בכוחות הצדיקים! לא מאמין בכוחות הריקודים! לא מאמין שהצדיקים יכולים להתעבר בו! כי רשב"י צריך בהילולא לרדת עוד יותר למטה! להתעבר בכל אלה שמגיעים אליו ועל ידי זה לבטל את כל הגזירות.

אז בשעה שנוסעים לרשב"י באמת, לקבל את העצות שלו, לקבל את ההדרכה שלו, לקבל ממנו את התפילה בכוונה, נוסעים לזכות לקיים את מה שכתוב בזוהר! נוסעים לכבד את הזוהר! לכבד את האנשים ששומעים בקול הזוהר! את כל אלה שקמים בחצות לילה, את אלה שיש אהבת ישראל את כל אלה שמתפללים ותיקין, מובטח להם את כל הישועות, כי כל מה שהזוהר אומר זה קודש קודשים ואם עוד לא זכיתי לקיים את דברי הזוהר אז אשרי אלו שזוכים "אשרי הנוסעים על ציוניך והלומדים את מאמריך" אז כל אלה שנוסעים בתמימות לקיים את דברי רשב"י, מובטח להם שרשב"י מתעבר בהם! נשמת רשב"י מתעברת בהם! אלו שיסעו לר' שמעון באמת! וישימו את הראש בספר! בתהילים! בגמרות! בספרי הקודש! ויחזיקו ראש! ויחזיקו לב! ויתגעגעו לרשב"י באמת! יזכו שרשב"י יתעבר בהם באמת! ומובטח להם להיות צדיקים אמיתיים ולהביא את הגאולה לעם ישראל כהרף עין אמן.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לפרשת במדבר לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת במדבר התשפ"ד: עלון שביבי אור לפרשת במדבר שיעוריו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *